Advertisement

YouTubeLink

Bu şablon kullanılarak YouTube'a kolayca bağlantı oluşturulabilir. Bu şablon özellikle referans vermede kolaylık sağlar.

Kullanımı

Şablonun adı yerine kısaca ytl de yazabilirsiniz.

Bu şablonda dört tane parametre vardır:

  • 1:Videonun İnternet adresinde yer alan Video ID'si
  • 2:Verilen bağlantının sayfadaki Görünümü
  • name:Bu parametrede belirtilen isim, Videonun Tanımlayıcı İsmi olur ve daha sonraki kodlarda Video ID'si yerine bu da kullanılabilir
  • t:Bağlantıdaki video için Zaman Damgası vererek videonun belirli bir zamanına bağlantı verir

Aşağıdaki örnek bağlantıyı incelediğinizde Video ID'sinin ve Zaman Damgasının yerini görebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=F9t3FREAZ-k&t=1m32s
https:/­/www.youtube.com/watch?v= F9t3FREAZ-k &t= 1m32s
Video ID'si Zaman Damgası

Not: Videonun Tanımlayıcı İsmi bir kere belirtildiğinde tüm wikide geçerli olur. Bu yüzden çok gerekmedikçe kullanmayın ki istemeden daha önce yazılmış sayfalara zarar vermeyesiniz.

Örnekler

{{ytl|F9t3FREAZ-k}}

https://www.youtube.com/watch?v=F9t3FREAZ-k

{{ytl|F9t3FREAZ-k|Mağara Oyunu}}

Mağara Oyunu

{{ytl|F9t3FREAZ-k|t=1m32s}}

https://www.youtube.com/watch?v=F9t3FREAZ-k&t=1m32s

{{ytl|F9t3FREAZ-k|name=cave|t=1m32s}}

https://www.youtube.com/watch?v=F9t3FREAZ-k&t=1m32s

{{ytl|cave|t=2m24s}}

https://www.youtube.com/watch?v=F9t3FREAZ-k&t=2m24s


Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.