Minecraft Wiki:Projects/Tagalog translation/Dahon

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

Ang mga dahon ay mga bloke na lumalaki bilang bahagi ng mga puno. Pangunahin ang pag-drop ng mga halaman at tunkod. Maaari din silang mag-drop ng mga mansanas (mga roble at maitim na mga puno ng roble lamang).