Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Dark Oak Sapling.png
บทความ นี้ยังเป็นโครง 
คุณสามารถช่วยเราได้โดยการเพิ่มข้อมูล

รถราง เป็นหนึ่งในวิธีเดินทางใน Minecraft

การเดินทาง หรือ การขนส่ง (อังกฤษ: Transportation) เป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผู้เล่นไปรอบ ๆ โลกหรือระหว่างมิติ (โลกปกติ, เนเธอร์ และดิเอนด์)

วิธีการ[]

โน้ต: ให้ 1 บล็อก เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร, 1 เมตร/วินาที เท่ากับ 1 บล็อกต่อวินาที ดังนั้นเพื่อความสะดวกความเร็วทั้งหมดจะแสดงเป็นหน่วย SI ซึ่ง 1 เมตร/วินาที เท่ากับ 3.28 ฟุต/วินาที และ 1 กิโลเมตร/ชั่วโมง เท่ากับ 0.621 ไมล์ต่อชั่วโมง (MPH) และความเร็วที่กล่าวมานี้จะอยู่ในรูปแบบของการเดินทางที่ไม่มีสถานเอฟเฟกต์ Speed หรือ Slowness ถึงแม้บางรูปแบบอาจไม่มีผลกับสถานะเอฟเฟกต์ก็ตาม นอกจากนี้ความเร็วของปีก (Elytra) จะช้ากว่ารายการด้านล่างนี้ถ้าหากผู้เล่นมีสถานะเอฟเฟกต์ Slow Falling

