Minecraft Wiki:Projects/Tagalog translation/Buhangin

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

Ang buhangin ay isang bloke na apektado ng grabidad.