Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
ไม่จำกัด
ระดับสูงสุด

ไอเทมปฐมภูมิ

ไอเทมทุติยภูมิ

ไม่มี

น้ำหนักการร่ายมนตร์

1

ไม่สามารถใช้ร่วมกับ

ซ่อมแซม

ไม่จำกัด (ภาษาอังกฤษ : Infinity) เป็นการร่ายมนตร์สำหรับธนู ที่จะป้องกันการใช้ลูกธนูปกติเมื่อยิงธนู โดยต้องการลูกธนูอย่างน้อยหนึ่งดอกในการทำให้การร่ายมนตร์นี้สามารถทำงานได้

การใช้งาน[]

ธนูที่ผ่านการร่ายมนตร์ไม่จำกัดจะสามารถยิงลูกธนูออกมาได้อย่างไม่จำกัด ตราบใดที่ในช่องเก็บของของผู้เล่นนั้นมีลูกธนูอย่างน้อยหนึ่งดอก ลูกธนูที่ยิงออกไปนั้นไม่สามารถเก็บขึ้นมาได้ยกเว้นในโหมดเกมสร้างสรรค์(ซึ่งจะถูกเก็บขึ้นมาและหายไป แทนที่ตะเพิ่มเข้าไปในช่องเก็บของ)

การร่ายมนตร์ไม่จำกัดนั้นมีส่งผลต่อลูกธนูอาบยา และลูกธนูสเปกตรัมกล่าวคือพวกมันจะยังถูกใช้ และลดลงตามการยิงออกไปอย่างปกติ

หน้าไม้จะยังคงใช้ลูกธนู ถึงแม้จะใช้คำสั่งในการเพิ่มการร่ายมนตร์นี้ลงไป

ความเข้ากันไม่ได้[]

การร่ายมนตร์ซ่อมแซม และการร่ายมนตร์ไม่จำกัดนั้นไม่สามารถเข้ากันได้ กล่าวคือจะไม่สามารถร่ายมนตร์ทั้งสองลงในไอเทมเดียวกัน และการใช้คำสั่งในการรร่ายมนตร์ ทั้งสองการร่ายมนตร์จะยังคงทำงานตามปกติทั้งสองการร่ายมนตร์

ประวัติ[]

รุ่น Java
1.1releaseเพิ่มการร่ายมนตร์ไม่จำกัด
1.11.116w50aการร่ายมนตร์ไม่จำกัดและการร่ายมนตร์ซ่อมแซมนั้นตอนนี้ไม่สามารถเข้ากันได้
รุ่น Pocket Alpha
v0.12.1build 1เพิ่มการร่ายมนตร์ไม่จำกัด
รุ่น Legacy Console
TU7CU1 1.0 Patch 11.0.1เพิ่มการร่ายมนตร์ไม่จำกัด

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ไม่จำกัด” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Advertisement