Minecraft Wiki:Projects/Tagalog translation/Bato

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

Ang bato ay isang bloke na matatagpuan sa ilalim ng lupa sa Overworld o sa ibabaw ng mga bundok.