Головна сторінка/style

Щоб запропонувати зміни на цій сторінці, скористайтеся, будь ласка, сторінкою редагування.

Використовується для створення основних блоків вмісту на головній сторінці.

Параметри

Параметр Функція
{{{id}}} установити ID комірки
{{{class}}} установити клас комірки
{{{style}}} додати стиль в комірку
{{{header}}} додати заголовок
{{{headerstyle}}} додати стиль до заголовка
{{{image}}} додати зображення до заголовка
{{{link}}} додати зображення до заголовка
{{{content}}} вміст у комірці
{{{contentid}}} додати id до вмісту
{{{contentclass}}} додати клас до вмісту
{{{contentstyle}}} додати стиль до вмісту
Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.