Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
Gear (item).gif
บทความนี้อยู่ในช่วงการเขียน 
โปรดช่วยเราในการขยายและสร้างบทความนี้ได้โดย การเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูล ซึ่งในหน้าพูดคุยอาจมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อยู่
ไฟ
Fire.gifFire BE.gif
Soul Fire.gifSoul Fire BE.gif
FireSoul Fire
ชนิด

?

ความโปร่งใส

Partially

ความสว่าง

ไฟ: ใช่ (15)
ไฟวิญญาณ: ใช่ (10)

เครื่องมือ

ชนิดใดก็ได้

ความไวไฟ

N/A

ไฟ นั้นเป็นบล็อกที่ไม่ใช่ของแข็งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ อละสามารถแพี่กระจายไปยังบล็อกที่ไวไฟใกล้เคียงได้

ไฟวิญญาณ[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16] นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของไฟที่มีสีฟ้า จะเกิดขึ้นเมื่อมีไฟลุกอยู่บนทรายวิญญาณ หรือดินวิญญาณ

การปรากฎ[]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

ไฟนั้นเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติได้ทั่วทั้งภูมิประเทศของเนเธอร์ ไฟวิญญาณนั้นจะสามารถพบได้ในไบโอมหุบเขาทรายวิญญาณในเนเธอร์เท่านั้น‌[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16]

การเกิดที่เกิดขึ้นหลังจากการสร้างโลก[]

ลาวาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้น จะทำให้เกิดไฟได้โดยการแพร่ไปยังบล็อกไวไฟใกล้เคียง(ดูเพิ่มด้านล่าง)

สายฟ้าผ่านั้นก็ยังทำให้เกิดไฟอีกด้วย

การระเบิดที่เกิดจากการนอนบนเตียงในเนเธอร์ หรือดิเอนด์จะก่อให้เกิดไฟ เช่นเดียวกับการระเบิดที่เกิดมาจากการผ่านลูกไฟของแก๊สต์ และการโจมตีลูกไฟของเบลซ์ หรือการใช้หลักจุดเกิดในโลกปกติหรือดิเอนด์จะทำให้เกิดการระเบิดและเกิดไฟขึ้น‌[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16]

การจุด[]

ไฟสามารถจุดขึ้นได้โดยการใช้ที่จุดไฟ หรือใช้ลูกไฟ ซึ่งถ้าจุดไฟด้สยเครื่องมือเหล่านี้บนบล็อกทรายวิญญาณ หรือดินวิญญาณ จะทำให้ไฟที่ได้เป็นไฟวิญญาณที่เป็นสีฟ้า‌[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16]

การได้รับ[]

ไฟนั้นไม่สามารถรับได้ในรูปของไอเทมได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆในรุ่น Java, ถึงแม้ว่าในรุ่น Bedrock, ทั้งไฟธรรมดา และไฟวิญญาณจะยังสามารถได้รับมาได้ในรูปไอเท็มได้จากการใช้เครื่องมือปรับแต่งช่องเก็บของ

การใช้งาน[]

ข้อมูล[]

ก่อนการจุดไฟ

ระหว่างการจุดไฟ

หลังจากการจุดไฟ

เมื่อจุดไฟแล้ว ไฟจะลุกขึ้นและจะเผาไประยะเวลาหนึ่งอย่างสุ่ม แล้วถ้าไม่มีวัสดุที่ไวไฟตินอยู่ เปลวไฟจะมอดลง และถ้าน้ำได้สัมผัสกับไฟก็จะทำให้ไฟดับลงทันที

จากบล็อก[]

ไฟนั้นจะไม่ดรอปอะไรทั้งสินเมื่อถูกทำลาย

Namespaced IDSourceDrops
Default
blocks/fire‌[กำลังมา: JE 1.16]Fireไม่ดรอป (100%)
blocks/soul_fire‌[กำลังมา: JE 1.16]Soul Fireไม่ดรอป (100%)

การเผาเอนทิตี้[]

