Minecraft Wiki
Advertisement
scoreboard
Обмеження

Оператор

Перша поява

1.5 (13w04a)
Bedrock Edition 1.7 (Bedrock Edition beta 1.7.0.2)

Керує СРІП.

Використання

Команда Значення, що повертається
result success
/scoreboard objectives add <завдання> <тип> [<назва, що відображується>]
 • Створює нове завдання з вказаною назвою, типом і назвою, що відображується.
Кількість відповідних завдань з урахуванням створеної. Завдання створене — 1; інакше — 0.
/scoreboard objectives list
 • Показує список відповідних завдань.
Кількість відповідних завдань. 1
/scoreboard objectives modify <завдання> displayname <назва, що відображується>
 • Змінює відображувальну назву завдання на вказане.
0 1
/scoreboard objectives modify <завдання> rendertype (hearts|integer)
 • Змінює спосіб відображення завдання в списку гравців.
0 1
/scoreboard objectives remove <завдання>
 • Видаляє вказане завдання.
Кількість відповідних завдань з урахуванням видаленної. Завдання видалене — 1; інакше — 0.
/scoreboard objectives setdisplay <слот> [<задача>]
 • Встановлює завдання в вказаному слоті відображення. Якщо завдання не вказане, слот буде очищений.
0 Завдання в слоті відображення змінений/видалений — 1; інакше — 0.
/scoreboard players add <мети> <завдання> <значення>
 • Збільшує рахунок метів в завданні на вказане значення.
Сума усіх значень рахунків метів в завданні після виконання команди. Мети і завдання існують — 1; інакше — 0.
/scoreboard players enable <мети> <завдання>
 • Дозволяє метам виконати команду /trigger з вказаним завданням-тригером один раз.
Кількість метів, у яких включився тригер.перевірити{{{2}}} Тригер увімкнений — 1; інакше — 0.
/scoreboard players get <мета> <завдання>
 • Отримає значення рахунку мети в завданні.
Значення рахунку мети в завданні. Мета і завдання існують — 1; інакше — 0.
/scoreboard players list <мета>
 • Відображає всі завдання і їх рахунок у вказаної мети. Якщо мета не вказана, відображає усі відстежувані системою рахунки.
Кількість завдань у мети з заданим рахунком або кількістю відстежуваних рахунків. 1
/scoreboard players operation <мети> <завдання-мета> <операція> <джерело> <завдання-джерело>
 • Застосовує арифметичну операцію до рахунку метів в завданні-меті, використовуючи рахунок джерела в завданні-джерелі.
Сумі всіх значень рахунків мети в завданні-меті після виконання команди. Вказані рахунки і завдання існують — 1; інакше — 0.
/scoreboard players remove <мети> <завдання> <значення>
 • Зменшує рахунок метів в завданні на вказане значення.
Сума всіх значень рахунків метів в завданні після виконання команди. Мети і завдання існують — 1; інакше — 0.
/scoreboard players reset <мети> [<завдання>]
 • Скидує рахунок метів у всіх завданнях. Якщо завдання вказане, то видаляє тільки в неї.
Мети і завдання існують — 1; інакше — 0. Мети і завдання існують — 1; інакше — 0.
/scoreboard players set <мети> <завдання> <значення>
 • Змінює рахунок мети в завданні на вказане значення.
Сума всіх значень рахунків метів в завданні після виконання команди. Мети і завдання існують — 1; інакше — 0.

Аргументи

Аргумент Тип Опис Властивіть
<задача> Завдання Назва завдання
 • Максимальна довжина: 16 символів.
<завдання-мета> Назва завдання, рахунок якої буде змінений.
<завдання-джерело> Назва завдання, рахунок якої буде використовуватися для змін.
[<відображувальна назва>], <відображувальна назва> JSON-текст Відображаєма назва завдання
<тип> Тип завдання Тип дозволяє завданню змінити рахунки сутностей при певній події.
<слот> Слот відображення Слот відображення, куди може бути встановлене завдання.
(hearts|integer) Літерал Режим перегляду завдання в списку гравців:
 • hearts: у вигляді сердечок, ось так: Heart.svgHeart.svg.
 • integer: як жовте число.
<мети>, <джерело> Рахунки
 • Кількість: декілька
<мета>
 • Кількість: один
<значення> Ціле число Значення, яке буде додано, вичитано або задано.

Для add і remove:

 • Мінімум: 0
 • Максимум: 2147483647

Для set:

 • Мінімум: -2147483648
 • Максимум: 2147483647
<операція> Операція Арифметична операція:
 • += Додавання: додає рахунок джерела до рахунку метів.
 • -= Віднімання: вичитає рахунок джерела з рахунку метів.
 • *= Множення: примножує рахунок метів на рахунок джерела.
 • /= Розподіл: встановлює рахунок мети на неповне частка від ділення без остачі рахунку метів на рахунок джерела.
 • %= Залишок від ділення: встановлює рахунок метів на залишок від ділення без остачі рахунку метів на рахунок джерела.
 • = Присвоєння: прирівнює рахунок метів до рахунку джерела.
 • < Якщо рахунок джерела менше рахунку метів, то прирівнює рахунок метів до рахунку джерела.
 • > Якщо рахунок джерела більше рахунку метів, то прирівнює рахунок метів до рахунку джерела.
 • >< Змінює значеннями рахунок джерела з рахунком метів.

Історія

Java Edition
1.513w04aДодана команда /scoreboard.
1.13pre7Додано /scoreboard objectives modify <objectiveName> displayname <displayName>.
pre8Додано /scoreboard objectives modify <objectiveName> rendertype hearts, який відображає стовпчики здоров'я у вигляді сердець, наприклад так: 12 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg).
Додано /scoreboard objectives modify <objectiveName> rendertype integer, який відображає стовпчики здоров'я у вигляді жовтих цифр.
Объективные имена теперь являются текстовыми компонентами, а не необработанными строками.
Bedrock Edition
1.7.0beta 1.7.0.2Додана команда /scoreboard.
Advertisement