Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
หมายเหตุ เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับ Mojang หรือเซิร์ฟเวอร์ Discord อย่างเป็นทางการของ Minecraft เพราะฉะนั้นกรุณาไม่สอบถามเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ Discord ของ Minecraft, ปัญหาทางเทคนิค หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับโหมดเล่นหลายคนเข้ามาที่นี่ หากต้องการเข้าร่วม Discord อย่างเป็นทางการของ Minecraft คลิกที่นี่

เซิร์ฟเวอร์ Discord ของ Minecraft Wiki เป็นที่สำหรับให้ผู้อ่าน ผู้เขียน และผู้ดูแลของ Minecraft Wiki ได้ร่วมอภิปรายและพูดคุยเกี่ยวกับวิกิแห่งนี้

กฎระเบียบ[]

 1. เนื้อหาต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม
  • การสแปม การโฆษณาตัวเอง และการโฆษณาต่าง ๆ
  • เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองหรือขัดแย้ง ระลึกไว้เสมอว่าต้องใช้ภาษาที่สุภาพในการสื่อสาร
  • การล่วงละเมิด การโจมตีบุคคลอื่น และการใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
  • เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
 2. ห้ามแท็กเรียก (@) บุคคลหรือยศโดยไม่มีความจำเป็น
 3. พูดคุยในห้อง/ช่องแชตให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ แต่ละห้องจะมีหัวข้อกำกับไว้อยู่ว่าสำหรับพูดคุยเรื่องใด
  • ระลึกไว้เสมอว่าห้ามขอร้องให้ผู้อื่นช่วยสร้างเซิร์ฟเวอร์ หาคนเล่นด้วย หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเกม
 4. กรุณาพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นในช่องแชตที่ส่วนของหมวดหมู่ In other languages (ภาษาอื่น) สามารถใช้ภาษาอื่นได้
 5. พึงระลึกไว้เสมอว่าต้องนึกถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ Discord ด้วย การพูดคุย/หารือถึงเนื้อหาที่สำคัญควรเกิดขึ้นในวิกิ
 6. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ Discord (https://discordapp.com/terms) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจำเป็นต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี

หากคุณได้อ่านและยอมรับกฎในข้างต้นแล้ว สามารถกดเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ที่ปุ่มด้านล่างได้เลย

เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์

ยศ[]

ผู้ใช้วิกิ[]

รายชื่อยศที่ใช้แสดงแทนกลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ ในวิกิ

ชื่อยศ ชื่อยศในภาษาไทย รายละเอียด
Gamepedia staff ทีมงาน Gamepedia พนักงานของ Gamepedia หรือ Curse
Administrator ผู้ดูแล ผู้ดูแลระบบของ Minecraft Wiki ฉบับภาษาอังกฤษ
Director กรรมการบริหาร ผู้ดูแลระบบของ Minecraft Wiki ใด ๆ (รายชื่อกรรมการบริหาร)
GRASP ผู้ตรวจการณ์ด่วนต่อต้านสแปม สมาชิกของทีมงาน GRASP
Minecraft staff ทีมงาน Minecraft สมาชิกของทีมงาน Minecraft.
Editor นักเขียน ผู้ใช้ที่ได้ทำการแก้ไขบทความ 50 ครั้ง บน Minecraft Wiki ใด ๆ
Bot owner เจ้าของระบบอัตโนมัติ ผู้ที่มีบัญชีสำหรับระบบอัตโนมัติ. ผู้ใช้สามารถเรียก (@) ยศนี้ได้ หากมีความประสงค์จะใช้ระบบอัตโนมัติ

ผู้ดูแลเซิฟเวอร์[]