ผู้เล่นและม็อบหลายๆ ชนิดจะโดนเผาเมื่อสัมัสกับไฟ โดยการเผาไหม้นั้นจะเป็นการขัดขวางการมองเห็นของผู้เล่นเล็กน้อย(ยกเว้นแต่หากผู้เล่นมีเอฟเฟกป้องกันไฟ), จะทำให้ได้รับความเสียหาย ที่อัตรา 1(Half Heart.svg) ต่อวินาที This is the same rate that the player gains health in Peaceful difficulty, so burning alone cannot kill the player in this mode. Soul fire‌[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16] deals damage at a rate of 2 (Heart.svg), making it more dangerous than normal fire. After leaving a fire source, the player or mob continues burning for some time depending on how long it was exposed to the fire (stored in a Fire tag shared by all entities).[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม] Players and mobs that are burning can be extinguished by rain, water, or a cauldron.

Dropped items falling into fire briefly catch fire and disappear.

If a mob that can drop meat dies while on fire, it drops the cooked version of it, with the exception of fish that is dropped by polar bears or guardians and potatoes that are dropped by zombies.

Nether mobs are invulnerable to fire and cannot burn. Exceptions include piglins and hoglins.‌[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16]

Burning is not considered a status effect and therefore cannot be cured by milk.

การแพร่กระจาย[]

Safe building area around a fire

Fire spreads over flammable surfaces and can climb up walls, across floors and ceilings, and over small gaps. More precisely, a fire block can turn any air block that is adjacent to a flammable block into a fire block. This can happen at a distance of up to one block downward, one block sideways (including diagonals), and four blocks upward of the original fire block (not the block the fire is on/next to). Therefore, if the player is using fire to build a fireplace, caution is needed. Blocks in the way do not prevent fire from igniting blocks above it—so even if the player protects a wooden roof with cobblestone between it and the fire, the fire ignores that cobblestone.

Fire spreads from a still lava block similarly: any air block one above and up to one block sideways (including diagonals) or two above and two blocks sideways (including diagonals) that is adjacent to a flammable block may be turned into a fire block.

Unlike normal fire, soul fire‌[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16] cannot spread and does not burn any flammable blocks nearby.

บล็อกไวไฟ[]

Fire can spread onto and burn away any flammable block (or in the case of TNT, ignite it). On the other hand, a fire that is not adjacent to any flammable block does not spread, even to another flammable block within the normal range.

In the following table, the higher the encouragement, the more quickly a block catches fire if the fire is available to spread there. The higher the flammability, the more quickly a block on fire burns away. These are relative values; actual flammability and burn time depends not only on these values, but on difficulty, rain, the age of the fire, and a certain amount of randomness due to block ticks, among other things.[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม] Fire spread is also reduced significantly if the flammable blocks are located in a rather humid biome. Humid biomes are swamp, mushroom island and jungle with all of their respective variants excluding jungle edge.

Block Encouragement Flammability Can catch fire
from lava
Logs
Stripped Logs
Wood
Stripped Wood
5 5 ใช่
Block of Coal ไม่ใช่
Overworld Planks
Wooden Slabs
Fence Gates
Fences
Signs[รุ่น Bedrock เท่านั้น]
Wooden Stairs
Composter
Beehive
5 20 ใช่
Target 15 20 ไม่ใช่
TNT (ignites instead of vanishing)
Vines
15 100 ใช่
Bookshelf
Lectern
Bee Nest
30 20 ใช่
Leaves
Wool
30 60 ใช่
Dried Kelp Block ไม่ใช่
Carpets JE 60 20 ใช่
BE 30 60
Hay Bale 60 20 ไม่ใช่
Bamboo 60 60 ใช่
Scaffolding ไม่ใช่
Flowers, 1-block
Sweet Berry Bush
JE 60 100 ไม่ใช่
BE 30
Flowers, 2-block
Grass, ferns, both 1-block and 2-block
60 100 ใช่
Dead Bush[รุ่น Java เท่านั้น]

บล็อกที่ไม่ไวไฟ[]

Non-flammable blocks can be lit but do not burn away, and such fire does not spread. Non-flammable blocks other than netherrack or magma blocks extinguish themselves after a few seconds.