วิธีการ เงื่อนไข จุดเริ่มต้น? ความเร็วเฉลี่ย (เมตร/วินาที) ความเร็วเฉลี่ย (กิโลเมตร/ชั่วโมง) ใช้งานได้ในเนเธอร์ ความเร็วเฉลี่ย (เมตร/วินาที) เมื่อเกือบกับมิติโลกปกติ[note 1] ความเร็วเฉลี่ย (กิโลเมตร/ชั่วโมง) เมื่อเกือบกับมิติโลกปกติ
การเดิน ภูมิประเทศเรียบ ไม่ใช่ 4.3 15.5 ได้ 34.4 124.0
การวิ่ง ภูมิประเทศเรียบ ไม่ใช่ 5.6 20.2 ได้ 44.8 161.6
การย่อง ภูมิประเทศเรียบ ไม่ใช่ 1.3 4.7 ได้ 10.4 37.6
รถราง รางที่มีไฟ ใช่ เล็กน้อย 8.0 28.8 ได้ 64.0 230.4
รางที่ชัน 14 ไม่ใช่ 7.1 25.6 ได้ 56.8 204.8
เรือ[note 2] น้ำไหลที่ชัน 14 ใช่ เล็กน้อย 7.3 26.4 ไม่ได้ ไม่สามารถวางน้ำได้ N/A N/A
น้ำไหลที่ชัน 14 ไม่ใช่ 7.0 25.2 ไม่ได้ ไม่สามารถวางน้ำได้ N/A N/A
น้ำแข็งเรียบ packed ice เรียบ frosted ice เรียบ ไม่ใช่ 40.0 144.0 ได้ 320 1152
blue ice เรียบ ไม่ใช่ 70.0 252.0 ได้ 560 2016
น้ำเรียบ No 8.0 28.8 ไม่ได้ ไม่สามารถวางน้ำได้ N/A N/A
หมูติดอาน ภูมิประเทศเรียบ ไม่ใช่ 4.0 14.4 ได้ 32.0 115.2
ภูมิประเทศเรียบ, ใช้แครอทติดเบ็ด ใช่ 8.0 28.8 ได้ 64.0 230.4
Horse [note 3] ภูมิประเทศเรียบ ไม่ใช่ 9.675 34.83 ได้ 77.4 278.6
ภูมิประเทศเรียบ, ม้าตัวที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการผสมพันธุ์ ไม่ใช่ 14.57 52.45 ได้ 116.6 419.6
ลา
ล่อ
ภูมิประเทศเรียบ ไม่ใช่ 7.525 27.125 ได้ 60.2 217.0
ม้าซอมบี้
ม้าโครงกระดูก
ภูมิประเทศเรียบ ไม่ใช่ 8.62 31.03 ได้ 68.9 248.2
การว่ายน้ำ น้ำนิ่ง, บนผิวน้ำ[note 4] ไม่ใช่ 2.20 7.92 ไม่ได้ ไม่สามารถวางน้ำได้ N/A N/A
น้ำนิ่ง, ใต้น้ำ[note 5] ไม่ใช่ 1.97 7.09 ไม่ได้ ไม่สามารถวางน้ำได้ N/A N/A
ทวนน้ำ, ใต้น้ำ ไม่ใช่ 0.39 1.40 ไม่ได้ ไม่สามารถวางน้ำได้ N/A N/A
ตามน้ำ, ใต้น้ำ ไม่ใช่ 1.81 6.52 ไม่ได้ ไม่สามารถวางน้ำได้ N/A N/A
ขณะดำน้ำ ไม่ใช่ 0.39 1.40 ไม่ได้ ไม่สามารถวางน้ำได้ N/A N/A
ตามน้ำ, ใต้ำน้ำ, ยืนนิ่ง ไม่ใช่ 1.37 4.93 ไม่ได้ ไม่สามารถวางน้ำได้ N/A N/A
สถานะเอฟเฟกต์ Dolphin's Grace ไม่ใช่ 80 288 ไม่ได้ ไม่สามารถวางน้ำได้ N/A N/A
การบิน (แนวระดับ)[note 6] โหมดสร้างสรรค์
โหมดผู้ชม
ใช่ 11.0 39.6 ได้ 88.0 316.8
บินและวิ่ง ใช่ 22.0 79.2 ได้ 176.0 633.6
ไข่มุกเอนเดอร์ โยนทำมุมกับแนวระดับ 15º ใช่ ~23.0 ~82.8 ได้ ~184.0 ~662.4
ปืนใหญ่ไข่มุก TNT ที่ใหญ่ที่สุด[note 7] ใช่ max. 3000 max. 10800 ได้ max. 24000 max. 86400
ปีก ร่อนที่มุมเงย 0° ใช่ เล็กน้อย 30.0 108 ได้ 240 864
ใช้พลุอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ 33.5 120.6 ได้ 268 964.8
ร่อนที่มุมกด 52° ใช่ 67.3 242.3 ได้ 538.4 1938.2
 1. การเดินทางบางวิธีสามารถใช้ในเนเธอร์ได้ด้วย ซึ่ง 1 บล็อกในเนเธอร์เท่ากับ 8 บล็อกในโลกปกติ ดังนั้นการใช้เนเธอร์ในการเดินทางจะทำให้มีประสิทธิภาพได้มากถึง 8 เท่า
 2. เวลาที่เรือใช้ในการทำความเร็วถึงจุดสูงสุดคือ 9.4 วินาที—ความแตงต่างของเวลาระหว่างการเริ่มต้นวิ่งและกับไม่ใช่ครึ่งวินาทีหรือ 4.7 วินาที
 3. ม้ามีความเร็วที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นพวกมันเป็นวิธีการเดินทางบนดินที่เร็วที่สุดสำหรับภูมิประเทศเปิด
 4. ความเร็วในการว่ายน้ำไม่มีผลกับยา Swiftness และความเร็วบนผิวน้ำหมายถึง "การว่ายแบบลอยตัว" บนผิวน้ำโดยการกด spacebar
 5. ใต้น้ำหมายถึงส่วนใดก็ได้ของร่างกายจมอยู่ในน้ำและเดินอยู่บนภูมิประเทศเรียบ ถึงแม้ว่าน้ำนั่นจะลึกแค่ 1 หรือ 2 บล็อก (ในกรณีที่สังเกต) ผู้เล่นก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับอยู่ใต้น้ำอยู่ดี
 6. ความเร็วในการบินมีค่าที่ต่างกันออกไป
 7. ความเร็วในการเดินทางสูงสุดที่สามารถทำได้ในโหมดเอาชีวิตรอด ซึ่งตัวเลขนี้ได้จากปืนใหญ่ไข่มุกที่สร้างโดย SciCraft and Xcom6000

ยา[]

Using potion effects (including beacon effects), walking and sprinting speeds become competitive with other methods of transportation.

