Minecraft Wiki:Projects/Tagalog translation/Kalansay

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

Ang mga kalansay ay karaniwang mga undead na mga hostile mob na nilagyan ng mga pana.