Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki
[create | history | purge]Belgelendirme
This module has no documentation. If you know how to use this module, please create it.
return {
  sections = {
    { 'Zırh', id = 1 },
    { 'Flama', id = 2 },
    { 'İksircilik malzemesi', id = 3 },
    { 'Kova', id = 4 },
    { 'Dekorasyon', id = 5 },
    { 'Boya', id = 6 },
    { 'Boyanmış', id = 7 },
    { 'Son', id = 8 },
    { 'Havai Fişek', id = 9 },
    { 'Yiyecek', id = 10 },
    { 'Sıvı', id = 11 },
    { 'Üretilmiş', id = 12 },
    { 'Mekanizma', id = 13 },
    { 'Yaratık Başı', id = 14 },
    { 'Doğal', id = 15 },
    { 'Nether', id = 16 },
    { 'Katı-Olmayan', id = 17 },
    { 'Cevher', id = 18 },
    { 'Bitki', id = 19 },
    { 'Pocket Edition ve Education Edition', id = 20 },
    { 'İksir', id = 21 },
    { 'Patlayıcı iksir', id = 22 },
    { 'Kalıcı iksir', id = 31 },
    { 'Hammadde', id = 23 },
    { 'Çağırma yumurtası', id = 24 },
    { 'Araç', id = 25 },
    { 'Yardımcı', id = 26 },
    { 'Sayahat aracı', id = 27 },
    { 'Silah', id = 28 },
    { 'Zamanı geçmiş', id = 29 },
    { 'Diğer', id = 30 },
  },
  ids = {
    ['Disk 11'] = { pos = 672, section = 5 },
    ['Disk 13'] = { pos = 673, section = 5 },
    ['Akasya Tekne'] = { pos = 1355, section = 27 },
    ['Akasya Kapı'] = { pos = 935, section = 13 },
    ['Akasya Çit'] = { pos = 852, section = 12 },
    ['Akasya Çit Kapısı'] = { pos = 853, section = 12 },
    ['Akasya Yaprakları'] = { pos = 1021, section = 19 },
    ['Akasya Fidanı'] = { pos = 1022, section = 19 },
    ['Akasya Odunu'] = { pos = 1023, section = 19 },
    ['Akasya Ağacı Tahtaları'] = { pos = 854, section = 12 },
    ['Akasya Tahtası Basamak'] = { pos = 855, section = 12 },
    ['Akasya Tahtası Merdiven'] = { pos = 856, section = 12 },
    ['Aktifleyicic Ray'] = { pos = 936, section = 13 },
    ['Allium'] = { pos = 1024, section = 19 },
    ['Allow'] = { pos = 1435, section = 20 },
    ['Andezit'] = { pos = 970, section = 15 },
    ['Örs'] = { pos = 1232, section = 26 },
    ['Elma'] = { pos = 822, section = 10 },
    ['Zırh Askısı'] = { pos = 674, section = 5 },
    ['Ok'] = { pos = 1267, section = 28 },
    ['Zayıflama Oku'] = { pos = 1408, section = 28 },
    ['Zayıflama Oku pre-1.1.0.9'] = { pos = 1562, section = 29 },
    ['Ateş Direnci Oku'] = { pos = 1268, section = 28 },
    ['Hasar Oku'] = { pos = 1269, section = 28 },
    ['İyileştirme Oku'] = { pos = 1270, section = 28 },
    ['Görünmezlik Oku'] = { pos = 1271, section = 28 },
    ['Sıçrama Oku'] = { pos = 1272, section = 28 },
    ['Şans Oku'] = { pos = 1362, section = 28 },
    ['Gece Görüş Oku'] = { pos = 1273, section = 28 },
    ['Zehir Oku'] = { pos = 1274, section = 28 },
    ['Yenilenme Oku'] = { pos = 1275, section = 28 },
    ['Yavaşlık Oku'] = { pos = 1276, section = 28 },
    ['Patlayıcı Ok'] = { pos = 1266, section = 28 },
    ['Kuvvet Oku'] = { pos = 1277, section = 28 },
    ['Çeviklik Oku'] = { pos = 1278, section = 28 },
    ['Suda Nefes Alma Oku'] = { pos = 1266, section = 28 },
    ['Zayıflık Oku'] = { pos = 1279, section = 28 },
    ['Kalıcı Garip İksir'] = { pos = 1097, section = 31 },
    ['Garip İksir'] = { pos = 1083, section = 21 },
    ['Patlayıcı Garip İksir'] = { pos = 1100, section = 22 },
    ['Hüstonya'] = { pos = 1025, section = 19 },
    ['Pişmiş Patates'] = { pos = 653, section = 3 },
    ['Flama'] = { pos = 788, section = 7 },
    ['Bariyer'] = { pos = 1233, section = 26 },
    ['Fener'] = { pos = 1234, section = 26 },
    ['Yatak'] = { pos = 1558, section = 7 },
    ['Katman Kayası'] = { pos = 971, section = 15 },
    ['Pancar'] = { pos = 1076, section = 10 },
    ['Pancar Tohumu'] = { pos = 1077, section = 19 },
    ['Pancar Çorbası'] = { pos = 1078, section = 10 },
    ['Huş Tekne'] = { pos = 1353, section = 27 },
    ['Huş Kapı'] = { pos = 937, section = 13 },
    ['Huş Çit'] = { pos = 857, section = 12 },
    ['Huş Çit Kapısı'] = { pos = 858, section = 12 },
    ['Huş Yaprakları'] = { pos = 1026, section = 19 },
    ['Huş Fidanı'] = { pos = 1027, section = 19 },
    ['Huş Odunu'] = { pos = 1028, section = 19 },
    ['Huş Ağacı Tahtaları'] = { pos = 859, section = 12 },
    ['Huş Tahtası Basamak'] = { pos = 860, section = 12 },
    ['Huş Tahtası Merdiven'] = { pos = 861, section = 12 },
    ['Siyah Flama'] = { pos = 704, section = 7 },
    ['Alttan Siyah Satır Flama'] = { pos = 46, section = 2 },
    ['Siyah Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 45, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Siyah Geçiş Flama'] = { pos = 47, section = 2 },
    ['Alttan Siyah Testere Dişi Flama'] = { pos = 48, section = 2 },
    ['Siyah Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 49, section = 2 },
    ['Siyah Yatak'] = { pos = 1574, section = 7 },
    ['Siyah Yatak PE'] = { pos = 1235, section = 7 },
    ['Siyah Eğik Şerit Flama'] = { pos = 50, section = 2 },
    ['Siyah Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 51, section = 2 },
    ['Siyah Çerçeve Flama'] = { pos = 52, section = 2 },
    ['Siyah Testere Dişi Flama'] = { pos = 53, section = 2 },
    ['Siyah Halı'] = { pos = 705, section = 7 },
    ['Alttan Siyah Üçgen Flama'] = { pos = 54, section = 2 },
    ['Üstten Siyah Satır Flama'] = { pos = 56, section = 2 },
    ['Siyah Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 55, section = 2 },
    ['Üstten Siyah Testere Dişi Flama'] = { pos = 57, section = 2 },
    ['Siyah Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 58, section = 2 },
    ['Siyah Beton'] = { pos = 1475, section = 7 },
    ['Siyah Çimento'] = { pos = 1476, section = 7 },
    ['Siyah Creeper Şekli Flama'] = { pos = 59, section = 2 },
    ['Siyah Haç Flama'] = { pos = 60, section = 2 },
    ['Ortadan Siyah Satır Flama'] = { pos = 61, section = 2 },
    ['Siyah Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 62, section = 2 },
    ['Siyah Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 804, section = 9 },
    ['Siyah Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 63, section = 2 },
    ['Siyah Sırlı Terakota'] = { pos = 1477, section = 7 },
    ['Yukarıdan Aşağı Siyah Geçiş Flama'] = { pos = 64, section = 2 },
    ['Üstten Siyah Üçgen Flama'] = { pos = 65, section = 2 },
    ['Siyah Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 66, section = 2 },
    ['Ortadan Siyah Sütun Flama'] = { pos = 68, section = 2 },
    ['Soldan Siyah Sütun Flama'] = { pos = 69, section = 2 },
    ['Sağdan Siyah Sütun Flama'] = { pos = 70, section = 2 },
    ['Siyah İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 71, section = 2 },
    ['Siyah Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 72, section = 2 },
    ['Siyah Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 73, section = 2 },
    ['Siyah Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 74, section = 2 },
    ['Siyah Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 75, section = 2 },
    ['Siyah Üst Yarı Flama'] = { pos = 76, section = 2 },
    ['Siyah Alt Yarı Flama'] = { pos = 77, section = 2 },
    ['Siyah Sol Yarı Flama'] = { pos = 78, section = 2 },
    ['Siyah Sağ Yarı Flama'] = { pos = 79, section = 2 },
    ['Siyah Daire Flama'] = { pos = 80, section = 2 },
    ['Siyah Çarpı Flama'] = { pos = 81, section = 2 },
    ['Siyah Kalkan'] = { pos = 1331, section = 1 },
    ['Siyah Shulker Kutusu'] = { pos = 1603, section = 7 },
    ['Siyah Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1416, section = 29 },
    ['Siyah Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 82, section = 2 },
    ['Siyah Boyalı Cam'] = { pos = 707, section = 7 },
    ['Siyah Boyalı İnce Cam'] = { pos = 708, section = 7 },
    ['Siyah Terakota'] = { pos = 706, section = 7 },
    ['Siyah Şey Flama'] = { pos = 67, section = 2 },
    ['Siyah Tinted Cam'] = { pos = 1294, section = 29 },
    ['Siyah Yün'] = { pos = 1523, section = 7 },
    ['Siyah Yün PE 0.1.0'] = { pos = 709, section = 29 },
    ['Siyah Yün pre-17w06a'] = { pos = 709, section = 29 },
    ['Alaz Tozu'] = { pos = 654, section = 3 },
    ['Alaz Çubuğu'] = { pos = 655, section = 3 },
    ['Kömür Bloğu'] = { pos = 862, section = 12 },
    ['Kömür Bloğu 13w18a'] = { pos = 1295, section = 29 },
    ['Elmas Bloğu'] = { pos = 863, section = 12 },
    ['Zümrüt Bloğu'] = { pos = 864, section = 12 },
    ['Altın Bloğu'] = { pos = 865, section = 12 },
    ['Demir Bloğu'] = { pos = 866, section = 12 },
    ['Kuvars Bloğu'] = { pos = 867, section = 12 },
    ['Kızıl Taş Bloğu'] = { pos = 938, section = 13 },
    ['Disk blocks'] = { pos = 675, section = 5 },
    ['Mavi Flama'] = { pos = 710, section = 7 },
    ['Alttan Mavi Satır Flama'] = { pos = 84, section = 2 },
    ['Mavi Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 83, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Mavi Geçiş Flama'] = { pos = 85, section = 2 },
    ['Alttan Mavi Testere Dişi Flama'] = { pos = 86, section = 2 },
    ['Mavi Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 87, section = 2 },
    ['Mavi Yatak'] = { pos = 1575, section = 7 },
    ['Mavi Yatak PE'] = { pos = 1546, section = 7 },
    ['Mavi Eğik Şerit Flama'] = { pos = 88, section = 2 },
    ['Mavi Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 89, section = 2 },
    ['Mavi Çerçeve Flama'] = { pos = 90, section = 2 },
    ['Mavi Testere Dişi Flama'] = { pos = 91, section = 2 },
    ['Mavi Halı'] = { pos = 711, section = 7 },
    ['Alttan Mavi Üçgen Flama'] = { pos = 92, section = 2 },
    ['Üstten Mavi Satır Flama'] = { pos = 94, section = 2 },
    ['Mavi Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 93, section = 2 },
    ['Üstten Mavi Testere Dişi Flama'] = { pos = 95, section = 2 },
    ['Mavi Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 96, section = 2 },
    ['Mavi Beton'] = { pos = 1478, section = 7 },
    ['Mavi Çimento'] = { pos = 1479, section = 7 },
    ['Mavi Creeper Şekli Flama'] = { pos = 97, section = 2 },
    ['Mavi Haç Flama'] = { pos = 98, section = 2 },
    ['Ortadan Mavi Satır Flama'] = { pos = 99, section = 2 },
    ['Mavi Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 100, section = 2 },
    ['Mavi Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 805, section = 9 },
    ['Mavi Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 101, section = 2 },
    ['Mavi Sırlı Terakota'] = { pos = 1480, section = 7 },
    ['Yukarıdan Aşağı Mavi Geçiş Flama'] = { pos = 102, section = 2 },
    ['Üstten Mavi Üçgen Flama'] = { pos = 103, section = 2 },
    ['Mavi Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 104, section = 2 },
    ['Mavi Orkide'] = { pos = 1029, section = 19 },
    ['Ortadan Mavi Sütun Flama'] = { pos = 106, section = 2 },
    ['Soldan Mavi Sütun Flama'] = { pos = 107, section = 2 },
    ['Sağdan Mavi Sütun Flama'] = { pos = 108, section = 2 },
    ['Mavi İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 109, section = 2 },
    ['Mavi Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 110, section = 2 },
    ['Mavi Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 111, section = 2 },
    ['Mavi Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 112, section = 2 },
    ['Mavi Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 113, section = 2 },
    ['Mavi Üst Yarı Flama'] = { pos = 114, section = 2 },
    ['Mavi Alt Yarı Flama'] = { pos = 115, section = 2 },
    ['Mavi Sol Yarı Flama'] = { pos = 116, section = 2 },
    ['Mavi Sağ Yarı Flama'] = { pos = 117, section = 2 },
    ['Mavi Daire Flama'] = { pos = 118, section = 2 },
    ['Mavi Çarpı Flama'] = { pos = 119, section = 2 },
    ['Mavi Kalkan'] = { pos = 1332, section = 1 },
    ['Mavi Shulker Kutusu'] = { pos = 1604, section = 7 },
    ['Mavi Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1417, section = 29 },
    ['Mavi Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 120, section = 2 },
    ['Mavi Boyalı Cam'] = { pos = 713, section = 7 },
    ['Mavi Boyalı İnce Cam'] = { pos = 714, section = 7 },
    ['Mavi Terakota'] = { pos = 712, section = 7 },
    ['Mavi Şey Flama'] = { pos = 105, section = 2 },
    ['Mavi Tinted Cam'] = { pos = 1296, section = 29 },
    ['Mavi Yün'] = { pos = 1524, section = 7 },
    ['Mavi Yün PE 0.1.0'] = { pos = 715, section = 29 },
    ['Mavi Yün pre-17w06a'] = { pos = 715, section = 29 },
    ['Board'] = { pos = 1592, section = 20 },
    ['Tekne'] = { pos = 1259, section = 27 },
    ['Kemik'] = { pos = 1114, section = 23 },
    ['Kemik Blok'] = { pos = 1368, section = 15 },
    ['Kemik Tozu'] = { pos = 688, section = 6 },
    ['Kitap'] = { pos = 1115, section = 23 },
    ['Kitap ve Tüy'] = { pos = 1170, section = 25 },
    ['Kitaplık'] = { pos = 868, section = 12 },
    ['Border'] = { pos = 1593, section = 20 },
    ["Tecrübe İksiri"] = { pos = 1099, section = 22 },
    ['Yay'] = { pos = 1280, section = 28 },
    ['Yay PE'] = { pos = 1602, section = 28 },
    ['Kase'] = { pos = 1171, section = 25 },
    ['Ekmek'] = { pos = 823, section = 10 },
    ['İksir Tezgahı'] = { pos = 1236, section = 26 },
    ['Tuğla'] = { pos = 1116, section = 23 },
    ['Tuğla Merdiven'] = { pos = 869, section = 12 },
    ['Tuğlalar'] = { pos = 870, section = 12 },
