Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
< 1.11 | 1.12 | 1.13 >

1.12 อาจหมายถึง

รุ่นจาวา[]

 • Java Edition 1.12
  • Java Edition 1.12-pre1
  • Java Edition 1.12-pre2
  • Java Edition 1.12-pre3
  • Java Edition 1.12-pre4
  • Java Edition 1.12-pre5
  • Java Edition 1.12-pre6
  • Java Edition 1.12-pre7
 • Java Edition 1.12.1
  • Java Edition 1.12.1-pre1
 • Java Edition 1.12.2
  • Java Edition 1.12.1-pre1
  • Java Edition 1.12.2-pre2

รุ่นเบดร็อค[]

 • Bedrock Edition 1.12.0
  • Bedrock Edition beta 1.12.0.2
  • Bedrock Edition beta 1.12.0.3
  • Bedrock Edition beta 1.12.0.4
  • Bedrock Edition beta 1.12.0.6
  • Bedrock Edition beta 1.12.0.9
  • Bedrock Edition beta 1.12.0.10
  • Bedrock Edition beta 1.12.0.11
  • Bedrock Edition beta 1.12.0.12
  • Bedrock Edition beta 1.12.0.13
  • Bedrock Edition beta 1.12.0.14

รุ่น Legacy Console[]

 • PlayStation 3 Edition 1.12
 • PlayStation 4 Edition 1.12
 • PlayStation Vita Edition 1.12
Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง
Advertisement