Minecraft Wiki:Projects/Catalan translation/Minecraft Wiki/style

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search
Avís: La funció d'aquesta pàgina és proposar canvis a Minecraft Wiki/style. La pàgina principal és un objectiu potencial de vandalisme, tot i això desitgem que tothom pugui contribuir a la viqui.
[edit | history | purge]Documentation

S'usa per crear les caixes de contingut a la pàgina de còpia d'edició.

Paràmetres

Parameter Function
{{{id}}} defineix l'identificador de la cel·la
{{{class}}} defineix la classe de CSS de la cel·la
{{{style}}} afegeix estil a la cel·la
{{{header}}} afegeix una capçalera
{{{headerstyle}}} afegeix estil a la capçalera
{{{image}}} afegeix una imatge a la capçalera
{{{link}}} afegeix un enllaç a la imatge
{{{content}}} contingut de la cel·la
{{{contentid}}} afegeix un identificador al contingut
{{{contentclass}}} afegeix una classe de CSS al contingut
{{{contentstyle}}} afegeix estil al contingut