    ['Tuğla Basamak'] = { pos = 871, section = 12 },
    ['Kırık Elytra'] = { pos = 998, section = 1 },
    ['Kahverengi Flama'] = { pos = 716, section = 7 },
    ['Alttan Kahverengi Satır Flama'] = { pos = 122, section = 2 },
    ['Kahverengi Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 121, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Kahverengi Geçiş Flama'] = { pos = 123, section = 2 },
    ['Alttan Kahverengi Testere Dişi Flama'] = { pos = 124, section = 2 },
    ['Kahverengi Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 125, section = 2 },
    ['Kahverengi Yatak'] = { pos = 1576, section = 7 },
    ['Kahverengi Yatak PE'] = { pos = 1547, section = 7 },
    ['Kahverengi Eğik Şerit Flama'] = { pos = 126, section = 2 },
    ['Kahverengi Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 127, section = 2 },
    ['Kahverengi Çerçeve Flama'] = { pos = 128, section = 2 },
    ['Kahverengi Testere Dişi Flama'] = { pos = 129, section = 2 },
    ['Kahverengi Halı'] = { pos = 717, section = 7 },
    ['Alttan Kahverengi Üçgen Flama'] = { pos = 130, section = 2 },
    ['Üstten Kahverengi Satır Flama'] = { pos = 132, section = 2 },
    ['Kahverengi Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 131, section = 2 },
    ['Üstten Kahverengi Testere Dişi Flama'] = { pos = 133, section = 2 },
    ['Kahverengi Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 134, section = 2 },
    ['Kahverengi Beton'] = { pos = 1481, section = 7 },
    ['Kahverengi Çimento'] = { pos = 1482, section = 7 },
    ['Kahverengi Creeper Şekli Flama'] = { pos = 135, section = 2 },
    ['Kahverengi Haç Flama'] = { pos = 136, section = 2 },
    ['Ortadan Kahverengi Satır Flama'] = { pos = 137, section = 2 },
    ['Kahverengi Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 138, section = 2 },
    ['Kahverengi Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 806, section = 9 },
    ['Kahverengi Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 139, section = 2 },
    ['Kahverengi Sırlı Terakota'] = { pos = 1483, section = 7 },
    ['Yukarıdan Aşağı Kahverengi Geçiş Flama'] = { pos = 140, section = 2 },
    ['Üstten Kahverengi Üçgen Flama'] = { pos = 141, section = 2 },
    ['Kahverengi Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 142, section = 2 },
    ['Kahverengi Mantar'] = { pos = 1030, section = 19 },
    ['Kahverengi Mantar (blok)'] = { pos = 1031, section = 19 },
    ['Ortadan Kahverengi Sütun Flama'] = { pos = 144, section = 2 },
    ['Soldan Kahverengi Sütun Flama'] = { pos = 145, section = 2 },
    ['Sağdan Kahverengi Sütun Flama'] = { pos = 146, section = 2 },
    ['Kahverengi İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 147, section = 2 },
    ['Kahverengi Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 148, section = 2 },
    ['Kahverengi Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 149, section = 2 },
    ['Kahverengi Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 150, section = 2 },
    ['Kahverengi Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 151, section = 2 },
    ['Kahverengi Üst Yarı Flama'] = { pos = 152, section = 2 },
    ['Kahverengi Alt Yarı Flama'] = { pos = 153, section = 2 },
    ['Kahverengi Sol Yarı Flama'] = { pos = 154, section = 2 },
    ['Kahverengi Sağ Yarı Flama'] = { pos = 155, section = 2 },
    ['Kahverengi Daire Flama'] = { pos = 156, section = 2 },
    ['Kahverengi Çarpı Flama'] = { pos = 157, section = 2 },
    ['Kahverengi Kalkan'] = { pos = 1333, section = 1 },
    ['Kahverengi Shulker Kutusu'] = { pos = 1605, section = 7 },
    ['Kahverengi Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1418, section = 29 },
    ['Kahverengi Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 158, section = 2 },
    ['Kahverengi Boyalı Cam'] = { pos = 719, section = 7 },
    ['Kahverengi Boyalı İnce Cam'] = { pos = 720, section = 7 },
    ['Kahverengi Terakota'] = { pos = 718, section = 7 },
    ['Kahverengi Şey Flama'] = { pos = 143, section = 2 },
    ['Kahverengi Tinted Cam'] = { pos = 1297, section = 29 },
    ['Kahverengi Yün'] = { pos = 1525, section = 7 },
    ['Kahverengi Yün PE 0.1.0'] = { pos = 721, section = 29 },
    ['Kahverengi Yün pre-17w06a'] = { pos = 721, section = 29 },
    ['Kova'] = { pos = 668, section = 4 },
    ['Düğme'] = { pos = 956, section = 13 },
    ['Kaktüs'] = { pos = 1032, section = 19 },
    ['Kaktüs Yeşili'] = { pos = 689, section = 6 },
    ['Pasta'] = { pos = 1237, section = 26 },
    ['Kamera'] = { pos = 1365, section = 20 },
    ['Havuç'] = { pos = 656, section = 3 },
    ['Havuçlu Olta'] = { pos = 1172, section = 25 },
    ['Disk cat'] = { pos = 676, section = 5 },
    ['Kazan'] = { pos = 1238, section = 26 },
    ['Zincir Bot'] = { pos = 2, section = 1 },
    ['Zincir Göğüslük'] = { pos = 3, section = 1 },
    ['Zincir Kask'] = { pos = 4, section = 1 },
    ['Zincir Pantolon'] = { pos = 5, section = 1 },
    ['Odun Kömürü'] = { pos = 1117, section = 23 },
    ['Sandık'] = { pos = 1239, section = 26 },
    ['Disk chirp'] = { pos = 677, section = 5 },
    ['Oyma Kuvars Bloğu'] = { pos = 872, section = 12 },
    ['Oyma Kırmızı Kum Taşı'] = { pos = 873, section = 12 },
    ['Oyma Kum Taşı'] = { pos = 874, section = 12 },
    ['Oyma Taş Tuğla'] = { pos = 972, section = 15 },
    ['Oyma Taş Tuğla Gümüşcün Bloğu'] = { pos = 972, section = 15 },
    ['Nakarat Çiçeği'] = { pos = 1033, section = 19 },
    ['Nakarat Meyvesi'] = { pos = 824, section = 10 },
    ['Nakarat Bitkisi'] = { pos = 1034, section = 19 },
    ['Kil'] = { pos = 1118, section = 23 },
    ['Kil (blok)'] = { pos = 973, section = 15 },
    ['Saat'] = { pos = 1173, section = 25 },
    ['Palyaço Balığı'] = { pos = 825, section = 10 },
    ['Kömür'] = { pos = 1119, section = 23 },
    ['Kömür Cevheri'] = { pos = 1014, section = 18 },
    ['İri Taneli Toprak'] = { pos = 974, section = 15 },
    ['Kırık Taş'] = { pos = 875, section = 12 },
    ['Kırık Taş Gümüşcün Bloğu'] = { pos = 875, section = 12 },
    ['Kırık Taş Basamak'] = { pos = 876, section = 12 },
    ['Kırık Taş Merdiven'] = { pos = 877, section = 12 },
    ['Kırık Taş Duvar'] = { pos = 878, section = 12 },
    ['Örümcek Ağı'] = { pos = 975, section = 15 },
    ['Kakao Çekirdekleri'] = { pos = 690, section = 6 },
    ['Komut Bloğu pre-15w34a'] = { pos = 1240, section = 29 },
    ['Pusula'] = { pos = 1174, section = 25 },
    ['Pişmiş Tavuk Eti'] = { pos = 826, section = 10 },
    ['Pişmiş Morina'] = { pos = 827, section = 10 },
    ['Pişmiş Koyun Eti'] = { pos = 828, section = 10 },
    ['Pişmiş Domuz Pirzolası'] = { pos = 829, section = 10 },
    ['Pişmiş Tavşan Eti'] = { pos = 830, section = 10 },
    ['Pişmiş Somon'] = { pos = 831, section = 10 },
    ['Kurabiye'] = { pos = 832, section = 10 },
    ['Çatlak Taş Tuğla'] = { pos = 976, section = 15 },
    ['Çatlak Taş Tuğla Gümüşçün Bloğu'] = { pos = 976, section = 15 },
    ['Çalışma Masası'] = { pos = 1241, section = 26 },
    ['Creeper Kafası'] = { pos = 964, section = 14 },
    ['Creeper Kafası 12w36a'] = { pos = 1567, section = 29 },
    ['Creeper Kafası PE'] = { pos = 1567, section = 29 },
    ['Camgöbeği Flama'] = { pos = 722, section = 7 },
    ['Alttan Camgöbeği Satır Flama'] = { pos = 160, section = 2 },
    ['Camgöbeği Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 159, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Camgöbeği Geçiş Flama'] = { pos = 161, section = 2 },
    ['Alttan Camgöbeği Testere Dişi Flama'] = { pos = 162, section = 2 },
    ['Camgöbeği Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 163, section = 2 },
    ['Camgöbeği Yatak'] = { pos = 1577, section = 7 },
    ['Camgöbeği Yatak PE'] = { pos = 1548, section = 7 },
    ['Camgöbeği Eğik Şerit Flama'] = { pos = 164, section = 2 },
    ['Camgöbeği Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 165, section = 2 },
    ['Camgöbeği Çerçeve Flama'] = { pos = 166, section = 2 },
    ['Camgöbeği Testere Dişi Flama'] = { pos = 167, section = 2 },
    ['Camgöbeği Halı'] = { pos = 723, section = 7 },
    ['Alttan Camgöbeği Üçgen Flama'] = { pos = 168, section = 2 },
    ['Üstten Camgöbeği Satır Flama'] = { pos = 170, section = 2 },
    ['Camgöbeği Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 169, section = 2 },
    ['Üstten Camgöbeği Testere Dişi Flama'] = { pos = 171, section = 2 },
    ['Camgöbeği Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 172, section = 2 },
    ['Camgöbeği Beton'] = { pos = 1484, section = 7 },
    ['Camgöbeği Çimento'] = { pos = 1485, section = 7 },
    ['Camgöbeği Creeper Şekli Flama'] = { pos = 173, section = 2 },
    ['Camgöbeği Haç Flama'] = { pos = 174, section = 2 },
    ['Camgöbeği Boya'] = { pos = 691, section = 6 },
    ['Ortadan Camgöbeği Satır Flama'] = { pos = 175, section = 2 },
    ['Camgöbeği Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 176, section = 2 },
    ['Camgöbeği Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 807, section = 9 },
    ['Cyan Flower'] = { pos = 1079, section = 29 },
    ['Camgöbeği Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 177, section = 2 },
    ['Camgöbeği Sırlı Terakota'] = { pos = 1540, section = 7 },
    ['Camgöbeği Sırlı Terakota 17w06a'] = { pos = 1486, section = 29 },
    ['Camgöbeği Sırlı Terakota PE 1.1.0.0'] = { pos = 1486, section = 29 },
    ['Yukarıdan Aşağı Camgöbeği Geçiş Flama'] = { pos = 178, section = 2 },
    ['Üstten Camgöbeği Üçgen Flama'] = { pos = 179, section = 2 },
    ['Camgöbeği Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 180, section = 2 },
    ['Ortadan Camgöbeği Sütun Flama'] = { pos = 182, section = 2 },
    ['Soldan Camgöbeği Sütun Flama'] = { pos = 183, section = 2 },
    ['Sağdan Camgöbeği Sütun Flama'] = { pos = 184, section = 2 },
    ['Camgöbeği İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 185, section = 2 },
    ['Camgöbeği Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 186, section = 2 },
    ['Camgöbeği Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 187, section = 2 },
    ['Camgöbeği Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 188, section = 2 },
    ['Camgöbeği Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 189, section = 2 },
    ['Camgöbeği Üst Yarı Flama'] = { pos = 190, section = 2 },
    ['Camgöbeği Alt Yarı Flama'] = { pos = 191, section = 2 },
    ['Camgöbeği Sol Yarı Flama'] = { pos = 192, section = 2 },
    ['Camgöbeği Sağ Yarı Flama'] = { pos = 193, section = 2 },
    ['Camgöbeği Daire Flama'] = { pos = 194, section = 2 },
    ['Camgöbeği Çarpı Flama'] = { pos = 195, section = 2 },
    ['Camgöbeği Kalkan'] = { pos = 1334, section = 1 },
    ['Camgöbeği Shulker Kutusu'] = { pos = 1606, section = 7 },
    ['Camgöbeği Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1419, section = 29 },
    ['Camgöbeği Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 196, section = 2 },
    ['Camgöbeği Boyalı Cam'] = { pos = 725, section = 7 },
    ['Camgöbeği Boyalı İnce Cam'] = { pos = 726, section = 7 },
    ['Camgöbeği Terakota'] = { pos = 724, section = 7 },
    ['Camgöbeği Şey Flama'] = { pos = 181, section = 2 },
    ['Camgöbeği Tinted Cam'] = { pos = 1298, section = 29 },
    ['Camgöbeği Yün'] = { pos = 1526, section = 7 },
    ['Camgöbeği Yün PE 0.1.0'] = { pos = 727, section = 29 },
    ['Camgöbeği Yün pre-17w06a'] = { pos = 727, section = 29 },
    ['Hasarlı Yay'] = { pos = 1281, section = 28 },
    ['Hasarlı Havuçlu Olta'] = { pos = 1175, section = 25 },
    ['Hasarlı Zincir Bot'] = { pos = 6, section = 1 },
    ['Hasarlı Zincir Göğüslük'] = { pos = 7, section = 1 },
    ['Hasarlı Zincir Kask'] = { pos = 8, section = 1 },
    ['Hasarlı Zincir Pantolon'] = { pos = 9, section = 1 },
    ['Hasarlı Elmas Balta'] = { pos = 1176, section = 25 },
    ['Hasarlı Elmas Bot'] = { pos = 10, section = 1 },
    ['Hasarlı Elmas Göğüslük'] = { pos = 11, section = 1 },
    ['Hasarlı Elmas Kask'] = { pos = 12, section = 1 },
    ['Hasarlı Elmas Çapa'] = { pos = 1177, section = 25 },
    ['Hasarlı Elmas Pantolon'] = { pos = 13, section = 1 },
    ['Hasarlı Elmas Kazma'] = { pos = 1178, section = 25 },
    ['Hasarlı Elmas Kürek'] = { pos = 1179, section = 25 },
    ['Hasarlı Elmas Kılıç'] = { pos = 1282, section = 28 },
    ['Hasarlı Elitra'] = { pos = 1358, section = 1 },
    ['Hasarlı Olta'] = { pos = 1180, section = 25 },
    ['Hasarlı Çakmak'] = { pos = 1181, section = 25 },
    ['Hasarlı Altın Balta'] = { pos = 1182, section = 25 },
    ['Hasarlı Altın Bot'] = { pos = 14, section = 1 },
    ['Hasarlı Altın Göğüslük'] = { pos = 15, section = 1 },
    ['Hasarlı Altın Kask'] = { pos = 16, section = 1 },
    ['Hasarlı Altın Çapa'] = { pos = 1183, section = 25 },
    ['Hasarlı Altın Pantolon'] = { pos = 17, section = 1 },
    ['Hasarlı Altın Kazma'] = { pos = 1184, section = 25 },
    ['Hasarlı Altın Kürek'] = { pos = 1185, section = 25 },
    ['Hasarlı Altın Kılıç'] = { pos = 1283, section = 28 },
    ['Hasarlı Demir Balta'] = { pos = 1186, section = 25 },
    ['Hasarlı Demir Bot'] = { pos = 18, section = 1 },
    ['Hasarlı Demir Göğüslük'] = { pos = 19, section = 1 },
    ['Hasarlı Demir Kask'] = { pos = 20, section = 1 },
    ['Hasarlı Demir Çapa'] = { pos = 1187, section = 25 },
