Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Clock JE3 BE3.gif
บทความนี้ต้องการการอัปเดตข้อมูล 
โปรดช่วยอัปเดตหน้านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอัปเดตหรือข้อมูลใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน
เหตุผล: อัปเดตเนื้อหาของ 1.19 และแปลเนื้อหาทั้งหมด
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
ใบไม้
Oak Leaves.pngSpruce Leaves.pngBirch Leaves.pngJungle Leaves.pngAcacia Leaves.pngDark Oak Leaves.pngOak Leaves (fast).pngSpruce Leaves (fast) JE4.pngBirch Leaves (fast) JE4.pngJungle Leaves (fast) JE3.pngAcacia Leaves (fast) JE1.pngDark Oak Leaves (fast) JE1.png
Oak Leaves BE5.pngSpruce Leaves BE3.pngBirch Leaves BE4.pngJungle Leaves BE5.pngAcacia Leaves BE2.pngDark Oak Leaves BE2.pngOak Leaves (fast) BE5.pngSpruce Leaves (fast) BE3.pngBirch Leaves (fast) BE3.pngJungle Leaves (fast) BE2.pngAcacia Leaves (fast) BE2.pngDark Oak Leaves (fast) BE2.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้(64)

เครื่องมือ

ความต้านทานระเบิด

0.2

ความแข็ง

0.2

ความสว่าง

ไม่

ความโปร่งใส

บางส่วน (กระเจิงแสงจากฟ้า)

ติดไฟได้

ได้ (30)

ติดไฟจากลาวา

ได้

ใบไม้ (อังกฤษ: Leaves) เป็นบล็อกที่เติบโตเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ เมื่อถูกทำลายมักจะดรอปต้นกล้าและแท่งไม้ สำหรับต้นโอ๊กและโอ๊กดำอาจดรอปแอปเปิลได้

การได้รับ[]

การทุบ[]

เครื่องมือที่ใช้ทุบใบไม้เร็วที่สุดคือจอบ แต่จะไม่ดรอปใบไม้เลยนอกจากว่าจะใช้กรรไกรหรือเครื่องมือที่ร่ายมนตร์นุ่มนวล

บล็อก Leaves
ความแข็ง 0.2
เครื่องมือ
เวลาในการทุบ[FN 1]
ปกติ 0.3
ไม้ 0.15
หิน 0.1
เหล็ก 0.05
เพชร 0.05
เนเธอร์ไรต์ 0.05
ทอง 0.05
กรรไกร 0.05
ดาบ 0.2
  1. เวลาในที่นี้คือการใช้เครื่องมือที่ไม่มีการร่ายมนตร์ใด ๆ ในหน่วยเวลาวินาที สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ การทำลาย § ความเร็ว

ตารางแสดงดรอปที่จะได้เมื่อทุบใบไม้ชนิดต่าง ๆ และโอกาสที่ได้เมื่อเครื่องมือที่ใช้ทุบมีการร่ายมนตร์ระดับต่าง ๆ

ดรอป ชนิดใบไม้ ไม่มีการร่ายมนตร์ โชคลาภ I โชคลาภ II โชคลาภ III
ต้นกล้าไม้ป่าดงดิบ ใบไม้ป่าดงดิบ 2.5% (140) 2.78% (136) 3.125% (132) 4.17% (124)
ต้นกล้าชนิดอื่น ๆ ใบชนิดอื่น ๆ 5% (120) 6.25% (116) 8.33% (112) 10% (110)
1-2 Sticks ใบไม้ 2% (150) 2.22% (145) 2.5% (140) 3.33% (130)
Apples ใบไม้โอ๊กและโอ๊กดำ 0.5% (1200) 0.556% (1180) 0.625% (1160) 0.833% (1120)

การเกิดตามธรรมชาติ[]

ใบไม้พบได้ทั่วไปบนต้นไม้ในโลกปกติ ใบไม้โอ๊กดำยังสามารถพบได้ในคฤหาสน์กลางป่า

เสียง[]

แม่แบบ:Sound table/Block/Grass

ค่าข้อมูล[]

ไอดี[]

รุ่น Java:

ชื่อตัวระบุแท็กบล็อก (JE)แท็กไอเทม (JE)ชื่อคีย์ท้องถิ่น
ใบไม้โอ๊กoak_leavesleavesleavesblock.minecraft.oak_leaves
ใบไม้สนspruce_leavesleavesleavesblock.minecraft.spruce_leaves
ใบไม้เบิร์ชbirch_leavesleavesleavesblock.minecraft.birch_leaves
ใบไม้ป่าดงดิบjungle_leavesleavesleavesblock.minecraft.jungle_leaves
ใบไม้อะเคเซียacacia_leavesleavesleavesblock.minecraft.acacia_leaves
ใบไม้โอ๊กดำdark_oak_leavesleavesleavesblock.minecraft.dark_oak_leaves