If a block is a part of a flammable material, it catches fire from lava. However, certain blocks do not burn away:

Block Can catch fire
from lava
Can burn away
Bamboo Sapling
Banners
Barrel
Campfire
Cartography Table
Chest
Crafting Table
Crimson Roots
Daylight Detector
Fletching Table
Jukebox
Loom
Mushroom Blocks
Nether Sprouts
Note Block
Smithing Table
Trapped Chest
Warped Roots
Wooden Doors of all types
Wooden Pressure Plates of all types
Wooden Trapdoors of all types
ใช่ ไม่ใช่
Wooden Signs of all types ใช่ BE ใช่
JE ไม่ใช่
Dead Bush ใช่ JE ใช่
BE ไม่ใช่
Bed JE ใช่ ไม่ใช่
BE ไม่ใช่
Wood-derived blocks such as:
Grindstone
Ladder
Lever
Piston
Rails of all types
Redstone Torch
Saplings
Smoker
Torch
Tripwire Hook
Wooden Buttons of all types
... and all other non-flammable blocks
ไม่ใช่ ไม่ใช่

Extinguishing[]

Fire burns out after a while when on a non-flammable block other than Netherrack or Magma Block; however, punching or hitting the side of a burning block extinguishes the fire on that side, making the Fire extinguished sound (see below). Hitting fire while holding a tool does not reduce the tool's durability. Placing blocks on the fire also extinguishes it. Water and lava extinguish fires that they flow into, and thrown splash and lingering water bottles extinguish fires in the block hit and the four blocks horizontally surrounding it.

Mobs on fire are extinguished when in water or in a cauldron containing it. In the latter case, one layer of water disappears.

Fire extinguishes more quickly if nothing flammable is present, and soon after it consumes a flammable block immediately beneath it.

 • Fire has an age property that determines how it extinguishes, ranging from age 0 when the fire is set, and growing to age 15.[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม] For fire older than age 3, if nothing flammable is adjacent to the fire, or if the block below doesn't have a solid top surface, the fire is extinguished by the next block tick. At age 15, as long as there isn't a flammable block below the fire, a block tick has a 14 chance to extinguish the fire.

If a fire is exposed to rain, it extinguishes quickly.

 • Rain affects fire if it falls directly onto the fire, or into the four adjacent blocks. Specifically, no matter the age, any block tick has a 20–65% chance of rain extinguishing the fire, depending on the fire's age: 3 percentage points per age of the fire.

Fire burning on netherrack creates a perpetually burning fire.

Fire can be extinguished by hitting it using a sword or trident in Creative mode, unlike other blocks.[1][จนถึง JE 1.16]

Soul fire‌[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16] never extinguishes unless punched or when it receives a block update and finds there is no soul soil or soul sand below it.

ไฟที่ไม่เคยดับ[]

When lit, netherrack and magma blocks maintain fire forever, unless extinguished by any method except rain. Bedrock in The End also burns eternally. Eternal fire cannot exist on the sides of these blocks.

‌In Java Edition 1.16 and Bedrock Edition 1.16.0[กำลังมา], soul fire on soul soil or soul sand burns forever.

If /gamerule doFireTick is false, fire lasts forever until it is put out by the player, and does not spread or affect flammable blocks.

ผึ้ง[]

Lighting fire to a beehive or bee nest causes the contained bees to be ejected from the block.

พิกลิน[]

‌In Java Edition 1.16 and Bedrock Edition 1.16.0[กำลังมา], soul fire repels piglins. Like hoglins, they are not fire-resistant, which is unique among Nether mobs.