    ['Hasarlı Demir Pantolon'] = { pos = 21, section = 1 },
    ['Hasarlı Demir Kazma'] = { pos = 1188, section = 25 },
    ['Hasarlı Demir Kürek'] = { pos = 1189, section = 25 },
    ['Hasarlı Demir Kılıç'] = { pos = 1284, section = 28 },
    ['Hasarlı Deri Bot'] = { pos = 22, section = 1 },
    ['Hasarlı Deri Kask'] = { pos = 23, section = 1 },
    ['Hasarlı Deri Pantolon'] = { pos = 24, section = 1 },
    ['Hasarlı Deri Göğüslük'] = { pos = 25, section = 1 },
    ['Hasarlı Makas'] = { pos = 1190, section = 25 },
    ['Hasarlı Kalkan'] = { pos = 1364, section = 1 },
    ['Hasarlı Taş Balta'] = { pos = 1191, section = 25 },
    ['Hasarlı Taş Çapa'] = { pos = 1192, section = 25 },
    ['Hasarlı Taş Kazma'] = { pos = 1193, section = 25 },
    ['Hasarlı Taş Kürek'] = { pos = 1194, section = 25 },
    ['Hasarlı Taş Kılıç'] = { pos = 1285, section = 28 },
    ['Hasarlı Tahta Balta'] = { pos = 1195, section = 25 },
    ['Hasarlı Tahta Çapa'] = { pos = 1196, section = 25 },
    ['Hasarlı Tahta Kazma'] = { pos = 1197, section = 25 },
    ['Hasarlı Tahta Kürek'] = { pos = 1198, section = 25 },
    ['Hasarlı Tahta Kılıç'] = { pos = 1286, section = 28 },
    ['Karahindiba'] = { pos = 1035, section = 19 },
    ['Karahindiba Sarısı'] = { pos = 692, section = 6 },
    ['Koyu Meşe Tekne'] = { pos = 1356, section = 27 },
    ['Koyu Meşe Kapı'] = { pos = 939, section = 13 },
    ['Koyu Meşe Çit'] = { pos = 879, section = 12 },
    ['Koyu Meşe Çit Kapısı'] = { pos = 880, section = 12 },
    ['Koyu Meşe Yaprakları'] = { pos = 1036, section = 19 },
    ['Koyu Meşe Fidanı'] = { pos = 1037, section = 19 },
    ['Koyu Meşe Odunu'] = { pos = 1038, section = 19 },
    ['Koyu Meşe Ağacı Tahtaları'] = { pos = 881, section = 12 },
    ['Koyu Meşe Tahtası Basamak'] = { pos = 882, section = 12 },
    ['Koyu Meşe Tahtası Merdiven'] = { pos = 883, section = 12 },
    ['Koyu Prizmarin'] = { pos = 977, section = 15 },
    ['Güneş Sensörü'] = { pos = 1242, section = 26 },
    ['Ölü Bitki'] = { pos = 1039, section = 19 },
    ['Deny'] = { pos = 1436, section = 20 },
    ['Algılayıcı Ray'] = { pos = 940, section = 13 },
    ['Elmas'] = { pos = 1120, section = 23 },
    ['Elmas Balta'] = { pos = 1199, section = 25 },
    ['Elmas Bot'] = { pos = 26, section = 1 },
    ['Elmas Göğüslük'] = { pos = 27, section = 1 },
    ['Elmas Kask'] = { pos = 28, section = 1 },
    ['Elmas Çapa'] = { pos = 1200, section = 25 },
    ['Elmas At Zırhı'] = { pos = 29, section = 1 },
    ['Elmas Pantolon'] = { pos = 30, section = 1 },
    ['Elmas Cevheri'] = { pos = 1015, section = 18 },
    ['Elmas Kazma'] = { pos = 1201, section = 25 },
    ['Elmas Kürek'] = { pos = 1202, section = 25 },
    ['Elmas Kılıç'] = { pos = 1287, section = 28 },
    ['Diyorit'] = { pos = 978, section = 15 },
    ['Toprak'] = { pos = 979, section = 15 },
    ['Fırlatıcı'] = { pos = 1243, section = 26 },
    ['Double Taş Basamak'] = { pos = 884, section = 12 },
    ['Uzun Çimen'] = { pos = 1040, section = 19 },
    ['Ejderha Yumurtası'] = { pos = 800, section = 8 },
    ['Ejderha Kafası'] = { pos = 965, section = 14 },
    ["Ejderha Nefesi"] = { pos = 1084, section = 3 },
    ['Bırakıcı'] = { pos = 1244, section = 26 },
    ['Yumurta'] = { pos = 833, section = 10 },
    ['Elitra'] = { pos = 1357, section = 1 },
    ['Zümrüt'] = { pos = 1121, section = 23 },
    ['Zümrüt Cevheri'] = { pos = 1016, section = 18 },
    ['Boş Yer Bulucu Harita'] = { pos = 1203, section = 25 },
    ['Boş Harita'] = { pos = 1203, section = 25 },
    ['Büyülü Kitap'] = { pos = 1204, section = 25 },
    ['Büyü Masası'] = { pos = 1245, section = 26 },
    ['End Kristali'] = { pos = 1359, section = 8 },
    ['End Kapısı'] = { pos = 1561, section = 8 },
    ['End Geçidi'] = { pos = 1010, section = 17 },
    ['End Geçidi (blok)'] = { pos = 801, section = 8 },
    ['End Geçidi Çerçevesi'] = { pos = 801, section = 8 },
    ['End Çubuğu'] = { pos = 802, section = 8 },
    ['End Taşı'] = { pos = 803, section = 8 },
    ['End Taşı Tuğlası'] = { pos = 885, section = 12 },
    ['Ender Sandığı'] = { pos = 1246, section = 26 },
    ['Ender İncisi'] = { pos = 1122, section = 23 },
    ['Ender Gözü'] = { pos = 1205, section = 25 },
    ['Disk far'] = { pos = 678, section = 5 },
    ['Tarım Arazisi'] = { pos = 886, section = 12 },
    ['Tüy'] = { pos = 1123, section = 23 },
    ['Çit'] = { pos = 887, section = 12 },
    ['Çit Kapısı'] = { pos = 888, section = 12 },
    ['Mayalı Örümcek Gözü'] = { pos = 657, section = 3 },
    ['Eğrelti'] = { pos = 1041, section = 19 },
    ['Ateş Topu'] = { pos = 1206, section = 25 },
    ['Havai Fişek Roketi'] = { pos = 808, section = 9 },
    ['Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 809, section = 9 },
    ['Olta'] = { pos = 1207, section = 25 },
    ['Çakmak Taşı'] = { pos = 1124, section = 23 },
    ['Çakmak'] = { pos = 1208, section = 25 },
    ['Saksı'] = { pos = 679, section = 5 },
    ['Akan Su'] = { pos = 851, section = 11 },
    ['Donmuş Buz'] = { pos = 984, section = 15 },
    ['Fırın'] = { pos = 1247, section = 26 },
    ['Ghast Gözyaşı'] = { pos = 658, section = 3 },
    ['Cam'] = { pos = 889, section = 12 },
    ['Cam Şişe'] = { pos = 1209, section = 25 },
    ['İnce Cam'] = { pos = 890, section = 12 },
    ['Parlayan Karpuz'] = { pos = 659, section = 3 },
    ['Glowing Obsidian'] = { pos = 1080, section = 20 },
    ['Işık Taşı'] = { pos = 1002, section = 16 },
    ['Işık Taşı Tozu'] = { pos = 1125, section = 23 },
    ['Altın Balta'] = { pos = 1210, section = 25 },
    ['Altın Bot'] = { pos = 31, section = 1 },
    ['Altın Göğüslük'] = { pos = 32, section = 1 },
    ['Altın Kask'] = { pos = 33, section = 1 },
    ['Altın Çapa'] = { pos = 1211, section = 25 },
    ['Altın Külçesi'] = { pos = 1126, section = 23 },
    ['Altın Pantolon'] = { pos = 35, section = 1 },
    ['Altın Parçası'] = { pos = 660, section = 3 },
    ['Altın Cevheri'] = { pos = 1017, section = 18 },
    ['Altın Kazma'] = { pos = 1212, section = 25 },
    ['Altın Kürek'] = { pos = 1213, section = 25 },
    ['Altın Kılıç'] = { pos = 1288, section = 28 },
    ['Altın Elma'] = { pos = 834, section = 10 },
    ['Altın Balta'] = { pos = 1210, section = 25 },
    ['Altın Bot'] = { pos = 31, section = 1 },
    ['Altın Havuç'] = { pos = 661, section = 3 },
    ['Altın Göğüslük'] = { pos = 32, section = 1 },
    ['Altın Kask'] = { pos = 33, section = 1 },
    ['Altın Çapa'] = { pos = 1211, section = 25 },
    ['Altın At Zırhı'] = { pos = 34, section = 1 },
    ['Altın Pantolon'] = { pos = 35, section = 1 },
    ['Altın Kazma'] = { pos = 1212, section = 25 },
    ['Altın Kürek'] = { pos = 1213, section = 25 },
    ['Altın Kılıç'] = { pos = 1288, section = 28 },
    ['Granit'] = { pos = 980, section = 15 },
    ['Çimen'] = { pos = 1042, section = 19 },
    ['Çimen Bloğu'] = { pos = 981, section = 15 },
    ['Çimen Yol'] = { pos = 1348, section = 15 },
    ['Çakıl'] = { pos = 982, section = 15 },
    ['Gri Flama'] = { pos = 728, section = 7 },
    ['Alttan Gri Satır Flama'] = { pos = 198, section = 2 },
    ['Gri Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 197, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Gri Geçiş Flama'] = { pos = 199, section = 2 },
    ['Alttan Gri Testere Dişi Flama'] = { pos = 200, section = 2 },
    ['Gri Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 201, section = 2 },
    ['Gri Yatak'] = { pos = 1578, section = 7 },
    ['Gri Yatak PE'] = { pos = 1549, section = 7 },
    ['Gri Eğik Şerit Flama'] = { pos = 202, section = 2 },
    ['Gri Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 203, section = 2 },
    ['Gri Çerçeve Flama'] = { pos = 204, section = 2 },
    ['Gri Testere Dişi Flama'] = { pos = 205, section = 2 },
    ['Gri Halı'] = { pos = 729, section = 7 },
    ['Alttan Gri Üçgen Flama'] = { pos = 206, section = 2 },
    ['Üstten Gri Satır Flama'] = { pos = 208, section = 2 },
    ['Gri Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 207, section = 2 },
    ['Üstten Gri Testere Dişi Flama'] = { pos = 209, section = 2 },
    ['Gri Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 210, section = 2 },
    ['Gri Beton'] = { pos = 1487, section = 7 },
    ['Gri Çimento'] = { pos = 1488, section = 7 },
    ['Gri Creeper Şekli Flama'] = { pos = 211, section = 2 },
    ['Gri Haç Flama'] = { pos = 212, section = 2 },
    ['Gri Boya'] = { pos = 693, section = 6 },
    ['Ortadan Gri Satır Flama'] = { pos = 213, section = 2 },
    ['Gri Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 214, section = 2 },
    ['Gri Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 810, section = 9 },
    ['Gri Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 215, section = 2 },
    ['Gri Sırlı Terakota'] = { pos = 1489, section = 7 },
    ['Yukarıdan Aşağı Gri Geçiş Flama'] = { pos = 216, section = 2 },
    ['Üstten Gri Üçgen Flama'] = { pos = 217, section = 2 },
    ['Gri Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 218, section = 2 },
    ['Ortadan Gri Sütun Flama'] = { pos = 220, section = 2 },
    ['Soldan Gri Sütun Flama'] = { pos = 221, section = 2 },
    ['Sağdan Gri Sütun Flama'] = { pos = 222, section = 2 },
    ['Gri İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 223, section = 2 },
    ['Gri Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 224, section = 2 },
    ['Gri Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 225, section = 2 },
    ['Gri Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 226, section = 2 },
    ['Gri Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 227, section = 2 },
    ['Gri Üst Yarı Flama'] = { pos = 228, section = 2 },
    ['Gri Alt Yarı Flama'] = { pos = 229, section = 2 },
    ['Gri Sol Yarı Flama'] = { pos = 230, section = 2 },
    ['Gri Sağ Yarı Flama'] = { pos = 231, section = 2 },
    ['Gri Daire Flama'] = { pos = 232, section = 2 },
    ['Gri Çarpı Flama'] = { pos = 233, section = 2 },
    ['Gri Kalkan'] = { pos = 1335, section = 1 },
    ['Gri Shulker Kutusu'] = { pos = 1607, section = 7 },
    ['Gri Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1420, section = 29 },
    ['Gri Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 234, section = 2 },
    ['Gri Boyalı Cam'] = { pos = 731, section = 7 },
    ['Gri Boyalı İnce Cam'] = { pos = 732, section = 7 },
    ['Gri Terakota'] = { pos = 730, section = 7 },
    ['Gri Şey Flama'] = { pos = 219, section = 2 },
    ['Gri Tinted Cam'] = { pos = 1299, section = 29 },
    ['Gri Yün'] = { pos = 1527, section = 7 },
    ['Gri Yün PE 0.1.0'] = { pos = 733, section = 29 },
    ['Gri Yün pre-17w06a'] = { pos = 733, section = 29 },
    ['Yeşil Flama'] = { pos = 734, section = 7 },
    ['Alttan Yeşil Satır Flama'] = { pos = 236, section = 2 },
    ['Yeşil Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 235, section = 2 },
    ['Yeşil Aşağıdan Yukarı Yeşil Geçiş Flama'] = { pos = 237, section = 2 },
    ['Alttan Yeşil Testere Dişi Flama'] = { pos = 238, section = 2 },
    ['Yeşil Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 239, section = 2 },
    ['Yeşil Yatak'] = { pos = 1579, section = 7 },
    ['Yeşil Yatak PE'] = { pos = 1550, section = 7 },
    ['Yeşil Eğik Şerit Flama'] = { pos = 240, section = 2 },
    ['Yeşil Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 241, section = 2 },
    ['Yeşil Çerçeve Flama'] = { pos = 242, section = 2 },
    ['Yeşil Testere Dişi Flama'] = { pos = 243, section = 2 },
    ['Yeşil Halı'] = { pos = 735, section = 7 },
    ['Alttan Yeşil Üçgen Flama'] = { pos = 244, section = 2 },
    ['Üstten Yeşil Satır Flama'] = { pos = 246, section = 2 },
    ['Yeşil Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 245, section = 2 },
    ['Üstten Yeşil Testere Dişi Flama'] = { pos = 247, section = 2 },
    ['Yeşil Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 248, section = 2 },
    ['Yeşil Beton'] = { pos = 1490, section = 7 },
    ['Yeşil Çimento'] = { pos = 1491, section = 7 },
    ['Yeşil Creeper Şekli Flama'] = { pos = 249, section = 2 },
    ['Yeşil Haç Flama'] = { pos = 250, section = 2 },
    ['Ortadan Yeşil Satır Flama'] = { pos = 251, section = 2 },
    ['Yeşil Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 252, section = 2 },
    ['Yeşil Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 811, section = 9 },
    ['Yeşil Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 253, section = 2 },
    ['Yeşil Sırlı Terakota'] = { pos = 1492, section = 7 },
    ['Yukarıdan Aşağı Yeşil Geçiş Flama'] = { pos = 254, section = 2 },
    ['Üstten Yeşil Üçgen Flama'] = { pos = 255, section = 2 },
    ['Yeşil Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 256, section = 2 },
    ['Ortadan Yeşil Sütun Flama'] = { pos = 258, section = 2 },
    ['Soldan Yeşil Sütun Flama'] = { pos = 259, section = 2 },
    ['Sağdan Yeşil Sütun Flama'] = { pos = 260, section = 2 },
    ['Yeşil İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 261, section = 2 },
    ['Yeşil Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 262, section = 2 },
    ['Yeşil Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 263, section = 2 },
    ['Yeşil Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 264, section = 2 },
