Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement

Minecraft Wiki เป็นความร่วมมือของสาธารณชนในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลของเกม Minecraft จาก Mojang Studios โดยข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เกิดขึ้นจากความพยายามโดยสมัครใจจากผู้เล่นและกลุ่มบุคคลซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับแฟนเกม Minecraft ทุกคนให้ได้เข้ามาใช้งานและเพลิดเพลินไปกับเนื้อหา

เว็บไซต์แห่งนี้ดำเนินการในลักษณะวิกิเปิด (open wiki) ฉะนั้นพึงระลึกไว้เสมอว่าบทความและข้อมูลในวิกิแห่งนี้ไม่ได้รับการตรวจสอบในทุก ๆ กรณีจากการสมาชิกของทีมพัฒนาเกม Minecraft หรือทีมบรรณาธิการ หรือจากบริษัท Fandom จำกัด

แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏใน Minecraft Wiki จะมีความแม่นยำและทันสมัย แต่ทาง Fandom ไม่สามารถรับประกันถึงความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลเหล่านั้นได้ ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อนว่าเนื้อหาในบทความใด ๆ อาจได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากสมาชิกในชุมชน และต้องเข้าใจว่าหน้าวิกิใด ๆ ล้วนมีความเสี่ยงต่อการถูกก่อกวนหรือดัดแปลงอย่างไม่เหมาะสมจากผู้ใช้คนอื่นได้

ดังนั้นเพื่อรักษาความรู้สึกของชุมชนต่อทรัพยากรที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกันสร้าง เมื่อผู้ใช้พบเจอกับข้อมูลที่ไม่หมาะสม ไม่ถูกต้อง หรือกล่าวว่าร้าย ทางเราสนับสนุนให้ผู้ใช้ทำการแก้ไขบทความที่เป็นปัญหาทันทีอย่างไม่ลังเลใจ แต่หากสถานการณ์นั้นเกินกว่าที่ผู้ใช้จะแก้ไขได้ ผู้ใช้ควรที่จะรายงานปัญหานั้นเข้ามาโดยตรงที่ผู้ดูแลของ Minecraft Wiki เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ

การไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้พัฒนาอย่างเป็นทางการ

ในขณะที่สมาชิกของทีม Fandom สามารถเข้าถึงและตรวจสอบ Minecraft Wiki ได้ แต่ต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าบทความทั้งหมดไม่สามารถได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามทางชุมชนผู้ใช้ของเรามีการใช้แหล่งตรวจสอบจากหน้าพิเศษ:ปรับปรุงล่าสุด และพิเศษ:หน้าใหม่ ในการเฝ้าสังเกตเนื้อหาใหม่และการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในสภาพบุคคล หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งถูกกล่าวถึง ใช้งาน หรืออ้างถึงในบทความของ Minecraft Wiki ล้วนเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ Minecraft Wiki ไม่ได้รับการรับรองหรือมีส่วนร่วมกับผู้ถือสิทธิ์ใด ๆ นั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เช่นนั้นแล้วทาง Fandom ไม่สามารถให้สิทธิ์ใด ๆ ในการใช้เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองแต่อย่างใด

Advertisement