Minecraft Wiki:Projects/Tagalog translation/Troso

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

Ang isang troso o tangkay ay isang natural na nagaganap na bloke na matatagpuan sa mga puno o malaking kabuti, pangunahing ginagamit upang lumikha ng mga tabla. Dumating ito sa walong uri: roble, pino, birke, gubat, akasya, maitim na roble, krimso, at nakiwal.