Each additional level of Speed allows the player to walk at nearly the sprinting speed of the previous level, and sprinting with Speed II is only slightly slower than a minecart at full speed or a boosted pig. With adequate food and potion supplies, sprinting may be more cost-effective than building high-speed transportation systems.

Effect level Walking speed (m/s) Sprinting speed (m/s)
none 4.317 5.612
Speed 5.181 6.735
Speed II 6.044 7.857

คำสั่ง[]

Using the /effect command, extremely high or low speeds become reachable. At exceedingly high levels (100+), the player moves faster than chunks can load.

Effect level Sneaking speed (m/s) Walking speed (m/s) Sprinting speed (m/s)
Speed 50 14.25 47.49 61.74
Speed 127 34.19 113.97 148.17
Speed 256 67.61 225.36 292.96

การเดินทางในแนวดิ่ง[]

There are some examples of purely vertical transportation methods:

Method Conditions Average speed (m/s)
Jumping [note 1] Climbing slope without stairs, pillar jumping, etc 2.0
Stairs Ascending 3.2
Descending 3.6
Ladder Ascending 2.35
Descending 3.0
Waterfall No adjacent blocks 2.0
Ascending, with adjacent blocks 0.6
Descending, with adjacent blocks 3.4
Lavafall Using a Potion of Fire Resistance 0.8
Levitation Level 1 0.9
Flying Creative
Spectator
7.5
Falling No blocks below player 86.7
Swimming Water 0.39
 1. The player can jump up a distance of 1 14 blocks. With Jump Boost I, that increases to 1 1516 blocks, and with Jump Boost II, that increases to 2 12 blocks.

Falling speed is more complex: Every tick (120 second), non-flying players and mobs have their vertical speed decremented (less upward motion, more downward motion) by 0.08 blocks per tick (1.6 m/s), then multiplied by 0.98. This would produce a terminal velocity of 3.92 blocks per tick, or 78.4 m/s. However, the sky isn't quite high enough for that: Falling from layer 256 to bedrock takes about 5.5 seconds, with impact at 3.5 blocks per tick (70 m/s). (In creative mode, you can fly higher, and could potentially reach terminal velocity falling from "above the sky".)

A function to calculate the speed of a (free)falling player is the following: v(t) = (0.98floor(t) - 1) × 3.92. The velocity v is in blocks/tick (or meters/tick), and the time t is in ticks. The usual downward velocity will be negative. t is floored because Minecraft only updates your velocity once a tick (so, for example, your velocity at t=3.4 will be exactly the same as your velocity at t=3.0).

Integrating the previous yields an estimate of the distance fallen by tick: d(t) = 196 - 3.92 × t - 194.04 × 0.98t-0.5. Again, distance fallen is negative. The derivation of this distance estimate, and Java code for generating the exact distace, can be found here.

วิธีการอื่น ๆ ในการเดินทาง[]

 • Players are also able to use pistons for transport.
  • It is possible to construct complex flying machines using pistons, blocks of redstone, and slime blocks.
 • Dying is an instant mode of transportation that will take you to your bed or spawn point, but at the cost of all of your items and XP (if the keepInventory gamerule is disabled) and your world (on Hardcore).
  • If the player has already defeated the ender dragon, and is near a stronghold/End portal, they can enter and exit the End to instantly be transported to their bed or spawn point without dying.
 • Standing next to an explosion will send you flying for a certain distance, depending on the strength of the explosion.
  • Not recommended in Survival mode.
  • Due to to how damage is calculated after explosion knockback, you can’t take damage if you make the player cannon powerful enough.
 • It is possible to mount minecarts and boats as long as they are within 4-5 blocks (inclusive) from the player. Placing minecarts in a straight line allows for extremely fast transport. This also works with saddled pigs, provided they stay in position (placed on posts).

