Minecraft Wiki
Advertisement

Нижче представлений список кодів клавіш, які використовуються LWJGL і іншими розширеннями, які використовуються в файлах конфігурацій, такими як options.txt в каталозі Minecraft.

Коди клавіатури

Клавіатура IBM Windows US/Клавіатура QWERTY

Esc
1
F1
59
F2
60
F3
61
F4
62
F5
63
F6
64
F7
65
F8
66
F9
67
F10
68
F11
87
F12
88
SysRq
183
Scroll
Lk 70
Pause
197
~
` 41
!
1 2
@ 145
2 3
#
3 4
$
4 5
%
5 6
^ 144
6 7
&
7 8
*
8 9
(
9 10
)
0 11
_ 147
- 12
+
= 13
Backspace
14
Insert
210
Home
199
Page
Up 201
Num
Lk 69
/
181
*
55
-
74
Tab
15
Q
16
W
17
E
18
R
19
T
20
Y
21
U
22
I
23
O
24
P
25
{
[ 26
}
] 27
|
\ 43
Delete
211
End
207
Page
Down 209
7
71
8
72
9
73
+
78
Caps Lock
58
A
30
S
31
D
32
F
33
G
34
H
35
J
36
K
37
L
38
: 146
; 39
"
' 40
Enter
28
4
75
5
76
6
77
Shift
42
Z
44
X
45
C
46
V
47
B
48
N
49
M
50
<
, 51
>
. 52
?
/ 53
Shift
54
200
1
79
2
80
3
81
Enter
156
Control
29
Meta
219
Alt
56
57
Alt
184
Meta
220
Menu
184
Control
157
203
208
205
0
82
.
83


Якщо клавіатура відображається в вашому браузері неправильно, спробуйте переглянути її в режимі перегляду або подивитись увесь список символів.

</noinclude> Перегляд таблиці.

Повна таблиця

Значення Назва Опис
0 NONE[1]
1 ESCAPE Вихід
2 1
3 2
4 3
5 4
6 5
7 6
8 7
9 8
10 9
11 0
12 MINUS -
13 EQUALS =
14 BACK Назад
15 TAB Tab
16 Q
17 W
18 E
19 R
20 T
21 Y
22 U
23 I
24 O
25 P
26 LBRACKET [
27 RBRACKET ]
28 RETURN Enter
29 LCONTROL Лівий Control
30 A
31 S
32 D
33 F
34 G
35 H
36 J
37 K
38 L
39 SEMICOLON ;
40 APOSTROPHE '
41 GRAVE `
42 LSHIFT Лівий Shift
43 BACKSLASH \
44 Z
45 X
46 C
47 V
48 B
49 N
50 M
51 COMMA ,
52 PERIOD .
53 SLASH /
54 RSHIFT Правий Shift
55 MULTIPLY ×
56 LMENU [2] Меню зліва/Alt
57 ПРОБІЛ
58 CAPITAL Caps Lock
59 F1
60 F2
61 F3
62 F4
63 F5
64 F6
65 F7
Значення Назва Опис
66 F8
67 F9
68 F10
69 NUMLOCK Блокування цифр
70 SCROLL Scroll Lock
71 NUMPAD7 7
72 NUMPAD8 8
73 NUMPAD9 9
74 SUBTRACT -
75 NUMPAD4 4
76 NUMPAD5 5
77 NUMPAD6 6
78 ADD +
79 NUMPAD1 1
80 NUMPAD2 2
81 NUMPAD3 3
82 NUMPAD0 0
83 DECIMAL .
87 F11
88 F12
100 F13
101 F14
102 F15
103 F16
104 F17
105 F18
112 KANA
113 F19
121 CONVERT
123 NOCONVERT
125 YEN ¥
141 NUMPADEQUALS
144 CIRCUMFLEX ^
145 AT @
146 COLON :
147 UNDERLINE _
148 KANJI
149 STOP
150 AX
151 UNLABLED
156 NUMPADENTER
157 RCONTROL Правий Control
157 SECTION
179 NUMPADCOMMA
181 DIVIDE
183 SYSRQ
184 RMENU [2] Меню справа/Alt
196 FUNCTION
197 PAUSE
199 HOME
200 UP Стрілка вгору
201 PRIOR Сторінка вгору
203 LEFT Стрілка вліво
205 RIGHT Стрілка вправо
207 END
208 DOWN Стрілка вниз
209 NEXT Сторінка вниз
210 INSERT
211 DELETE
219 LMETA Left Meta/Super
LWIN[3]
220 RMETA Right Meta/Super
RWIN[3]
221 APPS
222 POWER
223 SLEEP

Коди миші

LWJGL підтримує максимум 16 клавіш миші. В налаштуваннях гри можна перемкнути клавішу 0 на «Клавіша 1», клавішу 1 на «Клавіша 2» і т.д.

Значення Назва
LWJGL
Опис
LWJGL Minecraft
0 -100 BUTTON0 Ліва клавіша миші
1 -99 BUTTON1 Права клавіша миші
2 -98 BUTTON2 Середня клавіша миші
3 -97 BUTTON3
4 -96 BUTTON4
5 -95 BUTTON5
6 -94 BUTTON6
7 -93 BUTTON7
Значення Назва
LWJGL
Опис
LWJGL Minecraft
8 -92 BUTTON8
9 -91 BUTTON9
10 -90 BUTTON10
11 -89 BUTTON11
12 -88 BUTTON12
13 -87 BUTTON13
14 -86 BUTTON14
15 -85 BUTTON15

Примітки

  1. LWJGL повертає код клавіші 0 при натисканні невідомої клавіші.
  2. а б LWJGL зіставляє меню клавіш і клавішу alt до однакового значенням.
  3. а б LMETA і RMETA використовуються замість LWIN і RWIN
Advertisement