Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Clock JE3.gif
บทความนี้ต้องการการอัปเดตข้อมูล 
โปรดช่วยอัปเดตหน้านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอัปเดตหรือข้อมูลใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับไอเทมที่อยู่ในช่องเก็บของ สำหรับเอนทิตี้ที่กลายเป็นไอเทมและบล็อกเมื่อมันดรอป ดูที่ ไอเทม (เอนทิตี้) สำหรับไอเทมที่ม็อบทิ้งไว้เมื่อมันตาย ดูที่ ดรอป

ช่องเก็บของในโหมดสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยไอเทมที่หลากหลาย

ไอเทม (อังกฤษ: Item) คือสิ่งของที่มีอยู่ภายในช่องเก็บของ และมือของผู้เล่น, แสดงบนกรอบโชว์สิ่งของหรือแท่นวางชุดเกราะ เท่านั้น; นี่หมายความว่าพวกมันไม่สามารถวางได้โดยตรง

พฤติกรรม[]

บางไอเทมเมื่อ ใช้ จะวางบล็อกหรือเอนทิตี้ เวอร์ชันของตัวเองในโลก พูดง่ายๆ คือพวกมันเป็นไอเทมเมื่ออยู่ในช่องเก็บของและเป็นบล็อกเมื่อถูกวาง ตัวอย่างเช่นเรือ เปลี่ยนเป็นเอนทิตี้เมื่อวางและ เตียงเปลี่ยนเป็นกลุ่มบล็อกเมื่อวาง เมื่อเลือกในแถบลัด ไอเทมจะแสดงชื่อสั้น ๆ เหนือ HUD

วิธีเดียวที่ไอเทมสามารถวางได้คือการใช้กรอบโชว์สิ่งของ

ไอเทมทั้งหมด[]

ไอเทม[]

ไอเท็มที่สามารถสร้างบล็อกหรือเอนทิตี[]

ไอเทมที่สามารถใช้ในโลก[]

ไอเทมที่สามารถใช้ในโลกในทางอ้อม[]

ผู้เ่ล่นไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือใช้ไอเทมเหล่านี้ได้โดยตรง บางอย่างเป็นของตกแต่ง(เช่น ธง), บางอย่างให้ข้อมูล(เช่น นาฬิกาหรือเข็มทิศ), หลายอย่างสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือการคราฟท์

รุ่นสำหรับการศึกษาเท่านั้น[]

ไอเทมเหล่านี้สามารถหาได้เฉพาะในรุ่นสำหรับการศึกษา portfolio และกล้องสามารถหาได้ผ่านโหมดสร้างสรรค์และคำสั่ง/give


ไอเทมที่ไม่ได้ดำเนินการ[]

ไอเทมที่ไม่ได้ดำเนินการหรือถูกกล่าวว่าจะมีการนำไปใช้ในอนาคต

ไอเทมที่ถูกลบ[]

ไอเทมที่ถูกลบจะไม่มีในเวอร์ชันปัจจุบัน

วิดีโอ[]

ประวัติ[]

รุ่น Java Classic
0.24_SURVIVAL_TESTArrows were added as an object and were fired by pressing Tab ↹.
รุ่น Java Indev
December 31, 2009Added the inventory, and with it, the first "non-tile" items.
Notch was hard at work making items and the inventory fully functional.[1][2]
0.31January 11, 2010, 1Added the first functioning items: iron shovel, iron pickaxe, iron axe, and flint and steel.
Because the crafting system did not exist at this point, these items were automatically added to the inventory after creating a new world.[3]
Apples were added, but they currently serve no function.
January 22, 2010Can now place blocks on resource items
Dropped items now experience gravity.
January 24, 2010Can now drop a whole stack of items instead of just one at a time.
January 28, 2010Items are now 3D.
January 29, 2010Added crafting.
Right-clicking drops one of a stack.
Added the following items: diamonds (originally emeralds), iron ingots, gold ingots, sticks, bowls, mushrooms, mushroom stew, bows, signs, pickaxes, swords, shovels, and axes (iron, diamond, and golden).
January 30, 2010Crafting improved; now has 36 recipes.
รุ่น Java
1.3.112w15aStackable items now stack outside inventory when thrown to the ground individually.
1.814w25aAll items are now models, some are still generated from item icons.
Resource packs can make models for all items.
1.1317w49aItems can be "tagged" with an ID.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ไอเทม” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

ดูเพิ่ม[]

  • การซ่อมแซมไอเทม
  • ความทนทานของไอเทม
  • ไอเทม (เอนทิตี)

อ้างอิง[]

Advertisement