Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
< 1.8 | 1.9 | 1.10 >

1.9 อาจหมายถึง

รุ่น รุ่นจาวา[]

 • รุ่นจาวา 1.9
  • รุ่นจาวา 1.9-pre1
  • รุ่นจาวา 1.9-pre2
  • รุ่นจาวา 1.9-pre3
  • รุ่นจาวา 1.9-pre4
 • รุ่นจาวา 1.9.1
  • รุ่นจาวา 1.9.1-pre1
  • รุ่นจาวา 1.9.1-pre2
  • รุ่นจาวา 1.9.1-pre3
 • รุ่นจาวา 1.9.2
 • รุ่นจาวา 1.9.3
  • รุ่นจาวา 1.9.3-pre1
  • รุ่นจาวา 1.9.3-pre2
  • รุ่นจาวา 1.9.3-pre3
 • รุ่นจาวา 1.9.4

Beta[]

 • Beta 1.9 = รุ่นจาวา 1.0.0

Classic[]

 • รุ่นจาวา Classic server 1.9
 • รุ่นจาวา Classic server 1.9.1

รุ่น รุ่นเบดร็อค[]

 • รุ่นเบดร็อค 1.9.0
  • รุ่นเบดร็อค beta 1.9.0.0
  • รุ่นเบดร็อค beta 1.9.0.2
  • รุ่นเบดร็อค beta 1.9.0.3
  • รุ่นเบดร็อค beta 1.9.0.5

รุ่น Legacy Console[]

 • รุ่น PlayStation 3 1.09

รุ่นสำหรับการศึกษา[]

 • รุ่นสำหรับการศึกษา 1.9.0

รุ่น New Nintendo 3DS[]

 • รุ่น New Nintendo 3DS 1.9.19
Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง
Advertisement