ชื่อยศ ชื่อยศในภาษาไทย รายละเอียด หมายเหตุ
Server administrator ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลของเซิฟเวอร์ มีอำนาจทุกอย่าง ผู้ดูแลทุกคนจะมียศนี้โดยตำแหน่ง (รายชื่อทีมงาน).
Server moderator ผู้ควบคุมซิร์ฟเวอร์ ควบคุมเซิฟเวอร์และยืนยันผู้ใช้ที่เป็นนักเขียน สามารถไล่ผู้ใช้ออกจากเซิฟเวอร์ได้ (รายชื่อทีมงาน)
Bot ระบบอัตโนมัติ สำหับบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานโดยมนุษย์ รายชื่อของระบบอัตโนมัติ

ยศตามภาษา[]

ยศเหล่าจะให้ตามภาษาของผู้ใช้นั้น ๆ ซึ่งคุณสามารถขอยศนี้ได้ที่ #discord โดยด้านล่างต่อไปนี้คือยศภาษาที่มีอยู่:

 • Chinese (จีน)
 • Czech (เชค)
 • Dutch (ดัตช์)
 • English (อังกฤษ)
 • French (ฝรั่งเศส)
 • German (เยอรมัน)
 • Greek (กรีก)
 • Hungarian (ฮังการี)
 • Italian (อิตาลี)
 • Japanese (ญี่ปุ่น)
 • Korean (เกาหลี)
 • Polish (โปแลนด์)
 • Portuguese (Brazilian) (โปรตุเกสแบบบราซิล)
 • Russian (รัสเซีย)
 • Spanish (สเปน)
 • Thai (ไทย)
 • Turkish (ตุรกี)
 • Ukranian (ยูเครน)

การตรวจสอบบัญชี[]

ในการขอรับยศในเซิร์ฟเวอร์ Discord ผู้ใช้ต้องตรวจสอบบัญชีของตนเองด้วยบัญชีวิกิ โดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อได้รับการตรวจสอบ:

 • คุณต้องได้แก้ไขบทความมาแล้ว 50 ครั้งในภาษาใดก็ได้ของ Minecraft Wiki อย่างน้อยหนึ่งภาษา
  • เว้นแต่ยศอื่น เช่น director, administrator และ Minecraft Staff ไม่ต้องทำเช่นนั้นถ้าหากคุณได้รับยศนั้น ๆ แล้ว
 • เพิ่มชื่อผู้ใช้ใน Discord ของคุณ (<Discord username>#<number>) ลงในหน้าผู้ใช้หรือโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
  • ในอีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถใช้หน้าพูดคุยของหน้าผู้ใช้ได้
  • ถ้าหากคุณไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้ใช้ใน Discord ลงในวิกิ คุณสามารถร้องขอวิธีการตรวจสอบอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่แชท #verification
 • พิมพ์ !wiki User:<ชื่อผู้ใช้ในวิกิของคุณ> ลงในแชท #verification
  • ถ้าหากคุณยังแก้ไขบทความไม่ถึง 50 ครั้งในวิกิภาษาอังกฤษ คุณสามารถตรวจสอบบัญชีของคุณที่วิกิอื่นได้โดยใช้คำสั่ง !wiki <interwiki>:User:<your wiki username> ได้ด้วยเช่นกัน
 • รอสักครู่เพื่อให้ server moderator ทำการตรวจสอบบัญชีของคุณ กรุณารออย่างใจเย็นและไม่หยาบคายกับ server moderator

ห้อง[]

ห้องใน Discord ถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้:

ส่วนที่ไม่มีชื่อ (มาตรฐาน)[]

หมวดหมู่นี้ประกอบไปด้วยช่องแชทที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ใด

 • #welcome – New users land here. This channel contains an introduction message to the server, including the rules and other helpful tips.
 • #verification – A channel to verify your wiki account (see account verification).