รุ่น Bedrock:

ชื่อตัวระบุไอดีตัวเลข ชื่อคีย์ท้องถิ่น
ใบไม้ (โอ๊ก, สน, เบิร์ช และป่าดงดิบ)leaves18tile.leaves.oak.name
tile.leaves.spruce.name
tile.leaves.birch.name
tile.leaves.jungle.name
ใบไม้ (อะเคเซีย และโอ๊กดำ)leaves2261tile.leaves.acacia.name
tile.leaves.big_oak.name[ตรวจสอบ]

ข้อมูลบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: ค่าข้อมูล

ในรุ่น Bedrock, leaves use the following data values. "Persistent" means the leaves never decay. "Check for decay" means that if the leaves are not persistent, they should check whether to decay the next time they get a block update. If there is no log block within 4 blocks, the leaves decay. The check for decay bit is normally set on when a log block, leaves block, or leaves2 block is broken within 4 blocks of this block. The values 12–15 can be used, but they cause identical behavior to values 8–11.

Leaves

ใบไม้/DV

Leaves 2

ใบไม้/DV2

สถานะบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: สถานะบล็อก

ใบไม้/BS

ประวัติ[]

รุ่น Java Classic
0.0.14aOak Leaves JE1.png Added leaves.
0.0.15a (Multiplayer Test 1)Oak Leaves JE2.png The texture of leaves has been changed.
August 25, 2009Demonstrated that leaves now drop saplings.
0.24_SURVIVAL_TESTLeaves now drop saplings.แม่แบบ:Needs testing
รุ่น Java Indev
0.3120091223-2Leaves now produce shadows.
Minecraft Indev20100218Leaves now decay.
รุ่น Java Infdev
Minecraft Infdev20100227-1Leaves no longer decay.
20100325Leaves now decay again.
20100413Leaves no longer decay due to the addition of big trees.
20100615Leaves now decay again.
20100617-1Oak Leaves (fast) JE1.png Leaves now use opaque texture when "Graphics: Fast" is set in options.
รุ่น Java Alpha
v1.0.6Leaves no longer decay.
Leaves now have a 1/20 chance of dropping a sapling instead of 1/10.
v1.0.6_01Leaves now decay again when not connected to the ground or to a tree trunk.
v1.1.0Torches can no longer be placed on tree leaves, but only in fast mode.
v1.2.0previewOak Leaves JE3 BE4.png Oak Leaves (fast) JE2 BE4.png With the addition of biomes, the color of leaves have been changed.
Leaves no longer decay.
v1.2.1Leaf particle colors now reflect the biome, instead of the gray scale texture.
v1.2.3Leaf decay has been re-introduced.
v1.2.3_01Leaf decay is now disabled, due to an infinite loop in the code.
รุ่น Java Beta
1.0Leaf decay has been re-introduced with the new behavior.
1.1Leaf decay has been rewritten, once again.
1.2Birch Leaves JE1 BE2.png Spruce Leaves JE1 BE2.png Birch Leaves (fast) JE1 BE2.png Spruce Leaves (fast) JE1 BE2.png Added birch and spruce leaves. They colored
 #80a755 and
 #619961, and is not affected by biome color.
Leaves (data value 3, 7, 11, 15) JE1.png Leaves (fast data value 3, 7, 11, 15) JE1.png A fourth type of leaves with data value 3, 7, 11 and 15 also exists. It uses a texture of oak and birch leaves and colored
 #619961.
Birch and spruce leaves that decay, or are destroyed, drop oak saplings.
Leaves pre-dating this update include multiple types of leaves, as the data indicating leaf type was previously used for decay calculations.
1.5Birch and spruce leaves now drop their respective saplings.
1.6Test Build 3Many disparities between the properties of leaves in Fast and Fancy graphics have been fixed.
1.7Added shears, which collect leaves. Before, leaves could be obtained only via inventory editing.
Leaves no longer appear gray (blank and uncolored, default texture before the application of biome coloration) in the inventory.
1.8Pre-releaseLeaf blocks placed by the player or an enderman no longer decay like normal leaves do.
รุ่น Java
1.111w48aOak leaves now have a 1/200 chance of dropping an apple.
1.2.112w03a32px Jungle Leaves (fast) JE1 BE1.png Added jungle leaves.
Oak trees pre-dating Beta 1.2 can include some jungle leaves as the data indicating leaf type had previously been used for decay calculations.
Leaves with data value 3, 7, 11, 15 replaced with jungle leaves.
1.3.112w18aJungle leaves now have a small chance of dropping cocoa beans.
12w19aJungle leaves no longer drop cocoa beans.
12w22aWater now slowly drips through leaves when it is raining.
?Leaves now always drop the correct data values when collected via Silk Touch.
1.7.213w43aOak Leaves JE3 BE4.png Oak Leaves JE3 BE4.png Oak Leaves (fast) JE2 BE4.png Oak Leaves (fast) JE2 BE4.png Added acacia and dark oak leaves. They use separate but identical textures to oak leaves.
1.814w10aminecraft:leaves2 blocks with numerical metadata variants 2-3, 6-7, 10-11 and 14-15, which are inaccessible through normal gameplay, now have a missing texture Missing Model JE3.png rather than appearing identical to either acacia or dark oak leaves.[ตรวจสอบ]
14w25aOak Leaves JE3 BE4.png The model of jungle leaves now use texture of oak leaves.[1]
Oak Leaves (fast) JE3.png Spruce Leaves (fast) JE2.png Birch Leaves (fast) JE2.png Oak Leaves (fast) JE3.png Oak Leaves (fast) JE3.png Oak Leaves (fast) JE3.png The models of leaves when "Graphics: Fast" is set in options has been changed.
Leaves now no longer have distinct textures for fast and fancy graphics.
Leaves are now defined via block states rather than by numerical metadata. Prior to this version, the numerical metadata variants of minecraft:leaves were as follows:
ค่าข้อมูล คำอธิบาย
0 Oak Leaves
1 Spruce Leaves
2 Birch Leaves
3 Jungle Leaves
4 Oak Leaves (check decay)
5 Spruce Leaves (check decay)
6 Birch Leaves (check decay)
7 Jungle Leaves (check decay)
8 Oak Leaves (persistent)
9 Spruce Leaves (persistent)
10 Birch Leaves (persistent)
11 Jungle Leaves (persistent)
12 Oak Leaves (persistent, check decay)
13 Spruce Leaves (persistent, check decay)
14 Birch Leaves (persistent, check decay)
15 Jungle Leaves (persistent, check decay)

