Minecraft Wiki
Advertisement
This page is part of the Swedish translation project. 
There is information about the project below this notice.
NoticeDiscuss 
Be sure to add {{project|Swedish translation}} to each page that is created for this project.


MeddelandeDiskutera

Vänligen lägg till {{Project|Swedish translation}} på varje sida som skapas för detta projekt.
Minecraft Wiki Swedish Header..png


How to translate an article/Hur man översätter en sida[]

The swedish version of the article Boat would be Minecraft Wiki:Projects/Swedish translation/Båt

* Then go to the English version of the article you want to translate in a new tab in your browser and click on Edit in the upper-right corner of the page. Select everything in the box and copy it. Paste the original article into the new language article and translate away!
At the very beginning of the swedish article, make sure you add the template {{project|Swedish translation}} to display an informative box to indicate the page belongs to the project and to add the article to the language translation category.
You should also place a {{Translated content applies to}} template at the top of the article so that readers know if the provided information is still in date. The parameters for this template should be specified as follows:
{{Translated content applies to|je=1.xx|be=1.yy|en=Article}}
where 1.xx is the current Java Edition version number at time of writing, 1.yy is the current Bedrock Edition version number, and Article is the English name of the article being translated. This way, foreign language readers will know whether the information on the page is up to date or not, and will be able to help out by updating the content of the page to fit modern standards.
** Links to other articles can be generated easily using the Language link template. For example, a link to [[Sheep]] would instead be formatted as {{ll|Får}}, with the word "Sheep" translated to Swedish. Do NOT just directly link to the translated word, as this will not work!
* Edit this project page and put a link to the article you're translating in the Progress list under Pages being translated (* {{ll|Båt}} ~~~~) to avoid redundant or conflicting translations. The 4 tildes will sign your name and put a timestamp on the article you are translating.
* When you're finished, remove the link from Pages being translated and paste it into Translated under the appropriate section, replacing the link text with the translated name of the article ({{ll|Båt}}) in the list, with "Stone" or whatever translated, of course.
* Now pick another article to translate.
* Remember to keep translated articles up to date when each game update releases, or when new information is added to the english version! Translation articles tend to be very major contributors to clutter on maintenance logs, particularly Special:WantedPages, and as such articles which are sufficiently outdated (no major translation-related activity having taken place since the release of two major updates to Java Edition) are liable for deletion to keep maintenance pages clean.

Den svenska versionen av artikeln Boat blir Minecraft Wiki:Projects/Swedish translation/Båt

* Gå sedan till den Engelska versionen av artikeln du vill översätta i en ny tab i din webbläsare ock tryck på Edit som ligger längst upp till höger på sidan. Markera allting i rutan och kopiera det. Klistra in original artikeln i nya språket och översätt!
I början av en ny svenskt artikel, se till att du lägger till mallen {{project|Swedish translation}} för att visa en informationsruta som indikerar att sidan hör till projektet och för att lägga till artikeln till språkets översättnings kategori.
Du bör också lägga till en {{Translated content applies to}} mall på toppen av en artikel så att läsarnavet om informationen fortfarande är aktuell. Parametrarna till denna mall är som följer:
{{Translated content applies to|je=1.xx|be=1.yy|en=Article}}
Där 1.xx är den nuvarande Java Edition versions nummer då denna artikel skrevs, 1.yy är den nuvarande Bedrock Edition versions nummer, och Article är den Engelska namnet av artikeln som blir översatt. På detta sätt, främmande språkläsare kommer att veta om informationen är aktuell eller inte, och kommer att hjälpa att uppdatera innehåll av sidan att passa moderna standards.
** Länkar till andra artiklar kan enkelt bli skapade genom att använda Språk länk mallen. Till exempel, en länk till [[Sheep]] kommer istället att bli formatterad som {{ll|Får}}, med ordet "Sheep" översatt till Svenska. Länka INTE direkt till översätta ord för detta kommer inte att funka!
* Ändra denna projekt sida och lägg till en länk till den artikeln du håller på med att översätta i Progress listan under Sidor som håller på (* {{ll|Båt}} ~~~~) för att undvika överflödiga eller motstridiga översättningar. De 4 tilde tecknen kommer att signera ditt namn och lägga till en tidstämpel på artikeln du översätter.
* När du är klar, ta bort länken från Pages being translated och klistra in den i Translated under den passande sektionen, byt ut länken texten mot namnet av artikeln ({{ll|Båt}}) i listan, med "Stone" eller vad du än översatte, såklart.
* Nu är det dags att välja en ny artikel att översätta.
* Kom ihåg att alltid hålla översatta artiklar aktuell när en ny uppdatering släpps, eller när ny information läggs in i den engelska versionen! Översatta artiklar verkar vara väldigt viktiga tillägg till röran av underhålls loggarna, särskilt Special:WantedPages, och sådana artiklar som är tillräckligt gamla (inga stora översättnings-relaterade aktivitet som har hänt sedan två stora viktiga uppdateringar till Java Edition) är ansvariga för radering för att hålla underhålls sidorna rena.

Regler för översättning[]

Alla översättningar skall vara på grammatiskt korrekt svenska (kom ihåg att man använder färre kommatecken i svenskan) och sluta med /se.

Angående namnet på block och föremål så finns ju Minecraft nu på svenska, så använd de namn som används i spelet.

Ett exempel på en dålig översättning (av Google Översätt exempelvis): "Cobblestone införskaffas genom utvinning av sten."

"Kullersten får man genom att hacka sten." är mycket bättre. Känn dig inte bunden till den engelska versionen, översätt (iaf. ganska) fritt!


Gå gärna in på diskusionssidan för frågor & svar.

Vad ska jag översätta?[]

Jo, de flesta så kallade navbox templates är översatta och på dem kan man se vilka artiklar som finns och inte finns. Blå = finns, röd = finns inte. Det är bara att ta en röd eller kolla på de blåa och uppdatera.

Block:[]

Objekt:mend[]

Efterfrågade Sidor (Oskapade sidor som andra sidor länkar till)[]

Inaktiva sidor (Inte redigerade sedan före 2013)[]

Sist uppdaterat: ▶ ZlingerZZ(talk | contribs) 20:16, 20 February 2014 (UTC)

Sidor med {{Project|Swedish Translation}}[]

Översättare, 41 stycken[]

Vill du vara med och översätta? Lägg till ditt namn nedan! Nuvarande översättare:

nej

Pågående översättningar, 25 stycken[]

Översatta sidor, 32 stycken[]

Logg/Kommentar[]

  • Den 26 juli har projektet 7 översättare och 13 översatta artiklar, bra jobbat!
  • Den 23 april 2012 hade projektet 25 översättare, 15 stycken pågående översättningar och 21 stycken översatta sidor, FANTASTISKT!!!
  • Den 14 augusti 2013 hade projektet 34 översättare, 23 stycken pågående översättningar och 29 stycken översatta sidor, SUPERBRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Den 15 november 2015 hade projektet 40 översättare, 24 stycken pågående översättningar och 32 stycken översatta sidor, JÄTTEBRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Advertisement