Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
< 0.31 | 1.0 | 1.1 >

1.0 อาจหมายถึง

รุ่นจาวา[]

Beta[]

 • Java Edition Beta 1.0
  • Java Edition Beta 1.0_01
  • Java Edition Beta 1.0.2

Alpha[]

 • Java Edition Alpha v1.0.1
  • Java Edition Alpha v1.0.1_01
 • Java Edition Alpha v1.0.2
  • Java Edition Alpha v1.0.2_01
  • Java Edition Alpha v1.0.2_02
 • Java Edition Alpha v1.0.3
 • Java Edition Alpha v1.0.4
 • Java Edition Alpha v1.0.5
  • Java Edition Alpha v1.0.5_01
 • Java Edition Alpha v1.0.6
  • Java Edition Alpha v1.0.6_01
  • Java Edition Alpha v1.0.6_02
 • Java Edition Alpha v1.0.7
 • Java Edition Alpha v1.0.8
  • Java Edition Alpha v1.0.8_01
 • Java Edition Alpha v1.0.9
 • Java Edition Alpha v1.0.10
 • Java Edition Alpha v1.0.11
 • Java Edition Alpha v1.0.12
 • Java Edition Alpha v1.0.13
  • Java Edition Alpha v1.0.13_01
 • Java Edition Alpha v1.0.14
 • Java Edition Alpha v1.0.15
 • Java Edition Alpha v1.0.16
  • Java Edition Alpha v1.0.16_01
  • Java Edition Alpha v1.0.16_02
 • Java Edition Alpha v1.0.17
  • Java Edition Alpha v1.0.17_01
  • Java Edition Alpha v1.0.17_02
  • Java Edition Alpha v1.0.17_03
  • Java Edition Alpha v1.0.17_04

Classic[]

 • Java Edition Classic server 1.0

รุ่น Pocket[]

 • Pocket Edition 1.0.0
  • Pocket Edition 1.0.1
  • Pocket Edition 1.0.2
  • Pocket Edition 1.0.3
  • Pocket Edition 1.0.4
  • Pocket Edition 1.0.5
  • Pocket Edition 1.0.6
  • Pocket Edition 1.0.7
  • Pocket Edition 1.0.8
  • Pocket Edition 1.0.9

รุ่น Legacy Console[]

 • PlayStation 3 Edition 1.00
 • PlayStation 4 Edition 1.00
 • PlayStation Vita Edition 1.00

รุ่นสำหรับการศึกษา[]

 • Education Edition 1.0
  • Education Edition 1.0.1
  • Education Edition 1.0.2
Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง
Advertisement