เสียง[]

รุ่น Java:

เสียงคำบรรยายแหล่งที่มาคำอธิบายตำแหน่งของรีซอร์สชื่อคีย์ท้องถิ่นความดังเสียงระดับความสูงต่ำของเสียงระยะการลดความดังเสียง
Fire cracklesบล็อกRandomblock.fire.ambientsubtitles.block.fire.ambient??16
Fire extinguishedบล็อกFire gets put out by hittingblock.fire.extinguishsubtitles.block.fire.extinguish??16
Fireball whooshesบล็อกCreating with fire chargeitem.firecharge.usesubtitles.item.firecharge.use??16
Flint and Steel clickบล็อกCreating with flint and steelitem.flintandsteel.usesubtitles.item.flintandsteel.use??16

รุ่น Bedrock:

ส่วนนี้ต้องการการขยาย. 
คุณสามารถช่วยได้โดยการเพิ่มเนื้อหา

ค่าข้อมูล[]

ID[]

รุ่น Java:

ชื่อตัวระบุชื่อคีย์ท้องถิ่น
Firefireblock.minecraft.fire
Soul Firesoul_fireblock.minecraft.soul_fire

รุ่น Bedrock:

ชื่อตัวระบุไอดีตัวเลข ชื่อคีย์ท้องถิ่น
Firefire51tile.fire.name
Soul Firesoul_fire?tile.soul_fire.name

สถาณะบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

ไฟ/BS

ประวัติ[]

แม่แบบ:Needs render

รุ่น Java Indev
0.3120100109Fire JE1.png Added fire.
The model of fire currently does not render the back faces; faces have to be seen from the front to be rendered.
Fire is placed directly like a block. It is not known if its texture was any different.
20100111-1Lava now sets fire to flammable materials.
All items and mobs can now catch fire.
Fire is now placed by flint and steel.
20100125-1Fire now has particle effects.
20100129Ores can now be smelted by using fire on dropped items. It is not known when this was removed.
ไม่ทราบรุ่น
?Fire.png The back faces of fire now render regardless.
รุ่น Java Alpha
v1.2.0previewFire now generates in the Nether.
v1.2.6Lava can now cause surrounding flammable blocks to burn. Forest fires may start spontaneously if an above-ground lava pool is generated among trees during a biome's creation.
รุ่น Java Beta
1.2_02The ability for blocks to burn forever has been removed. Previously, a non-netherrack flammable block, like wood, may burn continuously when its sides are surrounded by nonflammable blocks, like stone or dirt.
1.6?Fire spreading has been severely nerfed — infinite fire spread has been disabled.[2]
รุ่น Java
1.2.112w06aWhen the player hits fire in creative, the block under the fire is no longer removed.
1.4.212w34aFire now spreads differently based on difficulty.
12w40aFirespread has been slightly nerfed again to prevent infinitely spreading fires.
1.513w02aThe texture of fire is now accessible. Before, the texture was hidden in the code and not accessible by any normal bases.
Following texture storage reforms, the usually-unobtainable fire block now appears completely invisible as an item.
13w02bFire is now visible as an item again.
1.814w25aThe model of fire has been changed slightly (the sides are no longer rotated).
The block form of fire (ID 51) has been removed. It can no longer exist in inventories, only as a block in the world.
With the removal of the block form of fire, chain armor is no longer craftable.
1.915w31aThe block states alt and flip of fire have been removed, and the state upper has been changed to the byte state up. However, the behavior of fire has remained unchanged.
15w38aFire's chance of extinguishing in the rain on its block tick has been decreased from 100% to a chance from 0–45% depending on its age state.
15w49aFire's chance of extinguishing in the rain on its block tick has been increased to 20–65% depending on its age state.
1.1217w06aFire now burns infinitely on magma blocks.
1.1317w47aPrior to The Flattening, this block's numeral ID was 51.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
September 28, 2019Soul fire is showcased at Minecon Live 2019.
December 3, 2019Maria Lemón confirms that fire set on soul sand is not soul fire.
1.1620w06aSoul Fire.png Added soul fire.
Fire no longer burns items.[3]
20w07aThe texture of soul fire have been changed. The color channel of transparent pixels are now filled to black.
Normal fire burns items again, and soul fire now burns items.
20w10aFire now has a proper hitbox like all other blocks.
Fire now produces fire particles when destroyed.
Fire can no longer be put out with swords or tridents in Creative mode.
The blockstates and info of fire can now be properly read via F3.
Fire can now be modified using debug sticks.
20w11aAdded loot tables for fire.
Fire no longer produces particles when destroyed.
Soul sand is now capable of supporting fire on its top surface,[4] however this is regular fire, not soul fire.[5]
20w12aFire lit on top of soul sand is now soul fire.
A dedicated block tag is used to determine what blocks support soul fire.
รุ่น Pocket Alpha
0.1.0Fire BE.png Added fire.
0.3.3Reserved6 BE1.png Fire has been replaced by reserved6 due to a bug in fire spreading mechanics that caused fire to spread to any block.
0.7.0reserved6 has been replaced with fire, which now has better spreading mechanics.
Added reserved6 as ID 255.
Fire BE1.png Fire currently, at times, renders incorrectly.[6]
0.7.1Fire BE.png Fire now renders correctly.
Fire now burns infinitely on netherrack.
0.8.0build 2Burning mobs now turn orange and emit large fire particles.
build 4Fire now ignites TNT more aggressively.
?Undead mobs now actually catch fire in sunlight, rather than just taking damage.
0.9.0build 2Fire now burns out faster in jungle and roofed forest biomes.
0.11.0build 9Attacks from burning mobs can now catch fire to the victim.
build 14The burning animation has been removed from creative mode completely.
0.12.1build 1Burning mobs now have a sizzling particle effect once extinguished.
0.15.0?reserved6 texture has been removed, causing it to have an info_update block texture.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2The unique fire animation has been removed from burning mobs and replaced with a stretched burning animation like that on รุ่น Java.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.16.0beta 1.16.0.51Soul Fire BE.png Added soul fire.
beta 1.16.0.59Fire lit on top of soul sand is now soul fire.
beta 1.16.0.63Soul fire is now created when randomTickSpeed is set to 0.
Soul fire is now created when dofiretick is set to false.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Fire.png Added fire.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Fire BE.png Added fire.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ไฟ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

