Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki

Наряддя для {{ЧиЗнаєтеВи}}. Всі окремі гачки зберігаються і можуть бути додані за посиланням Модуль:ЧиЗнаєтеВи/факти.

local p = {}
local facts = require("Модуль:ЧиЗнаєтеВи/факти")

function p.getFacts()
	local s = ""
	local length = #facts.facts
	-- Різні випадкові сіди кожен день (відображає один і той же набір фактів протягом дня, потім інший набір на наступний день тощо).
	math.randomseed(math.floor(os.time()/(60*60*24)))
	
	-- Переконайтеся, що дубльовані факти не відображаються
	local chosen = {}
	while #chosen < 8 do
		local random = math.random(1, length)
		local isPresent = false
		
		for i, v in ipairs(chosen) do
			if v == random then
				isPresent = true
				break
			end
		end
		
		if not isPresent then
			table.insert(chosen, random)
		end
	end
	
	-- Тепер ми можемо написати висновок.
	local result = {}
	for i, v in ipairs(chosen) do
		result[i] = "* … що " .. facts.facts[v] .. "?"
	end
	return table.concat(result, "\n")
end

-- Перелік всіх фактів. Призначений для полегшення налагодження.
function p.getAllFacts()
	local result = {}
	local length = #facts.facts
	
	for i = 1, length do
		result[i] = "* … що " .. facts.facts[i] .. "?"
	end
	return table.concat(result, "\n")
end

return p
Advertisement