Minecraft Wiki:Projects/Tagalog translation/Bloke na Damo

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

Ang isang bloke ng damo ay isang natural na bloke na bumubuo ng sagana sa buong ibabaw ng Overworld.