The data values for minecraft:leaves2 were as follows:

ค่าข้อมูล คำอธิบาย
0 Acacia Leaves
1 Dark Oak Leaves
2-3 Inaccessible "boring" leaves blocks
4 Acacia Leaves (check decay)
5 Dark Oak Leaves (check decay)
6-7 Inaccessible "boring" leaves blocks
8 Acacia Leaves (persistent)
9 Dark Oak Leaves (persistent)
10-11 Inaccessible "boring" leaves blocks
12 Acacia Leaves (persistent, check decay)
13 Dark Oak Leaves (persistent, check decay)
14-15 Inaccessible "boring" leaves blocks
14w25b32px The model of jungle leaves now uses the texture of jungle leaves again.[2]
Oak Leaves (fast) JE4.png Spruce Leaves (fast) JE3.png Birch Leaves (fast) JE3.png Jungle Leaves (fast) JE2.png Oak Leaves (fast) JE4.png Oak Leaves (fast) JE4.png The models of leaves when "Graphics: Fast" is set in options has been changed, once again.[3]
14w26aminecraft:leaves2 with metadata values 2-3, 6-7, 10-11 and 14-15 have now been completely removed from the game.
1.1116w39aLeaves now generate in woodland mansions.
1.1317w47aThe different variant block states for both the leaves and leaves2 IDs have been split up into their own IDs.
Prior to The Flattening, these blocks' numeral IDs were 18 and 161.
18w22aNaturally-generated leaves now survive at a distance of up to 6 blocks from logs, instead of 4.
1.1418w43aLeaves now have a small chance to drop sticks when decaying.
Oak Leaves JE4.png Spruce Leaves JE2.png Birch Leaves JE2.png Jungle Leaves JE2.png Acacia Leaves JE2.png Dark Oak Leaves JE2.png Oak Leaves (fast) JE5.png Spruce Leaves (fast) JE4.png Birch Leaves (fast) JE4.png Jungle Leaves (fast) JE3.png Acacia Leaves (fast) JE1.png Dark Oak Leaves (fast) JE1.png The textures of all leaves have been changed.
19w03aPlacing leaves into the new composter has a 10% chance of raising the compost level by 1.
19w05aLeaves now have a 30% chance of increasing the compost level in a composter by 1.
1.1620w15aHoes can now break leaves quickly.
รุ่น Pocket Alpha
Pre-releaseOak Leaves BE1.png Oak Leaves BE1.png Spruce Leaves BE1.png Added oak, birch and spruce leaves tinted with
 #339933.
v0.1.0Oak Leaves (fast) BE1.png Oak Leaves (fast) BE1.png Spruce Leaves (fast) BE1.png Added models of leaves for block and item form when "Fancy Graphics" are disabled and uses opaque textures of leaves.
Oak Leaves (item) BE1.png Oak Leaves (item fast) BE1.png Oak Leaves (inventory) BE1.png Added item model tinted with
 #59a53f and inventory icon for oak leaves.
Oak Leaves (item) BE1.png Spruce Leaves (item) BE1.png Oak Leaves (item fast) BE1.png Spruce Leaves (item fast) BE1.png Oak Leaves in item form with damage value 1 and 2 use models of spruce and birch leaves, however still place oak leaves.
v0.2.0Oak Leaves (inventory) BE2.png The texture of inventory icon for oak leaves has been changed.
v0.2.1Placeholder Block JE1 BE1.png Placeholder Block JE1 BE1.png The item model use separate but identical magenta textures when "Fancy Graphics" are enabled/disabled and no longer tinted.
Oak Leaves (inventory) BE3.png The texture of inventory icon for oak leaves has been changed.