    ['Yeşil Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 265, section = 2 },
    ['Yeşil Üst Yarı Flama'] = { pos = 266, section = 2 },
    ['Yeşil Alt Yarı Flama'] = { pos = 267, section = 2 },
    ['Yeşil Sol Yarı Flama'] = { pos = 268, section = 2 },
    ['Yeşil Sağ Yarı Flama'] = { pos = 269, section = 2 },
    ['Yeşil Daire Flama'] = { pos = 270, section = 2 },
    ['Yeşil Çarpı Flama'] = { pos = 271, section = 2 },
    ['Yeşil Kalkan'] = { pos = 1336, section = 1 },
    ['Yeşil Shulker Kutusu'] = { pos = 1608, section = 7 },
    ['Yeşil Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1421, section = 29 },
    ['Yeşil Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 272, section = 2 },
    ['Yeşil Boyalı Cam'] = { pos = 737, section = 7 },
    ['Yeşil Boyalı İnce Cam'] = { pos = 738, section = 7 },
    ['Yeşil Terakota'] = { pos = 736, section = 7 },
    ['Yeşil Şey Flama'] = { pos = 257, section = 2 },
    ['Yeşil Tinted Cam'] = { pos = 1300, section = 29 },
    ['Yeşil Yün'] = { pos = 1528, section = 7 },
    ['Yeşil Yün PE 0.1.0'] = { pos = 739, section = 29 },
    ['Yeşil Yün pre-17w06a'] = { pos = 739, section = 29 },
    ['Barut'] = { pos = 1127, section = 23 },
    ['Saman'] = { pos = 891, section = 12 },
    ['Kafa'] = { pos = 966, section = 14 },
    ['Kafa 12w36a'] = { pos = 1569, section = 29 },
    ['Kafa PE'] = { pos = 1569, section = 29 },
    ['Huni'] = { pos = 1248, section = 26 },
    ['Huni pre-13w02a'] = { pos = 1301, section = 29 },
    ['Buz'] = { pos = 984, section = 15 },
    ['Mürekkep Kesesi'] = { pos = 694, section = 6 },
    ['Ters Güneş Sensörü'] = { pos = 1249, section = 26 },
    ['Demir Balta'] = { pos = 1214, section = 25 },
    ['Demir Parmaklık'] = { pos = 892, section = 12 },
    ['Demir Bot'] = { pos = 36, section = 1 },
    ['Demir Göğüslük'] = { pos = 37, section = 1 },
    ['Demir Kapı'] = { pos = 941, section = 13 },
    ['Demir Kask'] = { pos = 38, section = 1 },
    ['Demir Çapa'] = { pos = 1215, section = 25 },
    ['Demir At Zırhı'] = { pos = 39, section = 1 },
    ['Demir Külçesi'] = { pos = 1128, section = 23 },
    ['Demir Pantolon'] = { pos = 40, section = 1 },
    ['Demir Parçası'] = { pos = 1437, section = 23 },
    ['Demir Cevheri'] = { pos = 1018, section = 18 },
    ['Demir Kazma'] = { pos = 1216, section = 25 },
    ['Demir Kürek'] = { pos = 1217, section = 25 },
    ['Demir Kılıç'] = { pos = 1289, section = 28 },
    ['Demir Tuzak Kapısı'] = { pos = 942, section = 13 },
    ['Eşya Çerçevesi'] = { pos = 680, section = 5 },
    ["Balkabağı Lambası"] = { pos = 893, section = 12 },
    ['Müzik Kutusu'] = { pos = 1250, section = 26 },
    ['Orman Ağacı Tekne'] = { pos = 1354, section = 27 },
    ['Orman Ağacı Kapı'] = { pos = 943, section = 13 },
    ['Orman Ağacı Çit'] = { pos = 894, section = 12 },
    ['Orman Ağacı Çit Kapısı'] = { pos = 895, section = 12 },
    ['Orman Ağacı Yaprakları'] = { pos = 1043, section = 19 },
    ['Orman Ağacı Fidanı'] = { pos = 1044, section = 19 },
    ['Orman Ağacı Odunu'] = { pos = 1045, section = 19 },
    ['Orman Ağacı Tahtaları'] = { pos = 896, section = 12 },
    ['Orman Ağacı Tahtası Basamak'] = { pos = 897, section = 12 },
    ['Orman Ağacı Tahtası Merdiven'] = { pos = 898, section = 12 },
    ['Bilgi Kitabı'] = { pos = 1545, section = 26 },
    ['Merdiven'] = { pos = 899, section = 12 },
    ['Lapis Lazuli'] = { pos = 695, section = 6 },
    ['Lapis Lazuli Bloğu'] = { pos = 900, section = 12 },
    ['Lapis Lazuli Cevheri'] = { pos = 1019, section = 18 },
    ['Büyük Eğrelti'] = { pos = 1046, section = 19 },
    ['Lav Kovası'] = { pos = 669, section = 4 },
    ['Kayış'] = { pos = 1218, section = 25 },
    ['Deri'] = { pos = 1129, section = 23 },
    ['Deri Bot'] = { pos = 41, section = 1 },
    ['Deri Kask'] = { pos = 42, section = 1 },
    ['Deri At Zırhı'] = { pos = 1382, section = 1 },
    ['Deri Pantolon'] = { pos = 43, section = 1 },
    ['Deri Göğüslük'] = { pos = 44, section = 1 },
    ['Yapraklar'] = { pos = 1052, section = 19 },
    ['Şartel'] = { pos = 944, section = 13 },
    ['Açık Mavi Flama'] = { pos = 740, section = 7 },
    ['Alttan Açık Mavi Satır Flama'] = { pos = 274, section = 2 },
    ['Açık Mavi Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 273, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Açık Mavi Geçiş Flama'] = { pos = 275, section = 2 },
    ['Alttan Açık Mavi Testere Dişi Flama'] = { pos = 276, section = 2 },
    ['Açık Mavi Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 277, section = 2 },
    ['Açık Mavi Yatak'] = { pos = 1580, section = 7 },
    ['Açık Mavi Yatak PE'] = { pos = 1551, section = 7 },
    ['Açık Mavi Eğik Şerit Flama'] = { pos = 278, section = 2 },
    ['Açık Mavi Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 279, section = 2 },
    ['Açık Mavi Çerçeve Flama'] = { pos = 280, section = 2 },
    ['Açık Mavi Testere Dişi Flama'] = { pos = 281, section = 2 },
    ['Açık Mavi Halı'] = { pos = 741, section = 7 },
    ['Alttan Açık Mavi Üçgen Flama'] = { pos = 282, section = 2 },
    ['Üstten Açık Mavi Satır Flama'] = { pos = 284, section = 2 },
    ['Açık Mavi Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 283, section = 2 },
    ['Üstten Açık Mavi Testere Dişi Flama'] = { pos = 285, section = 2 },
    ['Açık Mavi Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 286, section = 2 },
    ['Açık Mavi Beton'] = { pos = 1493, section = 7 },
    ['Açık Mavi Çimento'] = { pos = 1494, section = 7 },
    ['Açık Mavi Creeper Şekli Flama'] = { pos = 287, section = 2 },
    ['Açık Mavi Haç Flama'] = { pos = 288, section = 2 },
    ['Açık Mavi Boya'] = { pos = 696, section = 6 },
    ['Ortadan Açık Mavi Satır Flama'] = { pos = 289, section = 2 },
    ['Açık Mavi Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 290, section = 2 },
    ['Açık Mavi Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 812, section = 9 },
    ['Açık Mavi Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 291, section = 2 },
    ['Açık Mavi Sırlı Terakota'] = { pos = 1495, section = 7 },
    ['Yukarıdan Aşağı Açık Mavi Geçiş Flama'] = { pos = 292, section = 2 },
    ['Üstten Açık Mavi Üçgen Flama'] = { pos = 293, section = 2 },
    ['Açık Mavi Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 294, section = 2 },
    ['Ortadan Açık Mavi Sütun Flama'] = { pos = 296, section = 2 },
    ['Soldan Açık Mavi Sütun Flama'] = { pos = 297, section = 2 },
    ['Sağdan Açık Mavi Sütun Flama'] = { pos = 298, section = 2 },
    ['Açık Mavi İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 299, section = 2 },
    ['Açık Mavi Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 300, section = 2 },
    ['Açık Mavi Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 301, section = 2 },
    ['Açık Mavi Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 302, section = 2 },
    ['Açık Mavi Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 303, section = 2 },
    ['Açık Mavi Üst Yarı Flama'] = { pos = 304, section = 2 },
    ['Açık Mavi Alt Yarı Flama'] = { pos = 305, section = 2 },
    ['Açık Mavi Sol Yarı Flama'] = { pos = 306, section = 2 },
    ['Açık Mavi Sağ Yarı Flama'] = { pos = 307, section = 2 },
    ['Açık Mavi Daire Flama'] = { pos = 308, section = 2 },
    ['Açık Mavi Çarpı Flama'] = { pos = 309, section = 2 },
    ['Açık Mavi Kalkan'] = { pos = 1337, section = 1 },
    ['Açık Mavi Shulker Kutusu'] = { pos = 1609, section = 7 },
    ['Açık Mavi Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1422, section = 29 },
    ['Açık Mavi Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 310, section = 2 },
    ['Açık Mavi Boyalı Cam'] = { pos = 743, section = 7 },
    ['Açık Mavi Boyalı İnce Cam'] = { pos = 744, section = 7 },
    ['Açık Mavi Terakota'] = { pos = 742, section = 7 },
    ['Açık Mavi Şey Flama'] = { pos = 295, section = 2 },
    ['Açık Mavi Tinted Cam'] = { pos = 1302, section = 29 },
    ['Açık Mavi Yün'] = { pos = 1529, section = 7 },
    ['Açık Mavi Yün PE 0.1.0'] = { pos = 745, section = 29 },
    ['Açık Mavi Yün pre-17w06a'] = { pos = 745, section = 29 },
    ['Açık Gri Flama'] = { pos = 746, section = 7 },
    ['Alttan Açık Gri Satır Flama'] = { pos = 312, section = 2 },
    ['Açık Gri Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 311, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Açık Gri Geçiş Flama'] = { pos = 313, section = 2 },
    ['Alttan Açık Gri Testere Dişi Flama'] = { pos = 314, section = 2 },
    ['Açık Gri Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 315, section = 2 },
    ['Açık Gri Yatak'] = { pos = 1581, section = 7 },
    ['Açık Gri Yatak PE'] = { pos = 1552, section = 7 },
    ['Açık Gri Eğik Şerit Flama'] = { pos = 316, section = 2 },
    ['Açık Gri Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 317, section = 2 },
    ['Açık Gri Çerçeve Flama'] = { pos = 318, section = 2 },
    ['Açık Gri Testere Dişi Flama'] = { pos = 319, section = 2 },
    ['Açık Gri Halı'] = { pos = 747, section = 7 },
    ['Alttan Açık Gri Üçgen Flama'] = { pos = 320, section = 2 },
    ['Üstten Açık Gri Satır Flama'] = { pos = 322, section = 2 },
    ['Açık Gri Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 321, section = 2 },
    ['Üstten Açık Gri Testere Dişi Flama'] = { pos = 323, section = 2 },
    ['Açık Gri Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 324, section = 2 },
    ['Açık Gri Beton'] = { pos = 1496, section = 7 },
    ['Açık Gri Çimento'] = { pos = 1497, section = 7 },
    ['Açık Gri Creeper Şekli Flama'] = { pos = 325, section = 2 },
    ['Açık Gri Haç Flama'] = { pos = 326, section = 2 },
    ['Açık Gri Boya'] = { pos = 697, section = 6 },
    ['Ortadan Açık Gri Satır Flama'] = { pos = 327, section = 2 },
    ['Açık Gri Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 328, section = 2 },
    ['Açık Gri Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 813, section = 9 },
    ['Açık Gri Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 329, section = 2 },
    ['Açık Gri Sırlı Terakota'] = { pos = 1498, section = 7 },
    ['Yukarıdan Aşağı Açık Gri Geçiş Flama'] = { pos = 330, section = 2 },
    ['Üstten Açık Gri Üçgen Flama'] = { pos = 331, section = 2 },
    ['Açık Gri Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 332, section = 2 },
    ['Ortadan Açık Gri Sütun Flama'] = { pos = 334, section = 2 },
    ['Soldan Açık Gri Sütun Flama'] = { pos = 335, section = 2 },
    ['Sağdan Açık Gri Sütun Flama'] = { pos = 336, section = 2 },
    ['Açık Gri İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 337, section = 2 },
    ['Açık Gri Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 338, section = 2 },
    ['Açık Gri Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 339, section = 2 },
    ['Açık Gri Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 340, section = 2 },
    ['Açık Gri Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 341, section = 2 },
    ['Açık Gri Üst Yarı Flama'] = { pos = 342, section = 2 },
    ['Açık Gri Alt Yarı Flama'] = { pos = 343, section = 2 },
    ['Açık Gri Sol Yarı Flama'] = { pos = 344, section = 2 },
    ['Açık Gri Sağ Yarı Flama'] = { pos = 345, section = 2 },
    ['Açık Gri Daire Flama'] = { pos = 346, section = 2 },
    ['Açık Gri Çarpı Flama'] = { pos = 347, section = 2 },
    ['Açık Gri Kalkan'] = { pos = 1338, section = 1 },
    ['Açık Gri Shulker Kutusu'] = { pos = 1610, section = 7 },
    ['Açık Gri Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1423, section = 29 },
    ['Açık Gri Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 348, section = 2 },
    ['Açık Gri Boyalı Cam'] = { pos = 749, section = 7 },
    ['Açık Gri Boyalı İnce Cam'] = { pos = 750, section = 7 },
    ['Açık Gri Terakota'] = { pos = 748, section = 7 },
    ['Açık Gri Şey Flama'] = { pos = 333, section = 2 },
    ['Açık Gri Tinted Cam'] = { pos = 1303, section = 29 },
    ['Açık Gri Yün'] = { pos = 1530, section = 7 },
    ['Açık Gri Yün PE 0.1.0'] = { pos = 751, section = 29 },
    ['Açık Gri Yün pre-17w06a'] = { pos = 751, section = 29 },
    ['Leylak'] = { pos = 1047, section = 19 },
    ['Nilüfer'] = { pos = 1048, section = 19 },
    ['Açık Yeşil Flama'] = { pos = 752, section = 7 },
    ['Alttan Açık Yeşil Satır Flama'] = { pos = 350, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 349, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Açık Yeşil Geçiş Flama'] = { pos = 351, section = 2 },
    ['Alttan Açık Yeşil Testere Dişi Flama'] = { pos = 352, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 353, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Yatak'] = { pos = 1582, section = 7 },
    ['Açık Yeşil Yatak PE'] = { pos = 1553, section = 7 },
    ['Açık Yeşil Eğik Şerit Flama'] = { pos = 354, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 355, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Çerçeve Flama'] = { pos = 356, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Testere Dişi Flama'] = { pos = 357, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Halı'] = { pos = 753, section = 7 },
    ['Alttan Açık Yeşil Üçgen Flama'] = { pos = 358, section = 2 },
    ['Üstten Açık Yeşil Satır Flama'] = { pos = 360, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 359, section = 2 },
