Minecraft Wiki:Projects/Catalan translation/Minecraft Wiki/style

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search
Avís: La funció d'aquesta pàgina és proposar canvis a Minecraft Wiki/style. La pàgina principal és un objectiu potencial de vandalisme, tot i això desitgem que tothom pugui contribuir a la viqui.
[edit | history | purge]Documentation

S'usa per crear les caixes de contingut a la pàgina de còpia d'edició.

Paràmetres

Parameter Function
|id= defineix l'identificador de la cel·la
|class= defineix la classe de CSS de la cel·la
|style= afegeix estil a la cel·la
|header= afegeix una capçalera
|headerstyle= afegeix estil a la capçalera
|image= afegeix una imatge a la capçalera
|link= afegeix un enllaç a la imatge
|content= contingut de la cel·la
|contentid= afegeix un identificador al contingut
|contentclass= afegeix una classe de CSS al contingut
|contentstyle= afegeix estil al contingut