Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564

Minecraft Wiki เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับเกม Minecraft และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถแก้ไขวิกิแห่งนี้ได้โดยอยู่ภายใต้หลักความเห็นพ้องจากผู้ใช้ซึ่งได้มาจากการพูดคุยอภิปรายและความร่วมมือของทุกคน จึงทำให้ Minecraft Wiki มีกฎระเบียบสำหรับผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามเป็นปกติ

 1. สิ่งใดที่ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการของ Minecraft (Minecraft TOS) และแนวทางการใช้สินค้า ทางวิกิไม่อนุญาตไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
 2. การทำลายทรัพย์สิน การสแปม และการแก้ไขที่เป็นการก่อกวน เป็นสิ่งต้องห้าม
 3. จงประพฤติอย่างอารยชนและสันนิษฐานว่าคนอื่นสุจริตใจ ไม่กระทำการล่วงละเมิด ไล่ล่า หรือด่าทอผู้อื่น
 4. หลีกเลี่ยงการแก้ไขที่อาจก่อให้ผู้อ่านและผู้ใช้คนอื่นเข้าใจผิด ห้ามสร้างบทความเพื่อการเก็งกำไร การล้อเลียน หรือการหลอกลวง
 5. ห้ามโฆษณาชุมชนแฟนคลับหรือเซิร์ฟเวอร์ กล่าวคือห้ามใส่ข้อมูลหรือลิงก์นำสู่ชุมชนแฟนคลับ เว้นแต่จะเป็นการอ้างอิง
 6. ห้ามคัดลอกข้อมูลมาจากแหล่งอื่นซึ่งรวมไปถึงเว็บ/กระทู้พูดคุยเกี่ยวกับ Minecraft ทั้งนี้หากมั่นใจว่าสามารถใช้ภาพที่มีลิขสิทธิ์บางภาพนั้นได้โดยชอบธรรมตามกฎหมายในฐานะสื่อไม่เสรี (fair use) โปรดใส่แม่แบบนี้
 7. ห้ามใส่ลิงก์ที่นำไปสู่วิดีโอภายนอกในบทความ เว้นแต่ไม่สามารถหาวิธีอื่นได้ในการอธิบายเหตุการณ์บางอย่างหรือวิดีโอนั้นเป็นวิดีโอทางการของ Minecraft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่นโยบายวิดีโอ
 8. วิกิไม่ใช่เว็บให้บริการฝากไฟล์ หากภาพที่อัปโหลดลงในวิกิไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่เป็นประโยชน์ในบทความ ทางวิกิขอลบรูปภาพดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การอัปโหลดภาพเพื่อใช้งานในหน้าผู้ใช้สามารถทำได้
 9. บัญชีที่มีการใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม แสดงถึงการด่าทอ และก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ทางวิกิจะทำการบล็อกบัญชีนั้นอย่างไม่มีกำหนด
 10. การใช้บัญชีหลายบัญชีในทางที่ผิด กล่าวคืออาจใช้เพื่อการหลบเลี่ยงการถูกบล็อกหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทางวิกิจะทำการบล็อกบัญชีเหล่านั้นทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนด
  1. ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีหลายบัญชีได้ แต่จะต้องมีการระบุรายละเอียดของบัญชีทั้งหมดไว้อย่างชัดเจน
  2. ในทางตรงกันข้าม หนึ่งบัญชีควรจะมีผู้ใช้งานแค่คนเดียว แต่หากกลุ่มหรือองค์กรใด ๆ ต้องการที่จะสร้างบัญชีในวิกิก็ควรที่จะให้สมาชิกแต่ละคนสร้างบัญชีเป็นของตัวเอง และทำการแก้ไขหรือสร้างบทความในบัญชีของตัวเอง

สำหรับบทความใน "หน้าผู้ใช้" จะได้รับการยกเว้นกฎข้อที่ 4 5 และ 7 หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามมาได้ที่ศาลาประชาคม

ขอขอบคุณผู้ใช้ทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฎ

Advertisement