    ['Üstten Açık Yeşil Testere Dişi Flama'] = { pos = 361, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 362, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Beton'] = { pos = 1499, section = 7 },
    ['Açık Yeşil Çimento'] = { pos = 1500, section = 7 },
    ['Açık Yeşil Creeper Şekli Flama'] = { pos = 363, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Haç Flama'] = { pos = 364, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Boya'] = { pos = 698, section = 6 },
    ['Ortadan Açık Yeşil Satır Flama'] = { pos = 365, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 366, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 814, section = 9 },
    ['Açık Yeşil Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 367, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Sırlı Terakota'] = { pos = 1501, section = 7 },
    ['Yukarıdan Aşağı Açık Yeşil Geçiş Flama'] = { pos = 368, section = 2 },
    ['Üstten Açık Yeşil Üçgen Flama'] = { pos = 369, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 370, section = 2 },
    ['Ortadan Açık Yeşil Sütun Flama'] = { pos = 372, section = 2 },
    ['Soldan Açık Yeşil Sütun Flama'] = { pos = 373, section = 2 },
    ['Sağdan Açık Yeşil Sütun Flama'] = { pos = 374, section = 2 },
    ['Açık Yeşil İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 375, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 376, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 377, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 378, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 379, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Üst Yarı Flama'] = { pos = 380, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Alt Yarı Flama'] = { pos = 381, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Sol Yarı Flama'] = { pos = 382, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Sağ Yarı Flama'] = { pos = 383, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Daire Flama'] = { pos = 384, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Çarpı Flama'] = { pos = 385, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Kalkan'] = { pos = 1339, section = 1 },
    ['Açık Yeşil Shulker Kutusu'] = { pos = 1611, section = 7 },
    ['Açık Yeşil Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1424, section = 29 },
    ['Açık Yeşil Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 386, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Boyalı Cam'] = { pos = 755, section = 7 },
    ['Açık Yeşil Boyalı İnce Cam'] = { pos = 756, section = 7 },
    ['Açık Yeşil Terakota'] = { pos = 754, section = 7 },
    ['Açık Yeşil Şey Flama'] = { pos = 371, section = 2 },
    ['Açık Yeşil Tinted Cam'] = { pos = 1304, section = 29 },
    ['Açık Yeşil Yün'] = { pos = 1531, section = 7 },
    ['Açık Yeşil Yün PE 0.1.0'] = { pos = 757, section = 29 },
    ['Açık Yeşil Yün pre-17w06a'] = { pos = 757, section = 29 },
    ['Kalıcı Zayıflama İksiri '] = { pos = 1406, section = 31 },
    ['Kalıcı Ateş Direnci İksiri'] = { pos = 1098, section = 31 },
    ['Kalıcı Hasar İksiri'] = { pos = 1319, section = 31 },
    ['Kalıcı İyileştirme İksiri'] = { pos = 1320, section = 31 },
    ['Kalıcı Görünmezlik İksiri'] = { pos = 1321, section = 31 },
    ['Kalıcı Sıçrama İksiri'] = { pos = 1322, section = 31 },
    ['Kalıcı Şans İksiri'] = { pos = 1363, section = 31 },
    ['Kalıcı Gece Görüş İksiri'] = { pos = 1323, section = 31 },
    ['Kalıcı Zehir İksiri'] = { pos = 1324, section = 31 },
    ['Kalıcı Yenilenme İksiri'] = { pos = 1325, section = 31 },
    ['Kalıcı Yavaşlık İksiri'] = { pos = 1326, section = 31 },
    ['Kalıcı Kuvvet İksiri'] = { pos = 1327, section = 31 },
    ['Kalıcı Çeviklik İksiri'] = { pos = 1328, section = 31 },
    ['Kalıcı Suda Nefes Alma İksiri'] = { pos = 1329, section = 31 },
    ['Kalıcı Zayıflık İksiri'] = { pos = 1330, section = 31 },
    ['Kalıcı Su Şişesi'] = { pos = 1097, section = 31 },
    ['Kilitli Sandık'] = { pos = 1251, section = 26 },
    ['Kilitli Sandık 12w19a'] = { pos = 1317, section = 30 },
    ['Kilitli Sandık 12w22a'] = { pos = 1305, section = 29 },
    ['Kilitli Sandık 13w18b'] = { pos = 1306, section = 29 },
    ['Eflatun Flama'] = { pos = 758, section = 7 },
    ['Alttan Eflatun Satır Flama'] = { pos = 388, section = 2 },
    ['Eflatun Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 387, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Eflatun Geçiş Flama'] = { pos = 389, section = 2 },
    ['Alttan Eflatun Testere Dişi Flama'] = { pos = 390, section = 2 },
    ['Eflatun Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 391, section = 2 },
    ['Eflatun Yatak'] = { pos = 1583, section = 7 },
    ['Eflatun Yatak PE'] = { pos = 1554, section = 7 },
    ['Eflatun Eğik Şerit Flama'] = { pos = 392, section = 2 },
    ['Eflatun Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 393, section = 2 },
    ['Eflatun Çerçeve Flama'] = { pos = 394, section = 2 },
    ['Eflatun Testere Dişi Flama'] = { pos = 395, section = 2 },
    ['Eflatun Halı'] = { pos = 759, section = 7 },
    ['Alttan Eflatun Üçgen Flama'] = { pos = 396, section = 2 },
    ['Üstten Eflatun Satır Flama'] = { pos = 398, section = 2 },
    ['Eflatun Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 397, section = 2 },
    ['Üstten Eflatun Testere Dişi Flama'] = { pos = 399, section = 2 },
    ['Eflatun Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 400, section = 2 },
    ['Eflatun Beton'] = { pos = 1502, section = 7 },
    ['Eflatun Çimento'] = { pos = 1503, section = 7 },
    ['Eflatun Creeper Şekli Flama'] = { pos = 401, section = 2 },
    ['Eflatun Haç Flama'] = { pos = 402, section = 2 },
    ['Eflatun Boya'] = { pos = 699, section = 6 },
    ['Ortadan Eflatun Satır Flama'] = { pos = 403, section = 2 },
    ['Eflatun Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 404, section = 2 },
    ['Eflatun Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 815, section = 9 },
    ['Eflatun Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 405, section = 2 },
    ['Eflatun Sırlı Terakota'] = { pos = 1541, section = 7 },
    ['Eflatun Sırlı Terakota 17w06a'] = { pos = 1504, section = 29 },
    ['Eflatun Sırlı Terakota PE 1.1.0.0'] = { pos = 1504, section = 29 },
    ['Yukarıdan Aşağı Eflatun Geçiş Flama'] = { pos = 406, section = 2 },
    ['Üstten Eflatun Üçgen Flama'] = { pos = 407, section = 2 },
    ['Eflatun Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 408, section = 2 },
    ['Ortadan Eflatun Sütun Flama'] = { pos = 410, section = 2 },
    ['Soldan Eflatun Sütun Flama'] = { pos = 411, section = 2 },
    ['Sağdan Eflatun Sütun Flama'] = { pos = 412, section = 2 },
    ['Eflatun İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 413, section = 2 },
    ['Eflatun Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 414, section = 2 },
    ['Eflatun Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 415, section = 2 },
    ['Eflatun Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 416, section = 2 },
    ['Eflatun Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 417, section = 2 },
    ['Eflatun Üst Yarı Flama'] = { pos = 418, section = 2 },
    ['Eflatun Alt Yarı Flama'] = { pos = 419, section = 2 },
    ['Eflatun Sol Yarı Flama'] = { pos = 420, section = 2 },
    ['Eflatun Sağ Yarı Flama'] = { pos = 421, section = 2 },
    ['Eflatun Daire Flama'] = { pos = 422, section = 2 },
    ['Eflatun Çarpı Flama'] = { pos = 423, section = 2 },
    ['Eflatun Kalkan'] = { pos = 1340, section = 1 },
    ['Eflatun Shulker Kutusu'] = { pos = 1612, section = 7 },
    ['Eflatun Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1425, section = 29 },
    ['Eflatun Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 424, section = 2 },
    ['Eflatun Boyalı Cam'] = { pos = 761, section = 7 },
    ['Eflatun Boyalı İnce Cam'] = { pos = 762, section = 7 },
    ['Eflatun Terakota'] = { pos = 760, section = 7 },
    ['Eflatun Şey Flama'] = { pos = 409, section = 2 },
    ['Eflatun Tinted Cam'] = { pos = 1307, section = 29 },
    ['Eflatun Yün'] = { pos = 1532, section = 7 },
    ['Eflatun Yün PE 0.1.0'] = { pos = 763, section = 29 },
    ['Eflatun Yün pre-17w06a'] = { pos = 763, section = 29 },
    ['Magma Kremi'] = { pos = 662, section = 3 },
    ['Disk mall'] = { pos = 681, section = 5 },
    ['Harita'] = { pos = 1219, section = 25 },
    ['Disk mellohi'] = { pos = 682, section = 5 },
    ['Karpuz'] = { pos = 835, section = 10 },
    ['Karpuz (blok)'] = { pos = 1049, section = 19 },
    ['Karpuz Tohumu'] = { pos = 1050, section = 19 },
    ['MHF Alex'] = { pos = 1438, section = 14 },
    ['MHF ArrowDown'] = { pos = 1439, section = 14 },
    ['MHF ArrowLeft'] = { pos = 1440, section = 14 },
    ['MHF ArrowRight'] = { pos = 1441, section = 14 },
    ['MHF ArrowUp'] = { pos = 1442, section = 14 },
    ['MHF Blaze'] = { pos = 1443, section = 14 },
    ['MHF Cactus'] = { pos = 1444, section = 14 },
    ['MHF Cake'] = { pos = 1445, section = 14 },
    ['MHF CaveSpider'] = { pos = 1446, section = 14 },
    ['MHF Chest'] = { pos = 1447, section = 14 },
    ['MHF Chicken'] = { pos = 1448, section = 14 },
    ['MHF CoconutB'] = { pos = 1449, section = 14 },
    ['MHF CoconutG'] = { pos = 1450, section = 14 },
    ['MHF Cow'] = { pos = 1451, section = 14 },
    ['MHF Creeper'] = { pos = 964, section = 14 },
    ['MHF Enderman'] = { pos = 1452, section = 14 },
    ['MHF Exclamation'] = { pos = 1453, section = 14 },
    ['MHF Ghast'] = { pos = 1454, section = 14 },
    ['MHF Golem'] = { pos = 1455, section = 14 },
    ['MHF Herobrine'] = { pos = 1456, section = 14 },
    ['MHF LavaSlime'] = { pos = 1457, section = 14 },
    ['MHF Melon'] = { pos = 1458, section = 14 },
    ['MHF MushroomCow'] = { pos = 1459, section = 14 },
    ['MHF OakLog'] = { pos = 1460, section = 14 },
    ['MHF Ocelot'] = { pos = 1461, section = 14 },
    ['MHF Pig'] = { pos = 1462, section = 14 },
    ['MHF PigZombie'] = { pos = 1463, section = 14 },
    ['MHF Present1'] = { pos = 1464, section = 14 },
    ['MHF Present2'] = { pos = 1465, section = 14 },
    ['MHF Pumpkin'] = { pos = 1466, section = 14 },
    ['MHF Question'] = { pos = 1467, section = 14 },
    ['MHF Sheep'] = { pos = 1468, section = 14 },
    ['MHF Skeleton'] = { pos = 967, section = 14 },
    ['MHF Slime'] = { pos = 1469, section = 14 },
    ['MHF Spider'] = { pos = 1470, section = 14 },
    ['MHF Squid'] = { pos = 1471, section = 14 },
    ['MHF Steve'] = { pos = 966, section = 14 },
    ['MHF TNT'] = { pos = 1472, section = 14 },
    ['MHF TNT2'] = { pos = 1473, section = 14 },
    ['MHF Villager'] = { pos = 1474, section = 14 },
    ['MHF WSkeleton'] = { pos = 968, section = 14 },
    ['MHF Zombie'] = { pos = 969, section = 14 },
    ['Süt'] = { pos = 670, section = 4 },
    ['Vagon'] = { pos = 1260, section = 27 },
    ['Sandıklı Vagon'] = { pos = 1261, section = 27 },
    ['Komut Bloklu Vagon'] = { pos = 1262, section = 27 },
    [' Komut Bloklu Vagon PE'] = { pos = 1539, section = 27 },
    ['Fırınlı Vagon'] = { pos = 1263, section = 27 },
    ['Hunili Vagon'] = { pos = 1264, section = 27 },
    ['TNTli Vagon'] = { pos = 1265, section = 27 },
    ['Canavar Çağırıcı'] = { pos = 985, section = 15 },
    ['Yosunlu Taş'] = { pos = 986, section = 15 },
    ['Yosunlu Kırık Taş Duvar'] = { pos = 901, section = 12 },
    ['Yosunlu Taş Tuğla'] = { pos = 987, section = 15 },
    ['Yosunlu Taş Tuğla Gümüşcün Bloğu'] = { pos = 987, section = 15 },
    ['Kalıcı Sıradan İksir'] = { pos = 1097, section = 31 },
    ['Sıradan İksir'] = { pos = 1083, section = 21 },
    ['Patlayıcı Sıradan İksir'] = { pos = 1100, section = 22 },
    ['Mantar Kökü'] = { pos = 1051, section = 19 },
    ['Mantar Güveç'] = { pos = 836, section = 10 },
    ['Miselyum'] = { pos = 988, section = 15 },
    ['İsim Etiketi'] = { pos = 1220, section = 25 },
    ['Nether Tuğlası'] = { pos = 1003, section = 16 },
    ['Nether Tuğlası (eşya)'] = { pos = 1130, section = 23 },
    ['Nether Tuğlası Çit'] = { pos = 1004, section = 16 },
    ['Nether Tuğlası Basamak'] = { pos = 902, section = 12 },
    ['Nether Tuğlası Merdiven'] = { pos = 1005, section = 16 },
    ['Nether Kuvarsı'] = { pos = 1131, section = 23 },
    ['Nether Kuvarsı Cevheri'] = { pos = 1006, section = 16 },
    ['Nether Reactor Core'] = { pos = 1599, section = 20 },
    ['Nether Reactor Core (actif)'] = { pos = 1600, section = 20 },
    ['Nether Reactor Core (aktif) pre-0.15.0'] = { pos = 1597, section = 29 },
    ['Nether Reactor Core (kullanılmış)'] = { pos = 1601, section = 20 },
    ['Nether Reactor Core (kullanılmış) pre-0.15.0'] = { pos = 1598, section = 29 },
    ['Nether Reactor Core pre-0.15.0'] = { pos = 1081, section = 29 },
    ['Nether Yıldızı'] = { pos = 1132, section = 23 },
    ['Nether Yumrusu'] = { pos = 663, section = 3 },
    ['Nether Yumrusu (blok)'] = { pos = 1007, section = 16 },
    ['Nether Yumrusu Bloğu'] = { pos = 1366, section = 12 },
    ['Nether Taşı'] = { pos = 1008, section = 16 },
    ['Nota Bloğu'] = { pos = 1252, section = 26 },
    ['Meşe Tekne'] = { pos = 1351, section = 27 },
    ['Meşe Kapı'] = { pos = 945, section = 13 },