 • Sometimes, in survival, when the player walks into a fire briefly and walk out quickly enough, the player takes minor damage, but does not stay on fire.
 • Fire uses two texture files, one for the inner fire and one for the outer fire.
 • Each end crystal continuously generates a block of fire at its location, if the crystal is placed or generated in The End. This fire is incapable of spreading.
 • While soul fire was not announced until MINECON Live 2019, a similar-looking blue fire was seen in the spin-off game Minecraft: Story Mode, several years earlier.
  • Minecraft Dungeons also has a similar feature whenever a certain mob (the Wraith) attacks.
   • There is also a purple fire seen in Minecraft Dungeons. What it does is currently unknown
 • Soul fire can not be placed on any other block other than soul sand or soul soil, even if it's placed with /setblock.‌[รุ่น Java เท่านั้น]
 • Soul fire (or at least a blue fire) really exists and is caused by the burning of sulfur. Soul soil and soul sand, blocks on which soul fire is created, probably contain quantities of this element, as they are similar to volcanic ash.

รุ่น Bedrock[]

 • Burning mobs have the same animation as Java, yet differently scaled.
 • The fire spreading mechanic is based on how it would be prior to Java Edition Beta 1.6.
 • The sides of the fire model in this edition are rotated like in versions before Java Edition 1.8
 • When the player is on fire, there is a different burning animation on the screen than ในรุ่น Java (it partially obstructs view when looking downward).
 • Players with fire resistance do not visibly burn when in fire sources.
 • Soul Fire can be placed on other blocks with /setblock, but will eventually go out.‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

แกลเลอรี้[]

ภาพถ่ายหน้าจอ[]

อ้างอิง[]


Advertisement