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
On A RailTravel by minecart to a point at least 500m in a single direction from where you started.Travel by minecart to a point at least 500 m from where you started. Distance is measured in a straight line.YesYesYesYes40GGold
Beam Me UpTeleport over 100 meters from a single throw of an ender pearlYesYesYesYes20GSilver
Super SonicFly with the elytra through a 1 by 1 gap while moving faster than 40 m/sYesYesAltYes60GGold
AltYes30G

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-fancy-raw.pngSubspace Bubbleใช้เนเทอร์เพื่อเดินทางเป็นระยะทาง 7 กม. ของโลกปกติ
(Use the Nether to travel 7km in the Overworld)
Netherเดินทางในเนเทอร์เป็นระยะทางเทียบเท่า 7,000 บล็อกในแนวราบหรือมากกว่าในโลกปกติ (เทียบเท่าระยะทางราว 875 บล็อกในเนเทอร์)minecraft:nether/fast_travel

วิดีโอ[]

หมายเหตุ: This video is outdated as another form of transportation (elytra) was added in 1.9.

Transportation/video

ประวัติ[]

รุ่น Java pre-Classic
rd-132211Added walking as the first form of locomotion.
รุ่น Java Classic
0.0.12aAdded water and lava. "Swimming" (more akin to treading water) introduced.
รุ่น Java Infdev
June 18, 2010Added minecarts.
June 25, 2010, 2Added saddles, which made it possible to use pigs as a (somewhat unreliable) method of transportation.
รุ่น Java Alpha
v1.0.6Added boats.
v1.1.1Added sneaking.
v1.2.0previewAdded the Nether, which could be used as a fast travel zone since any distance covered in the Nether is multiplied by 8 in the Overworld.
รุ่น Java Beta
1.5Added powered rails, which removed the need for "booster" minecarts.
1.8?Sprinting and flying were added in the Adventure Update.
Fixed an infamous bug where walking on the edges of blocks would accumulate step sounds and rapidly play them upon touching solid ground.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 2Added ender pearls, which can be thrown, teleporting the player to where it lands.
Beta 1.9 Prerelease 3Speed potions added, allowing for faster travel.
1.3.112w23aBoats were made faster.
1.4.212w36aAdded carrot on a stick in the Pretty Scary Update, which made it possible to control saddled pigs.[1] They start slow but will end up going up to 5 blocks per second (5m/sec).[2]
Before this update, the player had no control over the pig's wandering, so this was not a practical form of long-distance transportation. After this update, however, the pig did not jump when being controlled, so transportation was still limited (to the same height or downhill directions).
12w37aSaddled pigs now jump over blocks when being directed with the carrot on a stick.
12w38aTeleportation by Nether Portal is now instantaneous in creative mode.
1.6.113w16aAdded horses in the Horse Update.
13w16bMade horses slower and reduced the amount of gliding.
1.7.213w36aAdded ability to "sprint" in minecarts, boats and horses, and while flying in Creative Mode, speeding them up slightly.
1.814w05aAdded Spectator mode in the Bountiful Update, one of the fastest methods of transportation due to its no-clip ability and adjustable flying speed.
1.915w31aAdded levitation.
15w41aAdded elytra in the Combat Update, which is currently the fastest legitimate method of transportation in the game.
1.1318w07aAdded the ability to sprint while in water, which causes the player to dive to the ground and actually swim. This is much faster than the previous form.
รุ่น Pocket Alpha
0.1.0Added water, therefore allowing swimming.
0.2.0Added flying.
0.8.0build 2Added minecarts and rails, allowing travel by minecart.
0.11.0build 1Added boats.
0.12.1build 1Added sneaking and sprinting.
0.14.0build 1Added ender pearls.
0.15.0build 1Added horses.
Added saddles, which can be equipped on horses and pigs to ride them.
Added carrot on a stick to control pigs when riding.
รุ่น Pocket
1.0build 1Added elytra.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Transportation” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

อ้างอิง[]

Advertisement