Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Dark Oak Sapling JE7 BE2.png
บทความ นี้ยังเป็นโครง 
คุณสามารถช่วยเราได้โดยการเพิ่มข้อมูล
จีเฟง จาง
Jifeng Zhang.jpg
ชื่อจริง

Jifeng Zhang

อาชีพ

วิศวะกร DevOps

ชื่อ Twitter

@zjfroot

จีเฟง จาง (อังกฤษ: Jifeng Zhang) นั้นเป็นอดีตวิศวะกร DevOps ขอว โมแยงสตูดิโอ

Advertisement