Dual wield

จาก Minecraft Wiki
ผู้เล่นที่ถือโล่และดาบเหล็ก
Dinnerbone-twitter.png ทางที่ผมจะใช้งานการถือของสองมือได้นั้น คือจะต้องใช้การกระทำที่ต้องคลิกขวาสำหรับไอเทมในมือรอง ถ้าในมือหลักไม่มีไอเทมใด ๆ ในมือเลย
Dinnerbone [1]

การถือของสองมือ (อังกฤษ: Dual wield ; แปลว่า ควงคู่) เป็นกลไกอย่างหนึ่งของเกมการเล่นที่อนุญาตให้ผู้เล่นถือไอเทม 2 อย่าง หรือบล็อก 2 บล็อก พร้อมกันได้

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ช่องมือรอง (off-hand slot) ในช่องเก็บของ
ดูเพิ่มเติมที่: Tutorials/Dual wielding

ผู้เล่นสามารถใส่ไอเทมใน ช่องมือรอง (off-hand slot) ได้จากในช่องเก็บของ ซึ่งจะเหมือนกับช่องใส่เกราะ ในอีกทางหนึ่งผู้เล่นก็สามารถเลือกไอเทมไปไว้มือรองได้ด้วยการกด F ซึ่งจะเป็นการใส่ไอเทมโดยอัตโนมัติ โดยช่องมือรองจะปรากฏข้าง ๆ HUD ซึ่งจะตรงข้ามกับมือหลัก (main hand) ถ้าผู้เล่นอยู่ในมุมมองบุคคลที่หนึ่ง มือรองจะปรากฏขึ้นบนจอพร้อมกับไอเทมที่ผู้เล่นถือด้วย และยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นมือใดก็สามารถเป็นมือหลักได้โดยการตั้งค่าในเมนู Skin Customization (ปรับแต่ง Skin)

มือรองสามารถใช้ไอเทมที่ถืออยู่ได้เมื่อมีไอเทมที่ไม่สามารถใช้ได้ในมือหลัก (เช่น ดาบ) หรือไอเทมที่ถืออยู่ในมือหลักไม่สามารถใช้ได้โดยตรง (เช่น พลั่วหรือจอบที่ไม่มีหญ้าอยู่ใกล้ ๆ) มิฉะนั้นมือหลักจะถูกให้ความสำคัญมากกว่ามือรอง และผู้เล่นก็ไม่สามารถทุบบล็อกหรือโจมตีด้วยมือรองถึงแม้มือหลักจะไม่มีอะไรถืออยู่ก็ตาม

การต่อสู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลูกธนูที่ถืออยู่ในมือรองจะถูกจัดลำดับความสำคัญให้สำคัญกว่าลูกธนูที่อยู่ใน Hotbar และช่องเก็บของ ซึ่งผู้เล่นสามารถจัดให้ลูกธนูชนิดพิเศษอยู่ในมือรองได้ เพื่อที่จะได้ให้ธนูยิงลูกธนูนั้น ถ้าธนูอยู่ในมือรอง ลูกธนูที่อยู่ใน Hotbar (ที่มือหลักถืออยู่) จะถูกจัดลำดับความสำคัญให้สำคัญที่สุด นอกจากนี้โล่ยังสามารถถือในมือรองเพื่อป้องกันดาเมจได้ด้วย

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java Beta
10 July 2011Jeb กล่าวว่า "Notch กำลังพัฒนาระบบถือของสองมืออยู่" ในระหว่างการสัมภาษณ์
รุ่น Java
1.9May 28, 2015Nathan Adams ทวีตรูปภาพที่มีการถือปลา 2 มือ
June 4, 2015Nathan Adams ทวีตอธิบายหลักการคร่าว ๆ ของระบบถือของสองมือ
15w31a เพิ่มการถือของสองมือ
รุ่น Pocket
1.1build 1Grid layout Bedrock Offhand Empty.png เพิ่มช่องมือรอง ซึ่งสามารถใช้ได้แค่เครื่องรางอมตะและลูกธนูเท่านั้น
รุ่น Bedrock
1.2build 1ผู้เล่นสามารถใช้แผนที่ในช่องมือรองได้แล้ว
1.4beta 1.2.20.1ผู้เล่นสามารถถือ sparkler (ดอกไม้ไฟ) ในช่องมือรองได้แล้ว
1.5beta 1.5.0.0ผู้เล่นสามารถถือเปลือกหอยงวงช้างในช่องมือรองได้แล้ว
รุ่น Legacy Console
TU53CU43 1.49 Patch 23Patch s3เพิ่มช่องมือรอง ซึ่งสามารถใช้ได้แค่แผนที่และลูกธนูเท่านั้น
TU54CU44 1.52 Patch 24Patch s4ตอนนี้สามารถใช้เครื่องรางอมตะในช่องมือรองได้แล้ว

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Dual wield” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

รูปภาพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เพิ่มเติม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


ดึงข้อมูลจาก "https://minecraft.fandom.com/th/wiki/Dual_wield?oldid=20318"