Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki

Перш ніж створити будь-яку статтю на Minecraft Wiki або іншому вікі-проекті, необхідно вибрати для неї назву. Ця назва буде використовуватися в якості заголовка всієї статті і при посиланнях на неї. На цій сторінці представлені вимоги до іменування статей.

Мова назви

Назва статті має бути по можливості українською мовою. Це не відноситься до назв програм, ігор, файлів, модифікацій і організацій, якщо у них немає україномовного аналога або він присутній, але не поширений, не сформувався або неправильно висловлює значення предмета статті. При цьому питання про придатність україномовного назви слід вирішувати окремо в кожному спірному випадку.

Слід зазначити різницю між власним іншомовною назвою і назвою, отриманим методом транскрипції (відтворення написання слова або терміна, написаного символами одного алфавіту, за допомогою символів іншого). Транскрипція можлива, якщо не можуть використовуватися ні іншомовна назва, ні його переклад з використанням україномовних слів. Питання про її використанні також вирішується окремо в залежності від конкретного випадку, проте, по можливості, пріоритет повинен віддаватися перекладу на основі україномовних слів. Це відноситься до будь-якої термінології іншомовного походження і не тільки до назв статей.

Регістр і форматування назви

Перше слово назви статті завжди починається з великої літери, за винятком псевдонімів і зазначених в розділі вище випадків, якщо їх написання з малої літери обов'язково. При цьому варто пам'ятати, що програмне забезпечення MediaWiki, на якому працює вікі-проект, не підтримує найменування статей з малої літери; для зміни літери з великої на малу в власне заголовку необхідно використовувати шаблон {{Lowercase}}. Аналогічним чином, якщо предмет статті при написанні повинен бути виділений курсивом (див. керівництво по стилю), для форматування заголовка статті слід використовувати шаблон {{Курсив}}.

Регістр перших букв наступних слів назви статті вибирається відповідно до правил української мови (або тієї мови, якою Ви набираєте). Варто відзначити, що форматування «Кожне слово з великої» (так званий титульний регістр, англ. Title case), що використовується в англійських назвах блоків, сутностей і предметів в грі, в російській мові для цих випадків не використовується.

Значення назви

Назва статті має узагальнювати зміст і бути при цьому максимально коротким. Найчастіше це власне назва предмета статті (якщо мова йде, наприклад, про елементи гри або організаціях). У разі існування різних варіантів слід вибирати самий коректний і поширений; якщо існує відразу кілька рівнозначних іменувань, то з інших варіантів можна створювати перенаправлення:

#ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[Назва статті]]

Вказувати категорію, до якої належить стаття, в її назві не слід, так як вона може зробити його менш зручним або зрозумілим. Виняток становлять випадки вирішення неоднозначності (докладніше розглядаються нижче). Для категоризації використовується система категорій.

Для відображення приналежності предмета статті до певної сторонньої (по відношенню до власне гри Minecraft) модифікації або програми необхідно використовувати формат назви Модифікація або програма/Підстаття, при якому стаття стає дочірньою по відношенню до сторінці модифікації або програми.

Назва повинна бути в однині, за винятком випадків, коли предмет статті або назва існує тільки у множині.

Для вирішення неоднозначностей в разі існування статей або елементів з однаковою назвою допустимо використовувати дужки, в яких коротко вказується конкретне значення терміна (наприклад, Сніг (шар)). Для сторінок вирішення неоднозначності в цьому випадку використовується слово «значення» (наприклад, Червоний камінь (значення)).

Перейменування статей

Стаття може бути перейменована, якщо її назва не відповідає зазначеним вище вимогам або є невірним. Будь-який користувач може подати на сторінку обговорення статті пропозицію про її перейменування, якщо він вважає її назва неправильним.

Якщо необхідність перейменування очевидна і не викликає ніяких суперечок (наприклад, помилка, орфографічна або граматична помилка), то процес перейменування може вестися без обговорення. Однак якщо зачіпаються складні питання про варіанти іменування і необхідно вибрати один з них, а також якщо необхідність перейменування неочевидна, то користувачам необхідно обговорити проблему, навести аргументи на користь різних варіантів і в кінці кінців винести рішення по проблемі.

При створенні теми на сторінці обговорення в заголовку, як і в будь-якому обговоренні, необхідно коротко вказати суть пропозиції. Один з поширених варіантів назви теми — «До перейменування від ~~~~~», де п'ять тільд ~~~~~ при збереженні перетворюються в дату і час створення теми. Також в заголовку можуть зазначатися варіанти нових назв.

Користувачам необхідно виробити певні позиції щодо різних варіантів перейменування і його необхідності, а також навести аргументи на підтвердження своїх поглядів. В ході обговорення необхідно виявити переваги та недоліки цих варіантів і з'ясувати, який з них найбільше відповідає вимогам, змістом статті і практикою, що склалася. Рішення приймає будь-який досвідчений користувач, який вважається досить кваліфікованим в зачепленій темі, найчастіше адміністратор.

Після закінчення обговорення (або відразу, якщо перейменування абсолютно необхідно) необхідно перейменувати статтю (для цього використовується опція «Перейменувати» в розкривающій вкладці зверху сторінки) і оновити будь-які посилання на статтю (список сторінок, що посилаються на конкретну статтю, доступний по інструменту «Посилання сюди» на бічній панелі). Якщо оновити всі посилання відразу неможливо, то необхідно при перейменуванні залишати перенаправлення, яке може бути пізніше видалено, якщо воно з неправильного назви або якщо було прийнято рішення про його видаленні, а частіше — в обох випадках одночасно.

Перейменування статей зі спірними назвами без попереднього обговорення неприпустимі. Користувачі, які здійснили подібні перейменування, повинні бути попереджені про неприпустимість даного дії або, у важких випадках, заблоковані.

Див. також

Advertisement