    ['Meşe Çit'] = { pos = 887, section = 12 },
    ['Meşe Çit Kapısı'] = { pos = 888, section = 12 },
    ['Meşe Yaprakları'] = { pos = 1052, section = 19 },
    ['Meşe Fidanı'] = { pos = 1053, section = 19 },
    ['Meşe Odunu'] = { pos = 1054, section = 19 },
    ['Meşe Ağacı Tahtaları'] = { pos = 903, section = 12 },
    ['Meşe Tahtası Basamak'] = { pos = 904, section = 12 },
    ['Meşe Tahtası Merdiven'] = { pos = 905, section = 12 },
    ['Gözlemci'] = { pos = 1434, section = 26 },
    ['Gözlemci PE'] = { pos = 1619, section = 13 },
    ['Gözlemci PE eski'] = { pos = 1383, section = 29 },
    ['Gözlemci pre-1.11-pre1'] = { pos = 1383, section = 29 },
    ['Obsidyen'] = { pos = 989, section = 15 },
    ['Obsidyen Tekne'] = { pos = 1308, section = 29 },
    ['Okyanus Kaşifi Haritası'] = { pos = 1432, section = 25 },
    ['Turuncu Flama'] = { pos = 764, section = 7 },
    ['Alttan Turuncu Satır Flama'] = { pos = 426, section = 2 },
    ['Turuncu Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 425, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Turuncu Geçiş Flama'] = { pos = 427, section = 2 },
    ['Alttan Turuncu Testere Dişi Flama'] = { pos = 428, section = 2 },
    ['Turuncu Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 429, section = 2 },
    ['Turuncu Yatak'] = { pos = 1584, section = 7 },
    ['Turuncu Yatak PE'] = { pos = 1555, section = 7 },
    ['Turuncu Eğik Şerit Flama'] = { pos = 430, section = 2 },
    ['Turuncu Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 431, section = 2 },
    ['Turuncu Çerçeve Flama'] = { pos = 432, section = 2 },
    ['Turuncu Testere Dişi Flama'] = { pos = 433, section = 2 },
    ['Turuncu Halı'] = { pos = 765, section = 7 },
    ['Alttan Turuncu Üçgen Flama'] = { pos = 434, section = 2 },
    ['Üstten Turuncu Satır Flama'] = { pos = 436, section = 2 },
    ['Turuncu Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 435, section = 2 },
    ['Üstten Turuncu Testere Dişi Flama'] = { pos = 437, section = 2 },
    ['Turuncu Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 438, section = 2 },
    ['Turuncu Beton'] = { pos = 1505, section = 7 },
    ['Turuncu Çimento'] = { pos = 1506, section = 7 },
    ['Turuncu Creeper Şekli Flama'] = { pos = 439, section = 2 },
    ['Turuncu Haç Flama'] = { pos = 440, section = 2 },
    ['Turuncu Boya'] = { pos = 700, section = 6 },
    ['Ortadan Turuncu Satır Flama'] = { pos = 441, section = 2 },
    ['Turuncu Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 442, section = 2 },
    ['Turuncu Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 816, section = 9 },
    ['Turuncu Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 443, section = 2 },
    ['Turuncu Sırlı Terakota'] = { pos = 1542, section = 7 },
    ['Turuncu Sırlı Terakota 17w06a'] = { pos = 1507, section = 29 },
    ['Turuncu Sırlı Terakota PE 1.1.0.0'] = { pos = 1507, section = 29 },
    ['Yukarıdan Aşağı Turuncu Geçiş Flama'] = { pos = 444, section = 2 },
    ['Üstten Turuncu Üçgen Flama'] = { pos = 445, section = 2 },
    ['Turuncu Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 446, section = 2 },
    ['Ortadan Turuncu Sütun Flama'] = { pos = 448, section = 2 },
    ['Soldan Turuncu Sütun Flama'] = { pos = 449, section = 2 },
    ['Sağdan Turuncu Sütun Flama'] = { pos = 450, section = 2 },
    ['Turuncu İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 451, section = 2 },
    ['Turuncu Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 452, section = 2 },
    ['Turuncu Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 453, section = 2 },
    ['Turuncu Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 454, section = 2 },
    ['Turuncu Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 455, section = 2 },
    ['Turuncu Üst Yarı Flama'] = { pos = 456, section = 2 },
    ['Turuncu Alt Yarı Flama'] = { pos = 457, section = 2 },
    ['Turuncu Sol Yarı Flama'] = { pos = 458, section = 2 },
    ['Turuncu Sağ Yarı Flama'] = { pos = 459, section = 2 },
    ['Turuncu Daire Flama'] = { pos = 460, section = 2 },
    ['Turuncu Çarpı Flama'] = { pos = 461, section = 2 },
    ['Turuncu Kalkan'] = { pos = 1341, section = 1 },
    ['Turuncu Shulker Kutusu'] = { pos = 1613, section = 7 },
    ['Turuncu Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1426, section = 29 },
    ['Turuncu Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 462, section = 2 },
    ['Turuncu Boyalı Cam'] = { pos = 767, section = 7 },
    ['Turuncu Boyalı İnce Cam'] = { pos = 768, section = 7 },
    ['Turuncu Terakota'] = { pos = 766, section = 7 },
    ['Turuncu Şey Flama'] = { pos = 447, section = 2 },
    ['Turuncu Tinted Cam'] = { pos = 1309, section = 29 },
    ['Turuncu Lale'] = { pos = 1055, section = 19 },
    ['Turuncu Yün'] = { pos = 1533, section = 7 },
    ['Turuncu Yün PE 0.1.0'] = { pos = 769, section = 29 },
    ['Turuncu Yün pre-17w06a'] = { pos = 769, section = 29 },
    ['Papatya'] = { pos = 1056, section = 19 },
    ['Paketlenmiş Buz'] = { pos = 990, section = 15 },
    ['Tablo'] = { pos = 683, section = 5 },
    ['Kağıt'] = { pos = 1133, section = 23 },
    ['Şakayık'] = { pos = 1057, section = 19 },
    ['Şakayık PE'] = { pos = 1572, section = 19 },
    ['Kuvars Bloğu Sütun'] = { pos = 906, section = 12 },
    ['Pembe Flama'] = { pos = 770, section = 7 },
    ['Alttan Pembe Satır Flama'] = { pos = 464, section = 2 },
    ['Pembe Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 463, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Pembe Geçiş Flama'] = { pos = 465, section = 2 },
    ['Alttan Pembe Testere Dişi Flama'] = { pos = 466, section = 2 },
    ['Pembe Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 467, section = 2 },
    ['Pembe Yatak'] = { pos = 1585, section = 7 },
    ['Pembe Yatak PE'] = { pos = 1556, section = 7 },
    ['Pembe Eğik Şerit Flama'] = { pos = 468, section = 2 },
    ['Pembe Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 469, section = 2 },
    ['Pembe Çerçeve Flama'] = { pos = 470, section = 2 },
    ['Pembe Testere Dişi Flama'] = { pos = 471, section = 2 },
    ['Pembe Halı'] = { pos = 771, section = 7 },
    ['Alttan Pembe Üçgen Flama'] = { pos = 472, section = 2 },
    ['Üstten Pembe Satır Flama'] = { pos = 474, section = 2 },
    ['Pembe Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 473, section = 2 },
    ['Üstten Pembe Testere Dişi Flama'] = { pos = 475, section = 2 },
    ['Pembe Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 476, section = 2 },
    ['Pembe Beton'] = { pos = 1508, section = 7 },
    ['Pembe Çimento'] = { pos = 1509, section = 7 },
    ['Pembe Creeper Şekli Flama'] = { pos = 477, section = 2 },
    ['Pembe Haç Flama'] = { pos = 478, section = 2 },
    ['Pembe Boya'] = { pos = 701, section = 6 },
    ['Ortadan Pembe Satır Flama'] = { pos = 479, section = 2 },
    ['Pembe Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 480, section = 2 },
    ['Pembe Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 817, section = 9 },
    ['Pembe Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 481, section = 2 },
    ['Pembe Sırlı Terakota'] = { pos = 1510, section = 7 },
    ['Yukarıdan Aşağı Pembe Geçiş Flama'] = { pos = 482, section = 2 },
    ['Üstten Pembe Üçgen Flama'] = { pos = 483, section = 2 },
    ['Pembe Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 484, section = 2 },
    ['Ortadan Pembe Sütun Flama'] = { pos = 486, section = 2 },
    ['Soldan Pembe Sütun Flama'] = { pos = 487, section = 2 },
    ['Sağdan Pembe Sütun Flama'] = { pos = 488, section = 2 },
    ['Pembe İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 489, section = 2 },
    ['Pembe Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 490, section = 2 },
    ['Pembe Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 491, section = 2 },
    ['Pembe Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 492, section = 2 },
    ['Pembe Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 493, section = 2 },
    ['Pembe Üst Yarı Flama'] = { pos = 494, section = 2 },
    ['Pembe Alt Yarı Flama'] = { pos = 495, section = 2 },
    ['Pembe Sol Yarı Flama'] = { pos = 496, section = 2 },
    ['Pembe Sağ Yarı Flama'] = { pos = 497, section = 2 },
    ['Pembe Daire Flama'] = { pos = 498, section = 2 },
    ['Pembe Çarpı Flama'] = { pos = 499, section = 2 },
    ['Pembe Kalkan'] = { pos = 1342, section = 1 },
    ['Pembe Shulker Kutusu'] = { pos = 1614, section = 7 },
    ['Pembe Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1427, section = 29 },
    ['Pembe Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 500, section = 2 },
    ['Pembe Boyalı Cam'] = { pos = 773, section = 7 },
    ['Pembe Boyalı İnce Cam'] = { pos = 774, section = 7 },
    ['Pembe Terakota'] = { pos = 772, section = 7 },
    ['Pembe Şey Flama'] = { pos = 485, section = 2 },
    ['Pembe Tinted Cam'] = { pos = 1310, section = 29 },
    ['Pembe Lale'] = { pos = 1058, section = 19 },
    ['Pembe Yün'] = { pos = 1534, section = 7 },
    ['Pembe Yün PE 0.1.0'] = { pos = 775, section = 29 },
    ['Pembe Yün pre-17w06a'] = { pos = 775, section = 29 },
    ['Piston'] = { pos = 946, section = 13 },
    ['Piston Extension'] = { pos = 947, section = 30 },
    ['Piston Head'] = { pos = 1316, section = 30 },
    ['Podzol'] = { pos = 991, section = 15 },
    ['Zehirli Patates'] = { pos = 664, section = 3 },
    ['Cilalı Andezit'] = { pos = 907, section = 12 },
    ['Cilalı Diyorit'] = { pos = 908, section = 12 },
    ['Cilalı Granit'] = { pos = 909, section = 12 },
    ['Patlamış Nakarat Meyvesi'] = { pos = 1134, section = 23 },
    ['Gelincik'] = { pos = 1059, section = 19 },
    ['Portal'] = { pos = 1011, section = 17 },
    ['Portfolio'] = { pos = 1594, section = 20 },
    ['Poster'] = { pos = 1595, section = 20 },
    ['Patates'] = { pos = 665, section = 3 },
    ['Zayıflama İksiri'] = { pos = 1402, section = 21 },
    ['Ateş Direnci İksiri'] = { pos = 1085, section = 21 },
    ['Hasar İksiri'] = { pos = 1086, section = 21 },
    ['İyileştirme İksiri'] = { pos = 1087, section = 21 },
    ['Görünmezlik İksiri'] = { pos = 1088, section = 21 },
    ['Sıçrama İksiri'] = { pos = 1089, section = 21 },
    ['Şans İksiri'] = { pos = 1360, section = 21 },
    ['Gece Görüş İksiri'] = { pos = 1090, section = 21 },
    ['Zehir İksiri'] = { pos = 1091, section = 21 },
    ['Yenilenme İksiri'] = { pos = 1092, section = 21 },
    ['Yavaşlık İksiri'] = { pos = 1093, section = 21 },
    ['Kuvvet İksiri'] = { pos = 1094, section = 21 },
    ['Çeviklik İksiri'] = { pos = 1095, section = 21 },
    ['Suda Nefes Alma İksiri'] = { pos = 1347, section = 21 },
    ['Zayıflık İksiri'] = { pos = 1096, section = 21 },
    ['Güçlendirilmiş Ray'] = { pos = 948, section = 13 },
    ['Prizmarin Tuğlası'] = { pos = 993, section = 15 },
    ['Prizmarin Kristali'] = { pos = 1135, section = 23 },
    ['Prizmarin Parçacığı'] = { pos = 1136, section = 23 },
    ['Kirpi Balığı'] = { pos = 837, section = 10 },
    ['Balkabağı'] = { pos = 1060, section = 19 },
    ['Balkabağı Turtası'] = { pos = 838, section = 10 },
    ['Balkabağı Tohumu'] = { pos = 1061, section = 19 },
    ['Mor Flama'] = { pos = 776, section = 7 },
    ['Alttan Mor Satır Flama'] = { pos = 502, section = 2 },
    ['Mor Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 501, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Mor Geçiş Flama'] = { pos = 503, section = 2 },
    ['Alttan Mor Testere Dişi Flama'] = { pos = 504, section = 2 },
    ['Mor Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 505, section = 2 },
    ['Mor Yatak'] = { pos = 1586, section = 7 },
    ['Mor Yatak PE'] = { pos = 1557, section = 7 },
    ['Mor Eğik Şerit Flama'] = { pos = 506, section = 2 },
    ['Mor Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 507, section = 2 },
    ['Mor Çerçeve Flama'] = { pos = 508, section = 2 },
    ['Mor Testere Dişi Flama'] = { pos = 509, section = 2 },
    ['Mor Halı'] = { pos = 777, section = 7 },
    ['Alttan Mor Üçgen Flama'] = { pos = 510, section = 2 },
    ['Üstten Mor Satır Flama'] = { pos = 512, section = 2 },
    ['Mor Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 511, section = 2 },
    ['Üstten Mor Testere Dişi Flama'] = { pos = 513, section = 2 },
    ['Mor Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 514, section = 2 },
    ['Mor Beton'] = { pos = 1511, section = 7 },
    ['Mor Çimento'] = { pos = 1512, section = 7 },
    ['Mor Creeper Şekli Flama'] = { pos = 515, section = 2 },
    ['Mor Haç Flama'] = { pos = 516, section = 2 },
    ['Mor Boya'] = { pos = 702, section = 6 },
    ['Mor Hata Bloğu'] = { pos = 1317, section = 30 },
    ['Ortadan Mor Satır Flama'] = { pos = 517, section = 2 },
    ['Mor Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 518, section = 2 },
    ['Mor Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 818, section = 9 },
    ['Mor Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 519, section = 2 },
    ['Mor Sırlı Terakota'] = { pos = 1513, section = 7 },
    ['Yukarıdan Aşağı Mor Geçiş Flama'] = { pos = 520, section = 2 },
    ['Üstten Mor Üçgen Flama'] = { pos = 521, section = 2 },
