Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement

นโยบายวิดีโอ คือการอธิบายว่าผู้ใช้สามารถใส่วิดีโอลงในบทความบน Minecraft Wiki ได้เมื่อไรและอย่างไร นโยบายนี้มีผลเฉพาะในหน้าบทความหลักเท่านั้น ซึ่งวิดีโอที่มาจากรายการ วิธีใช้:แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ#เว็บบริการฝากวิดีโอ อาจสามารถนำมาใส่ลงในบทความได้ตามความเหมาะสม แต่ถ้าหากเป็นวิดีโอที่มาจากแหล่งข้อมูลอื่นโดยทั่วไปแล้วไม่สามารถทำได้ (ดู ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) ยกเว้นวิดีโออย่างเป็นทางการของ Curse สำหรับกฎของวิดีโอนี้ให้ดูที่นโยบายพิเศษด้านล่าง

การฝั่งวิดีโอ

ทำได้เมื่อไร

การฝั่งวิดีโอ (การใส่วิดีโอ) สามารถทำได้เฉพาะในบทความที่จำเป็นต้องใช้ภาพเคลื่อนไหวในการอธิบายแนวคิดที่กล่าวถึงซึ่งไม่สามารถอธิบายด้วยภาพนิ่งได้เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างการใช้งานอาจเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวหรือรูปแบบการโจมตีของศัตรู, เอฟเฟกต์อนุภาคต่าง ๆ ในเกม, เอฟเฟกต์พิเศษของบล็อกต่าง ๆ ฯลฯ

อนุญาตให้ใช้วิดีโออธิบายเทคนิคและการก่อสร้าง, วิดีโอ "How to" ฯลฯ เฉพาะในหน้า Tutorials เท่านั้น

สำหรับหน้า Mod ผู้เขียนบทความนั้นอาจใส่วิดีโอได้ตามดุลพินิจของตนเอง

เนื้อหาของวิดีโอ

วิดีโอที่นำมาควรเป็นกลางอย่างสิ้นเชิง ทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีการพูด (เขียน) แสดงความคิดเห็นใด ๆ และสามารถนำกลับมาใช้งานในวิกิภาษาอื่น ๆ ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องไม่มีการโปรโมตโฆษณาตนเองอย่างเปิดเผย

จะฝั่งวิดีโอได้อย่างไร

วิดีโอของ YouTube สามารถฝั่งได้โดยใช้แม่แบบตามนี้ {{yt|ไอดีวิดีโอ}} หรือ {{yt|ไอดีวิดีโอ|ความกว้าง}} โดยแนะนำให้วางตำแหน่งของวิดีโอไว้ตรงกลางและใช้ขนาดความกว้างเป็นค่าเริ่มต้น

ส่วนหน้าที่มีปริมาณวิดีโอจำนวนมาก แนะนำให้ใช้แม่แบบ {{CollapsedVideo}} เพื่อประหยัดพื้นที่และป้องกันการโหลดหน้าที่นานเกินไป

วิดีโอจากแหล่งอื่น

ตามกฎทั่วไปแล้ว ไม่อนุญาตให้ใช้วิดีโอจากแหล่งอื่นในหน้าบทความหลัก แต่ก็มีข้อยกเว้นดังนี้:

  • ใช้เพื่อการอ้างอิง: ถ้าหากวิดีโอนั้นใช้อ้างอิงเนื้อหาของบทความนั้นโดยตรง ซึ่งอาจสามารถนำมาใส่ในหัวข้อ "อ้างอิง" ได้ (ใส่เป็นลิงก์ที่เป็นข้อความปกติ)

วิดีโอของ Curse

วิดีโอของ Curse ที่จัดทำโดย Curse และ/หรือมีการใส่ไว้ในหน้าต่าง ๆ โดยทีมงานของ Curse ซึ่งวิดีโอเหล่านี้จะถูกใส่ไว้หรือใส่ไว้ใกล้ ๆ ส่วนบนของหน้าเนื้อหานั้นโดยทีมงานเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายบางอย่าง วิดีโอเหล่านี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้านั้นและส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับ Minecraft เวอร์ชันปัจจุบัน ซึ่งวิดีโอดังกล่าวต้องใส่ไว้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อเนื้อหาส่วนอื่น ๆ ในหน้านั้น เช่น ใส่ไว้ในย่อหน้าแรก (คำนำ) ซึ่งอยู่เหนือสารบัญ หรือใส่ที่มุมขวาบน (หมายถึงหน้าที่ไม่มีรูปภาพกล่าวเปิดหรือไม่มีกล่องข้อมูล) วิดีโอของ Curse ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือนำออกโดยที่ยังไม่ได้สอบถามกับทีมงานของ Curse ก่อน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านขั้นต่อไปนี้

ถ้าหากวิดีโอของ Curse ไม่เกี่ยวข้องและล้าสมัย หรือถ้าหากสมาชิกคนอื่น ๆ เห็นพ้องกันว่าตำแหน่งการวางวิดีโอนั้นไม่เหมาะสมซึ่งมีผลกระทบต่อเนื้อหาส่วนอื่น ๆ ของหน้านั้น ให้มาพูดคุย/อภิปรายในหน้า "พูดคุย" ของบทความนั้น ๆ ก่อน และจากนั้นจึงค่อยส่งข้อความไปหาทีมงานคนที่ใส่วิดีโอนั้นในหน้าพูดคุยของเขา เพื่อเป็นการเตือนให้เขารู้ว่าเรากำลังมีประเด็นถกเถียงกันอยู่ (ถ้าหากไม่ทราบจริง ๆ ว่าทีมงานคนใดเป็นผู้ใส่วิดีโอ ให้แจ้ง CrsBenjamin หรือ Prem4826) ไม่ควรกระทำการลบหรือแก้ไขตำแหน่งของวิดีโอจนกว่าทีมงานของ Curse จะมาเข้าร่วมการสนทนาถึงประเด็นถกเถียงดังกล่าวและได้สรุปความต้องการที่เป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ในกรณีที่จำเป็นสามารถใส่แม่แบบ {{Video note}} เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิดีโอที่กำลังมีข้อถกเถียงกันอยู่ (และมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังหัวข้อการถกเกียงนั้น) อีกทั้งในกรณีที่ทีมงานของ Curse ซึ่งเราได้แจ้งเตือนไปแล้ว ไม่มีการตอบกลับภายในวันทำการ 3 วัน สามารถส่งอีเมลไปได้ที่ community@gamepedia.com

Advertisement