Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
เดวิด นิสซาร์เกน
DavidNisshagenIRL.png
ชื่อจริง

David Nisshagen

อาชีพ

นักพัฒนาเกม

ชื่อ Twitter

@DavidNisshagen

Dark Oak Sapling.png
บทความ นี้ยังเป็นโครง 
คุณสามารถช่วยเราได้โดยการเพิ่มข้อมูล
Paper JE2 BE2.png
บทความนี้ยังเป็นโครงที่มีเนื้อหาสั้นมากหมายความว่าบทความนี้อาจขาดเนื้อหาที่สำคัญไปมาก
ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้บทความสมบูรณ์มากขึ้น

David Nisshagen (อังกฤษ: เดวิด นิสซาร์เกน) นั้นเป็นนักพัฒนาเกมของโมแยงสตูดิโอ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผู้พัฒนาเกม Minecraft Dungeons

Advertisement