Feeds (ฟีด)[]

หมวดหมู่นี้ประกอบไปด้วยฟีดข่าว เช่น ประกาศต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในวิกิ โดยเฉพาะ moderator เท่านั้นที่สามารถโพสต์ลงในช่องแชทนี้ได้ และ 2 ช่องที่เหลือจาก 4 ช่องเป็นที่ให้ bot โพสต์ลงโดยอัตโนมัติ

 • #news – In this channel, server moderators can post Minecraft- or Minecraft Wiki-related news, or announcements about the Discord server.
 • #blog-articles – A live feed of articles appearing on minecraft.net.
 • #recent-changes – A live feed of all the recent changes in the English Minecraft Wiki.
 • #talk-highlights - A channel where moderators can post current discussions ongoing on the wiki, so that editors can easily find them and participate

Discussion (พูดคุย)[]

หมวดหมู่นี้สำหรับช่องแชทที่ให้สมาชิกของเซิร์ฟเวอร์พูดคุยเรื่องต่าง ๆ

 • #general – General discussion about everything related to Minecraft, the Minecraft Wiki, or the Minecraft Wiki Discord server.
 • #wiki – Discussion about the Minecraft Wiki.
 • #editors - Discussion about the Minecraft Wiki, only available to users with the editor role.
 • #minecraft – Discussion about Minecraft.
 • #discord – A channel for discussion about or suggestions for the Discord server.
 • #off-topic – A channel for everything that doesn't belong anywhere else.

Help (ความช่วยเหลือ)[]

ช่องแชทเหล่านี้มีไว้ให้นักอ่านและผู้เขียนขอความช่วยเหลือต่าง ๆ

 • #wiki-help – Help with wiki syntax, pages on the Minecraft Wiki, or general questions related to the Minecraft Wiki
 • #minecraft-help – Help with Minecraft
 • #bot-commands – In this channel, users can interact with Wiki-Bot without cluttering up other channels.

Administration (ผู้ดูแล)[]

หมวดหมู่นี้ประกอบไปด้วยช่องแชทที่สามารถเข้าถึงโดยผู้ใช้ในบางยศเท่านั้น ซึ่งมีไว้เฉพาะยศ Administrators และ Server administrators และอีกช่องสำหรับ Directors และอีกช่องสำหรับ Server moderators โดยช่องแชทเหล่านี้มีไว้เพื่อการติดต่อประสานงานกันในทีม

Additionally, there's a server log channel, which is a log that keeps track of users joining and leaving the server, and a message log channel, which keeps track of when posts are deleted or updated. Only server moderators can access these channels - they are hidden to all other users.

Voice channels (ห้องพูดคุย)[]

ในตอนนี้มีช่องพูดคุยแค่ช่องเดียว

 • Speaker.svg general

In other languages (ในภาษาอื่น)[]

ส่วนนี้ประกอบไปด้วยช่องแชทสำหรับบางภาษาที่ Minecraft Wiki มีอยู่ โดยวิกิบางอันมีเซิร์ฟเวอร์ Discord เป็นของตัวเอง ซึ่งในช่องแชทนั้นจะมีข้อความที่เป็นลิงก์เชิญไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้น แต่ถ้าหากไม่มีเซิร์ฟเวอร์ Discord สำหรับภาษานั้น ช่องแชทนั้นสามารถใช้เป็นห้องพูดคุยสำหรับภาษานั้น the channel can be used as a discussion room in that language.

ถ้าหากคุณต้องการร้องขอให้เพิ่มช่องแชทภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถร้องรอไปยัง server administrator ใน #discord ได้

Bot[]

ในตอนนี้มี Bots 2 ตัวในเซิร์ฟเวอร์

Wiki-Bot[]

Wiki-Bot is a helpful bot who can search for pages on the Minecraft Wiki, provide information about wiki users or Minecraft commands, and much more! You can interact with it in #bot-commands. To find out what it can do, use the command !wiki help or read the pinned message in #bot-commands.

Logger[]

Logger logs most of the actions that are happening on the server. There's also a log built into Discord, but that one gets cleared after a certain amount of time. This bot is only relevant for server moderators.

ทีมงานเซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบัน[]

Server administrators
Server moderators
Advertisement