Minecraft Wiki
Advertisement

ÇEVİRİ DEVAM ETMEKTEDİR / TRANSLATİNG İS CONTİNUİNG

Bu komutun kullanımı: (sadece java için)

Nitelikleri değiştirmek veya okumak için kullanılır.

Sözdizimi

 • /attribute <target> <attribute> get [<scale>]
/attribute <hedef> <nitelik> al [<ölçek>]


 • /attribute <target> <attribute> base get [<scale>]
/attribute <hedef> <nitelik> dayalı al [<ölçek>]


 • /attribute <target> <attribute> base set <value>
/attribute <hedef> <nitelik> dayalı yapmak <değer>


 • /attribute <target> <attribute> modifier add <uuid> <name> <value> (add|multiply|multiply_base)
/attribute <hedef> <nitelik> değiştirici ekle <uuid> <ad> <değer> (ekle|çoğalt|çoğaltmaya_dayalı)


 • /attribute <target> <attribute> modifier remove <uuid>
/attribute <hedef> <nitelik> değiştirici kaldır <uuid>


 • /attribute <target> <attribute> modifier value get <uuid> [<scale>]
/attribute <hedef> <nitelik> değiştirici değer al <uuid> [<ölçek>]


Ayrıntılar


 • /attribute <target> <attribute> ...
/attribute <hedef> <nitelik> ...

den sonra yazılan kısımlar için:

... get [<scale>]
Belirtilmiş niteliğin toplam değerini iade eder.
... base get [<scale>]
Belirtilmiş niteliğin temel değerini iade eder.
... base set <value>
Belirtilmiş niteliğin temel değerinin üzerine, verilen değeri yazar.
... modifier add <uuid> <name> <value> (add|multiply|multiply_base)
Eğer aynı UUID'ye sahip başkası yoksa kendine has özelliklere sahip bir nitelik değiştirici ekler.
... modifier remove <uuid>
Özelleştirilmiş UUID'ye sahip olan nitelik değiştiriciyi kaldırır.
... modifier value get <uuid> [<scale>]
Özelleştirilmiş UUID'ye sahip olan nitelik değiştiricinin değerini iade eder.


Değişkenler

 • <target>
<hedef>
Niteliklerin üzerlerine uygulanabildiği varlıklardır. Komut sadece bir hedefi kabul eder. Sadece oyuncular, zırh ayaklıkları ve moblar niteliklere sahip olabilir.


 • <attribute>
<nitelik>
Özel olarak belirlenmiş niteliklerin ID İsim Alanlarıdırlar.


 • <scale>
<ölçek>
İade edilmeden önceki çoğaltılmış değer sayısıdır.


 • <uuid>
<uuid>
Değiştiricinin UUID'sini hecelenmiş onaltılı format şeklinde özelleştirir. Aynı UUID'ye sahip değiştiriciler küme haline getirilmez.


Netice

set ifadesini kullanırken, eğer zaten bir değiştirici belirlenmişse komut çalışmaz.

get ifadesini kullanırken, eğer verilen değer geçersiz çift (64-bit tamsayılı) bir değerse komut çalışmaz.

Komut çalıştığında nitelik değerini değiştirir veya döndürür.

Örnekler:

 • To set the minimum armor value of yourself to 5:
  /attribute @s minecraft:generic.armor base set 5


Tarihçe

java
1.1620w17a/attribute eklendi.

Komutlar

Advertisement