    ['Mor Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 522, section = 2 },
    ['Ortadan Mor Sütun Flama'] = { pos = 524, section = 2 },
    ['Soldan Mor Sütun Flama'] = { pos = 525, section = 2 },
    ['Sağdan Mor Sütun Flama'] = { pos = 526, section = 2 },
    ['Mor İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 527, section = 2 },
    ['Mor Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 528, section = 2 },
    ['Mor Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 529, section = 2 },
    ['Mor Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 530, section = 2 },
    ['Mor Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 531, section = 2 },
    ['Mor Üst Yarı Flama'] = { pos = 532, section = 2 },
    ['Mor Alt Yarı Flama'] = { pos = 533, section = 2 },
    ['Mor Sol Yarı Flama'] = { pos = 534, section = 2 },
    ['Mor Sağ Yarı Flama'] = { pos = 535, section = 2 },
    ['Mor Daire Flama'] = { pos = 536, section = 2 },
    ['Mor Çarpı Flama'] = { pos = 537, section = 2 },
    ['Mor Kalkan'] = { pos = 1343, section = 1 },
    ['Mor Shulker Kutusu'] = { pos = 1615, section = 7 },
    ['Mor Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1428, section = 29 },
    ['Mor Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 538, section = 2 },
    ['Mor Boyalı Cam'] = { pos = 779, section = 7 },
    ['Mor Boyalı İnce Cam'] = { pos = 780, section = 7 },
    ['Mor Terakota'] = { pos = 778, section = 7 },
    ['Mor Şey Flama'] = { pos = 523, section = 2 },
    ['Mor Tinted Cam'] = { pos = 1311, section = 29 },
    ['Mor Yün'] = { pos = 1535, section = 7 },
    ['Mor Yün PE 0.1.0'] = { pos = 781, section = 29 },
    ['Mor Yün pre-17w06a'] = { pos = 781, section = 29 },
    ['Purpur Bloğu'] = { pos = 910, section = 12 },
    ['Purpur Sütun'] = { pos = 911, section = 12 },
    ['Purpur Basamak'] = { pos = 912, section = 12 },
    ['Purpur Merdiven'] = { pos = 913, section = 12 },
    ['Kuvars Basamak'] = { pos = 914, section = 12 },
    ['Kuvars Merdiven'] = { pos = 915, section = 12 },
    ['Tavşan Postu'] = { pos = 1137, section = 23 },
    ['Tavşan Yahnisi'] = { pos = 839, section = 10 },
    ["Tavşan Ayağı"] = { pos = 666, section = 3 },
    ['Ray'] = { pos = 949, section = 13 },
    ['Raylar'] = { pos = 949, section = 13 },
    ['Çiğ İnek Eti'] = { pos = 840, section = 10 },
    ['Çiğ Tavuk Eti'] = { pos = 841, section = 10 },
    ['Çiğ Morina'] = { pos = 842, section = 10 },
    ['Çüğ Koyun Eti'] = { pos = 843, section = 10 },
    ['Çiğ Domuz Pirzolası'] = { pos = 844, section = 10 },
    ['Çiğ Tavşan Eti'] = { pos = 845, section = 10 },
    ['Çiğ Somon'] = { pos = 846, section = 10 },
    ['Kırmızı Flama'] = { pos = 782, section = 7 },
    ['Alttan Kırmızı Satır Flama'] = { pos = 540, section = 2 },
    ['Kırmızı Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 539, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Kırmızı Geçiş Flama'] = { pos = 541, section = 2 },
    ['Alttan Kırmızı Testere Dişi Flama'] = { pos = 542, section = 2 },
    ['Kırmızı Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 543, section = 2 },
    ['Kırmızı Yatak'] = { pos = 1587, section = 7 },
    ['Kırmızı Yatak PE'] = { pos = 1558, section = 7 },
    ['Kırmızı Eğik Şerit Flama'] = { pos = 544, section = 2 },
    ['Kırmızı Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 545, section = 2 },
    ['Kırmızı Çerçeve Flama'] = { pos = 546, section = 2 },
    ['Kırmızı Testere Dişi Flama'] = { pos = 547, section = 2 },
    ['Kırmızı Halı'] = { pos = 783, section = 7 },
    ['Alttan Kırmızı Üçgen Flama'] = { pos = 548, section = 2 },
    ['Üstten Kırmızı Satır Flama'] = { pos = 550, section = 2 },
    ['Kırmızı Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 549, section = 2 },
    ['Üstten Kırmızı Testere Dişi Flama'] = { pos = 551, section = 2 },
    ['Kırmızı Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 552, section = 2 },
    ['Kırmızı Beton'] = { pos = 1514, section = 7 },
    ['Kırmızı Çimento'] = { pos = 1515, section = 7 },
    ['Kırmızı Creeper Şekli Flama'] = { pos = 553, section = 2 },
    ['Kırmızı Haç Flama'] = { pos = 554, section = 2 },
    ['Ortadan Kırmızı Satır Flama'] = { pos = 555, section = 2 },
    ['Kırmızı Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 556, section = 2 },
    ['Kırmızı Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 819, section = 9 },
    ['Kırmızı Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 557, section = 2 },
    ['Kırmızı Sırlı Terakota'] = { pos = 1516, section = 7 },
    ['Yukarıdan Aşağı Kırmızı Geçiş Flama'] = { pos = 558, section = 2 },
    ['Üstten Kırmızı Üçgen Flama'] = { pos = 559, section = 2 },
    ['Kırmızı Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 560, section = 2 },
    ['Kırmızı Mantar'] = { pos = 1062, section = 19 },
    ['Kırmızı Mantar (blok)'] = { pos = 1063, section = 19 },
    ['Kırmızı Nether Tuğlası'] = { pos = 1367, section = 12 },
    ['Ortadan Kırmızı Sütun Flama'] = { pos = 562, section = 2 },
    ['Soldan Kırmızı Sütun Flama'] = { pos = 563, section = 2 },
    ['Sağdan Kırmızı Sütun Flama'] = { pos = 564, section = 2 },
    ['Kırmızı İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 565, section = 2 },
    ['Kırmızı Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 566, section = 2 },
    ['Kırmızı Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 567, section = 2 },
    ['Kırmızı Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 568, section = 2 },
    ['Kırmızı Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 569, section = 2 },
    ['Kırmızı Üst Yarı Flama'] = { pos = 570, section = 2 },
    ['Kırmızı Alt Yarı Flama'] = { pos = 571, section = 2 },
    ['Kırmızı Sol Yarı Flama'] = { pos = 572, section = 2 },
    ['Kırmızı Sağ Yarı Flama'] = { pos = 573, section = 2 },
    ['Kırmızı Daire Flama'] = { pos = 574, section = 2 },
    ['Kırmızı Çarpı Flama'] = { pos = 575, section = 2 },
    ['Kırmızı Kum'] = { pos = 994, section = 15 },
    ['Kırmızı Kum Taşı'] = { pos = 995, section = 15 },
    ['Kırmızı Kum Taşı Basamak'] = { pos = 916, section = 12 },
    ['Kırmızı Kum Taşı Merdiven'] = { pos = 917, section = 12 },
    ['Kırmızı Kalkan'] = { pos = 1344, section = 1 },
    ['Kırmızı Shulker Kutusu'] = { pos = 1616, section = 7 },
    ['Kırmızı Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1429, section = 29 },
    ['Kırmızı Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 576, section = 2 },
    ['Kırmızı Boyalı Cam'] = { pos = 785, section = 7 },
    ['Kırmızı Boyalı İnce Cam'] = { pos = 786, section = 7 },
    ['Kırmızı Terakota'] = { pos = 784, section = 7 },
    ['Kırmızı Şey Flama'] = { pos = 561, section = 2 },
    ['Kırmızı Tinted Cam'] = { pos = 1312, section = 29 },
    ['Kırmızı Lale'] = { pos = 1064, section = 19 },
    ['Kırmızı Yün'] = { pos = 1536, section = 7 },
    ['Kırmızı Yün PE 0.1.0'] = { pos = 787, section = 29 },
    ['Kırmızı Yün pre-17w06a'] = { pos = 787, section = 29 },
    ['Kızıl Taş'] = { pos = 1138, section = 23 },
    ['Kızıl Taş Kaşılaştırıcı'] = { pos = 950, section = 13 },
    ['Kızıl Taş Tozu'] = { pos = 1138, section = 23 },
    ['Kızıl Taş Lambası'] = { pos = 951, section = 13 },
    ['Kızıl Taş Cevheri'] = { pos = 1020, section = 18 },
    ['Kızıl Taş Yineleyici'] = { pos = 952, section = 13 },
    ['Kızıl Taş Meşalesi'] = { pos = 953, section = 13 },
    ['Kızıl Taş Meşalesi kapalı'] = { pos = 1318, section = 30 },
    ['Gül'] = { pos = 1065, section = 29 },
    ['Gül Çalılığı'] = { pos = 1066, section = 19 },
    ['Gül Çalılığı PE'] = { pos = 1573, section = 19 },
    ['Gül Kırmızısı'] = { pos = 703, section = 6 },
    ['Çürük Et'] = { pos = 847, section = 10 },
    ['Yakut'] = { pos = 1313, section = 29 },
    ['Eyer'] = { pos = 1221, section = 25 },
    ['Kum'] = { pos = 996, section = 15 },
    ['Kum Taşı'] = { pos = 997, section = 15 },
    ['Kum Taşı Basamak'] = { pos = 918, section = 12 },
    ['Kum Taşı Merdiven'] = { pos = 919, section = 12 },
    ['Fidan'] = { pos = 1053, section = 19 },
    ['Tohum'] = { pos = 1067, section = 19 },
    ['Makas'] = { pos = 1222, section = 25 },
    ['Kalkan'] = { pos = 992, section = 1 },
    ['Çalı'] = { pos = 1068, section = 19 },
    ['Shulker Kabuğu'] = { pos = 1410, section = 23 },
    ['Tabela'] = { pos = 1012, section = 17 },
    ['İskelet Kafatası'] = { pos = 967, section = 14 },
    ['İskelet Kafatası 12w36a'] = { pos = 1568, section = 29 },
    ['İskelet Kafatası PE'] = { pos = 1568, section = 29 },
    ['Slate'] = { pos = 1596, section = 20 },
    ['Hafif Hasarlı Örs'] = { pos = 1253, section = 26 },
    ['Balçık Bloğu'] = { pos = 920, section = 12 },
    ['Balçık Topu'] = { pos = 1139, section = 23 },
    ['Smooth Double Red Kum Taşı Basamak'] = { pos = 921, section = 12 },
    ['Smooth Double Kum Taşı Basamak'] = { pos = 922, section = 12 },
    ['Smooth Double Taş Basamak'] = { pos = 923, section = 12 },
    ['Düzgün Kırmızı Kum Taşı'] = { pos = 924, section = 12 },
    ['Düzgün Kum Taşı'] = { pos = 925, section = 12 },
    ['Kar'] = { pos = 926, section = 12 },
    ['Kar (katman)'] = { pos = 999, section = 15 },
    ['Kartopu'] = { pos = 1290, section = 28 },
    ['Ruh Kumu'] = { pos = 1009, section = 16 },
    ['Çağır: Yarasa'] = { pos = 1142, section = 24 },
    ['Çağır: Alaz'] = { pos = 1143, section = 24 },
    ['Çağır: Alaz 11w49a'] = { pos = 1350, section = 29 },
    ['Spawn Cat'] = { pos = 1370, section = 24 },
    ['Çağır: Mağara Örümceği'] = { pos = 1144, section = 24 },
    ['Çağır: Mağara Örümceği 11w49a'] = { pos = 1369, section = 29 },
    ['Çağır: Tavuk'] = { pos = 1145, section = 24 },
    ['Çağır: Tavuk 11w49a'] = { pos = 1384, section = 29 },
    ['Çağır: İnek'] = { pos = 1146, section = 24 },
    ['Çağır: İnek 11w49a'] = { pos = 1385, section = 29 },
    ['Çağır: Creeper'] = { pos = 1147, section = 24 },
    ['Çağır: Creeper 11w49a'] = { pos = 1386, section = 29 },
    ['Çağır: Eşek'] = { pos = 1371, section = 24 },
    ['Çağır: Yaşlı Gardiyan'] = { pos = 1372, section = 24 },
    ['Çağır: Enderman'] = { pos = 1148, section = 24 },
    ['Çağır: Enderman 11w49a'] = { pos = 1387, section = 29 },
    ['Çağır: Endermite'] = { pos = 1149, section = 24 },
    ['Çağır: Uyandırıcı'] = { pos = 1411, section = 24 },
    ['Çağır: Ghast'] = { pos = 1150, section = 24 },
    ['Çağır: Ghast 11w49a'] = { pos = 1388, section = 29 },
    ['Çağır: Gardiyan'] = { pos = 1151, section = 24 },
    ['Çağır: At'] = { pos = 1152, section = 24 },
    ['Çağır: Zombi Kurusu'] = { pos = 1373, section = 24 },
    ['Çağır: Zombi Kurusu PE pre-1.1.0.9'] = { pos = 1563, section = 29 },
    ['Çağır: Lama'] = { pos = 1412, section = 24 },
    ['Çağır: Magma Kübü'] = { pos = 1153, section = 24 },
    ['Çağır: Magma Kübü 11w49a'] = { pos = 1389, section = 29 },
    ['Çağır: Mooshroom'] = { pos = 1154, section = 24 },
    ['Çağır: Mooshroom 11w49a'] = { pos = 1390, section = 29 },
    ['Çağır: Katır'] = { pos = 1374, section = 24 },
    ['Çağır: NPC'] = { pos = 1590, section = 20 },
    ['Çağır: Oselot'] = { pos = 1155, section = 24 },
    ['Çağır: Papağan'] = { pos = 1544, section = 24 },
    ['Çağır: Domuz'] = { pos = 1156, section = 24 },
    ['Çağır: Domuz 11w49a'] = { pos = 1391, section = 29 },
    ['Çağır: Kutup Ayısı'] = { pos = 1375, section = 24 },
    ['Çağır: Tavşan'] = { pos = 1157, section = 24 },
    ['Çağır: Koyun'] = { pos = 1158, section = 24 },
    ['Çağır: Koyun 11w49a'] = { pos = 1392, section = 29 },
    ['Çağır: Shulker'] = { pos = 1159, section = 24 },
    ['Çağır: Shulker PE pre-1.1.0.9'] = { pos = 1564, section = 29 },
    ['Çağır: Gümüşçün'] = { pos = 1160, section = 24 },
    ['Çağır: Gümüşçün 11w49a'] = { pos = 1393, section = 29 },
    ['Çağır: Gümüşçün PE pre-1.1.0.9'] = { pos = 1565, section = 29 },
    ['Çağır: İskelet'] = { pos = 1161, section = 24 },
    ['Çağır: İskelet 11w49a'] = { pos = 1394, section = 29 },
    ['Çağır: İskelet At'] = { pos = 1376, section = 24 },
    ['Çağır: Balçık'] = { pos = 1162, section = 24 },
    ['Çağır: Balçık 11w49a'] = { pos = 1395, section = 29 },
    ['Çağır: Örümcek'] = { pos = 1163, section = 24 },
    ['Çağır: Örümcek 11w49a'] = { pos = 1396, section = 29 },
    ['Çağır: Mürekkep Balığı'] = { pos = 1164, section = 24 },
    ['Çağır: Mürekkep Balığı 11w49a'] = { pos = 1397, section = 29 },
    ['Çağır: Serseri'] = { pos = 1377, section = 24 },
    ['Çağır: Serseri PE pre-1.1.0.9'] = { pos = 1566, section = 29 },
    ['Çağır: Sinirbozan'] = { pos = 1413, section = 24 },
    ['Çağır: Köylü'] = { pos = 1165, section = 24 },
    ['Çağır: Köylü 11w49a'] = { pos = 1398, section = 29 },
    ['Çağır: İntikamcı'] = { pos = 1414, section = 24 },
    ['Çağır: Cadı'] = { pos = 1166, section = 24 },
    ['Çağır: Wither İskeleti'] = { pos = 1378, section = 24 },
    ['Çağır: Kurt'] = { pos = 1167, section = 24 },
    ['Çağır: Kurt 11w49a'] = { pos = 1399, section = 29 },
    ['Çağır: Zombi'] = { pos = 1168, section = 24 },
    ['Çağır: Zombi 11w49a'] = { pos = 1400, section = 29 },
    ['Çağır: Zombi At'] = { pos = 1379, section = 24 },
    ['Çağır: Zombi At PE pre-1.1.0.9'] = { pos = 1591, section = 29 },
    ['Çağır: Zombi Domuz Adam'] = { pos = 1169, section = 24 },
