Template:Transclude

来自Minecraft Wiki
跳转至: 导航搜索
[查看 | 编辑 | 历史 | 清除缓存]文档页面

{{{1}}}填的是一个页面,如果{{{1}}}没有指定名字空间的话(且无前导冒号)就会在前面加上"Template:"。

示例

  • {{transclude|Template:Foo}}Template:Foo
  • {{transclude|Category:Foo}}Category:Foo
  • {{transclude|Foo}}Template:Foo
  • {{transclude|:Foo}}Foo
  • {{transclude|:File:Foo}}File:Foo

參見