    ['Çağır: Zombi Domuz Adam 11w49a'] = { pos = 1401, section = 29 },
    ['Çağır: Zombi Köylü'] = { pos = 1349, section = 24 },
    ['Spektral Ok'] = { pos = 1291, section = 28 },
    ['Örümcek Gözü'] = { pos = 667, section = 3 },
    ['Patlayıcı Sıradan İksir'] = { pos = 1100, section = 22 },
    ['Patlayıcı Zayıflama İksiri'] = { pos = 1404, section = 22 },
    ['Patlayıcı Ateş Direnci İksiri'] = { pos = 1101, section = 22 },
    ['Patlayıcı Hasar İksiri'] = { pos = 1102, section = 22 },
    ['Patlayıcı İyileştirme İksiri'] = { pos = 1103, section = 22 },
    ['Patlayıcı Görünmezlik İksiri'] = { pos = 1104, section = 22 },
    ['Patlayıcı Sıçrama İksiri'] = { pos = 1105, section = 22 },
    ['Patlayıcı Şans İksiri'] = { pos = 1361, section = 22 },
    ['Patlayıcı Gece Görüş İksiri'] = { pos = 1106, section = 22 },
    ['Patlayıcı Zehir İksiri'] = { pos = 1107, section = 22 },
    ['Patlayıcı Yenilenme İksiri'] = { pos = 1108, section = 22 },
    ['Patlayıcı Yavaşlık İksiri'] = { pos = 1109, section = 22 },
    ['Patlayıcı Kuvvet İksiri'] = { pos = 1110, section = 22 },
    ['Patlayıcı Çeviklik İksiri'] = { pos = 1111, section = 22 },
    ['Patlayıcı Suda Nefes Alma İksiri'] = { pos = 1112, section = 22 },
    ['Patlayıcı Zayıflık İksiri'] = { pos = 1113, section = 22 },
    ['Patlayıcı Su Şişesi'] = { pos = 1100, section = 22 },
    ['Sünger'] = { pos = 1254, section = 26 },
    ['Ladin Tekne'] = { pos = 1352, section = 27 },
    ['Ladin Kapı'] = { pos = 954, section = 13 },
    ['Ladin Çit'] = { pos = 927, section = 12 },
    ['Ladin Çit Kapısı'] = { pos = 928, section = 12 },
    ['Ladin Yaprakları'] = { pos = 1069, section = 19 },
    ['Ladin Fidanı'] = { pos = 1070, section = 19 },
    ['Ladin Odunu'] = { pos = 1071, section = 19 },
    ['Ladin Ağacı Tahtaları'] = { pos = 929, section = 12 },
    ['Ladin Tahtası Basamak'] = { pos = 930, section = 12 },
    ['Ladin Tahtası Merdiven'] = { pos = 931, section = 12 },
    ['Disk stal'] = { pos = 684, section = 5 },
    ['Biftek'] = { pos = 848, section = 10 },
    ['Çubuk'] = { pos = 1140, section = 23 },
    ['Yapışkan Piston'] = { pos = 955, section = 13 },
    ['Taş'] = { pos = 1000, section = 15 },
    ['Taş Balta'] = { pos = 1223, section = 25 },
    ['Taş Tuğla Merdiven'] = { pos = 932, section = 12 },
    ['Taş Tuğla'] = { pos = 1001, section = 15 },
    ['Taş Tuğla Gümüşçün Bloğu'] = { pos = 1001, section = 15 },
    ['Taş Tuğla Basamak'] = { pos = 933, section = 12 },
    ['Taş Düğme'] = { pos = 956, section = 13 },
    ['Taş Çapa'] = { pos = 1224, section = 25 },
    ['Taş Gümüşçün Bloğu'] = { pos = 1000, section = 15 },
    ['Taş Kazma'] = { pos = 1225, section = 25 },
    ['Taş Basınç Plakası'] = { pos = 957, section = 13 },
    ['Taş Kürek'] = { pos = 1226, section = 25 },
    ['Taş Basamak'] = { pos = 934, section = 12 },
    ['Taş Kılıç'] = { pos = 1292, section = 28 },
    ['Stonecutter'] = { pos = 1082, section = 20 },
    ['Disk strad'] = { pos = 685, section = 5 },
    ['İp'] = { pos = 1141, section = 23 },
    ['Yapı Bloğu'] = { pos = 1380, section = 26 },
    ['Yapı Boşluğu'] = { pos = 1381, section = 26 },
    ['Şeker'] = { pos = 849, section = 10 },
    ['Şeker Kamışı'] = { pos = 1072, section = 19 },
    ['Şeker Kamışları'] = { pos = 1072, section = 19 },
    ['Ayçiçeği'] = { pos = 1073, section = 19 },
    ['Uzun Çim'] = { pos = 1042, section = 19 },
    ['Terakota'] = { pos = 983, section = 15 },
    ['Kalıcı Yoğun İksir'] = { pos = 1097, section = 31 },
    ['Yoğun İksir'] = { pos = 1083, section = 21 },
    ['Patlayan Yoğun İksir'] = { pos = 1100, section = 22 },
    ['Uçlu Ok'] = { pos = 1266, section = 28 },
    ['TNT'] = { pos = 1255, section = 26 },
    ['Meşale'] = { pos = 1013, section = 17 },
    ['Totem'] = { pos = 1415, section = 28 },
    ['Ölmeme Totemi'] = { pos = 1415, section = 28 },
    ['Tuzak Kapısı'] = { pos = 958, section = 13 },
    ['Tuzaklı Sandık'] = { pos = 1256, section = 26 },
    ['Tuzak Kancası'] = { pos = 959, section = 13 },
    ['Uncraftable Lingering Potion'] = { pos = 1407, section = 31 },
    ['Uncraftable Potion'] = { pos = 1403, section = 21 },
    ['Uncraftable Splash Potion'] = { pos = 1405, section = 22 },
    ['Uncraftable Tipped Arrow'] = { pos = 1409, section = 28 },
    ['Ağır Hasarlı Örs'] = { pos = 1257, section = 26 },
    ['Sarmaşık'] = { pos = 1074, section = 19 },
    ['Disk wait'] = { pos = 686, section = 5 },
    ['Disk ward'] = { pos = 687, section = 5 },
    ['Su'] = { pos = 851, section = 11 },
    ['Su Şişesi'] = { pos = 1083, section = 21 },
    ['Su Kovası'] = { pos = 671, section = 4 },
    ['Ağırlıklı Basınç Plakası (Ağır)'] = { pos = 960, section = 13 },
    ['Ağırlıklı Basınç Plakası (Hafif)'] = { pos = 961, section = 13 },
    ['Islak Sünger'] = { pos = 1258, section = 26 },
    ['Buğday'] = { pos = 850, section = 10 },
    ['Beyaz Flama'] = { pos = 788, section = 7 },
    ['Alttan Beyaz Satır Flama'] = { pos = 578, section = 2 },
    ['Beyaz Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 577, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Beyaz Geçiş Flama'] = { pos = 579, section = 2 },
    ['Alttan Beyaz Testere Dişi Flama'] = { pos = 580, section = 2 },
    ['Beyaz Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 581, section = 2 },
    ['Beyaz Yatak'] = { pos = 1588, section = 7 },
    ['Beyaz Yatak PE'] = { pos = 1559, section = 7 },
    ['Beyaz Eğik Şerit Flama'] = { pos = 582, section = 2 },
    ['Beyaz Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 583, section = 2 },
    ['Beyaz Çerçeve Flama'] = { pos = 584, section = 2 },
    ['Beyaz Testere Dişi Flama'] = { pos = 585, section = 2 },
    ['Beyaz Halı'] = { pos = 789, section = 7 },
    ['Alttan Beyaz Üçgen Flama'] = { pos = 586, section = 2 },
    ['Üstten Beyaz Satır Flama'] = { pos = 588, section = 2 },
    ['Beyaz Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 587, section = 2 },
    ['Üstten Beyaz Testere Dişi Flama'] = { pos = 589, section = 2 },
    ['Beyaz Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 590, section = 2 },
    ['Beyaz Beton'] = { pos = 1517, section = 7 },
    ['Beyaz Çimento'] = { pos = 1518, section = 7 },
    ['Beyaz Creeper Şekli Flama'] = { pos = 591, section = 2 },
    ['Beyaz Haç Flama'] = { pos = 592, section = 2 },
    ['Ortadan Beyaz Satır Flama'] = { pos = 593, section = 2 },
    ['Beyaz Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 594, section = 2 },
    ['Beyaz Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 820, section = 9 },
    ['Beyaz Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 595, section = 2 },
    ['Beyaz Sırlı Terakota'] = { pos = 1543, section = 7 },
    ['Beyaz Sırlı Terakota 17w06a'] = { pos = 1519, section = 29 },
    ['Beyaz Sırlı Terakota PE 1.1.0.0'] = { pos = 1519, section = 29 },
    ['Yukarıdan Aşağı Beyaz Geçiş Flama'] = { pos = 596, section = 2 },
    ['Üstten Beyaz Üçgen Flama'] = { pos = 597, section = 2 },
    ['Beyaz Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 598, section = 2 },
    ['Ortadan Beyaz Sütun Flama'] = { pos = 600, section = 2 },
    ['Soldan Beyaz Sütun Flama'] = { pos = 601, section = 2 },
    ['Sağdan Beyaz Sütun Flama'] = { pos = 602, section = 2 },
    ['Beyaz İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 603, section = 2 },
    ['Beyaz Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 604, section = 2 },
    ['Beyaz Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 605, section = 2 },
    ['Beyaz Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 606, section = 2 },
    ['Beyaz Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 607, section = 2 },
    ['Beyaz Üst Yarı Flama'] = { pos = 608, section = 2 },
    ['Beyaz Alt Yarı Flama'] = { pos = 609, section = 2 },
    ['Beyaz Sol Yarı Flama'] = { pos = 610, section = 2 },
    ['Beyaz Sağ Yarı Flama'] = { pos = 611, section = 2 },
    ['Beyaz Daire Flama'] = { pos = 612, section = 2 },
    ['Beyaz Çarpı Flama'] = { pos = 613, section = 2 },
    ['Beyaz Kalkan'] = { pos = 1345, section = 1 },
    ['Beyaz Shulker Kutusu'] = { pos = 1617, section = 7 },
    ['Beyaz Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1430, section = 29 },
    ['Beyaz Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 614, section = 2 },
    ['Beyaz Boyalı Cam'] = { pos = 791, section = 7 },
    ['Beyaz Boyalı İnce Cam'] = { pos = 792, section = 7 },
    ['Beyaz Terakota'] = { pos = 790, section = 7 },
    ['Beyaz Şey Flama'] = { pos = 599, section = 2 },
    ['Beyaz Tinted Cam'] = { pos = 1314, section = 29 },
    ['Beyaz Lale'] = { pos = 1075, section = 19 },
    ['Beyaz Yün'] = { pos = 1537, section = 7 },
    ['Beyaz Yün PE 0.1.0'] = { pos = 793, section = 29 },
    ['Beyaz Yün pre-17w06a'] = { pos = 793, section = 29 },
    ['Wither İskeleti Kafatası'] = { pos = 968, section = 14 },
    ['Wither İskeleti Kafatası 12w36a'] = { pos = 1570, section = 29 },
    ['Wither İskeleti Kafatası PE'] = { pos = 1570, section = 29 },
    ['Odun'] = { pos = 1054, section = 19 },
    ['Tahta Balta'] = { pos = 1227, section = 25 },
    ['Tahta Düğme'] = { pos = 962, section = 13 },
    ['Tahta Çapa'] = { pos = 1228, section = 25 },
    ['Tahta Kazma'] = { pos = 1229, section = 25 },
    ['Tahta Basınç Plakası'] = { pos = 963, section = 13 },
    ['Tahta Kürek'] = { pos = 1230, section = 25 },
    ['Tahta Kılıç'] = { pos = 1293, section = 28 },
    ['Tahta Tuzak Kapısı'] = { pos = 958, section = 13 },
    ['Orman Kaşifi Haritası'] = { pos = 1433, section = 25 },
    ['Yazılı Kitap'] = { pos = 1231, section = 25 },
    ['Sarı Flama'] = { pos = 794, section = 7 },
    ['Alttan Sarı Satır Flama'] = { pos = 616, section = 2 },
    ['Sarı Sol Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 615, section = 2 },
    ['Aşağıdan Yukarı Sarı Geçiş Flama'] = { pos = 617, section = 2 },
    ['Alttan Sarı Testere Dişi Flama'] = { pos = 618, section = 2 },
    ['Sarı Sağ Alt Dikdörtgen Flama'] = { pos = 619, section = 2 },
    ['Sarı Yatak'] = { pos = 1589, section = 7 },
    ['Sarı Yatak PE'] = { pos = 1560, section = 7 },
    ['Sarı Eğik Şerit Flama'] = { pos = 620, section = 2 },
    ['Sarı Ters Eğik Şerit Flama'] = { pos = 621, section = 2 },
    ['Sarı Çerçeve Flama'] = { pos = 622, section = 2 },
    ['Sarı Testere Dişi Flama'] = { pos = 623, section = 2 },
    ['Sarı Halı'] = { pos = 795, section = 7 },
    ['Alttan Sarı Üçgen Flama'] = { pos = 624, section = 2 },
    ['Üstten Sarı Satır Flama'] = { pos = 626, section = 2 },
    ['Sarı Sol Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 625, section = 2 },
    ['Üstten Sarı Testere Dişi Flama'] = { pos = 627, section = 2 },
    ['Sarı Sağ Üst Dikdörtgen Flama'] = { pos = 628, section = 2 },
    ['Sarı Beton'] = { pos = 1520, section = 7 },
    ['Sarı Çimento'] = { pos = 1521, section = 7 },
    ['Sarı Creeper Şekli Flama'] = { pos = 629, section = 2 },
    ['Sarı Haç Flama'] = { pos = 630, section = 2 },
    ['Ortadan Sarı Satır Flama'] = { pos = 631, section = 2 },
    ['Sarı Tuğla Deseni Flama'] = { pos = 632, section = 2 },
    ['Sarı Havai Fişek Yıldızı'] = { pos = 821, section = 9 },
    ['Sarı Çiçek Şekli Flama'] = { pos = 633, section = 2 },
    ['Sarı Sırlı Terakota'] = { pos = 1522, section = 7 },
    ['Yukarıdan Aşağı Sarı Geçiş Flama'] = { pos = 634, section = 2 },
    ['Üstten Sarı Üçgen Flama'] = { pos = 635, section = 2 },
    ['Sarı Eşkenar Dörtgen Flama'] = { pos = 636, section = 2 },
    ['Ortadan Sarı Sütun Flama'] = { pos = 638, section = 2 },
    ['Soldan Sarı Sütun Flama'] = { pos = 639, section = 2 },
    ['Sağdan Sarı Sütun Flama'] = { pos = 640, section = 2 },
    ['Sarı İnce Sütunlar Flama'] = { pos = 641, section = 2 },
    ['Sarı Sağ Üst Üçgen Flama'] = { pos = 642, section = 2 },
    ['Sarı Sol Alt Üçgen Flama'] = { pos = 643, section = 2 },
    ['Sarı Sol Üst Üçgen Flama'] = { pos = 644, section = 2 },
    ['Sarı Sağ Alt Üçgen Flama'] = { pos = 645, section = 2 },
    ['Sarı Üst Yarı Flama'] = { pos = 646, section = 2 },
    ['Sarı Alt Yarı Flama'] = { pos = 647, section = 2 },
    ['Sarı Sol Yarı Flama'] = { pos = 648, section = 2 },
    ['Sarı Sağ Yarı Flama'] = { pos = 649, section = 2 },
    ['Sarı Daire Flama'] = { pos = 650, section = 2 },
    ['Sarı Çarpı Flama'] = { pos = 651, section = 2 },
    ['Sarı Kalkan'] = { pos = 1346, section = 1 },
    ['Sarı Shulker Kutusu'] = { pos = 1618, section = 7 },
    ['Sarı Shulker Kutusu pre-17w16a'] = { pos = 1431, section = 29 },
    ['Sarı Kuru Kafa Şekli Flama'] = { pos = 652, section = 2 },
    ['Sarı Boyalı Cam'] = { pos = 797, section = 7 },
    ['Sarı Boyalı İnce Cam'] = { pos = 798, section = 7 },
    ['Sarı Terakota'] = { pos = 796, section = 7 },
    ['Sarı Şey Flama'] = { pos = 637, section = 2 },
    ['Sarı Tinted Cam'] = { pos = 1315, section = 29 },
    ['Sarı Yün'] = { pos = 1538, section = 7 },
    ['Sarı Yün PE 0.1.0'] = { pos = 799, section = 29 },
    ['Sarı Yün pre-17w06a'] = { pos = 799, section = 29 },
    ['Zombi Kafası'] = { pos = 969, section = 14 },
    ['Zombi Kafası 12w36a'] = { pos = 1571, section = 29 },
    ['Zombi Kafası PE'] = { pos = 1571, section = 29 },
  }
}
Advertisement