Oak Leaves in item form with damage value 1 and 2 no longer use models of spruce and birch leaves.
v0.2.1 alpha2Oak Leaves BE2.png Oak Leaves BE2.png Oak Leaves (fast) BE2.png Oak Leaves (fast) BE2.png The textures of oak and birch leaves have been changed.
Oak Leaves JE2.png Oak Leaves (fast) JE1.png The textures were taken from รุ่น Java Alpha v1.1.2_01 and earlier.
Oak Leaves (item) BE2.png Oak Leaves (item fast) BE2.png The textures of oak leaves in item form have been changed to pre-tinted leaves.
v0.3.0Oak Leaves (inventory) BE4.png The texture of inventory icon for oak leaves has been changed.
Oak leaves now drop their item form when broken with shears.
Survival players no longer start out with an infinite amount of oak leaves in the inventory.
Breaking spruce or birch leaves with shears would drop strange leaves items that had a durability bar, and would stack to 1, sometimes appearing as infinity. Spruce leaves used the crafting table side texture on all sides on some devices.
v0.3.2Oak Leaves BE3.png Birch Leaves BE1.png Spruce Leaves JE1 BE2.png Oak Leaves (fast) BE3.png Birch Leaves (fast) BE1.png Spruce Leaves (fast) JE1 BE2.png The tints of oak, birch and spruce leaves have been changed to
 #48b518,
 #80a755 and
 #619961.
Oak Leaves (item) BE2.png Oak Leaves (item) BE2.png Oak Leaves (item fast) BE2.png Oak Leaves (item fast) BE2.png Birch Leaves (inventory) BE1.png Spruce Leaves (inventory) BE1.png Added item form for birch and spruce leaves. They uses oak leaves in item form model.
Oak Leaves (inventory) BE5.png The texture of inventory icon for oak leaves has been changed.
Spruce and birch leaves no longer dropped glitched items when broken by shears.
The item form for spruce leaves would sometimes use the crafting table texture on all sides when dropped as an item or held in the player's hand.
v0.4.0Spruce Leaves (item) BE2.png Spruce Leaves (item fast) BE2.png Spruce leaves in item form now have separate pre-tinted textures.
Oak Leaves (inventory) BE6.png The texture of inventory icon for oak leaves has been changed.
The item form for spruce leaves would no longer sometimes use the crafting table texture on all sides when dropped as an item or held in the player's hand.
v0.5.0Birch Leaves (inventory) BE2.png The texture of inventory icon for birch leaves has been changed.
v0.6.0Birch Leaves (inventory) BE3.png The texture of inventory icon for birch leaves has been changed, once again.
v0.8.0build 232px Jungle Leaves (fast) JE1 BE1.png Added jungle leaves to creative inventory.
Oak Leaves JE3 BE4.png Birch Leaves JE1 BE2.png Oak Leaves (fast) JE2 BE4.png Birch Leaves (fast) JE1 BE2.png The textures of oak and brich leaves have been changed.
Leaves now use rendered item models for inventory icon.
v0.9.0build 1Oak Leaves BE4.png Oak Leaves BE4.png Added acacia and dark oak leaves. They use separate but identical textures to oak leaves.
Oak Leaves BE4.png Birch Leaves BE3.png Spruce Leaves BE2.png 32px The models of leaves have been changed. Jungle leaves are now permanently opaque.
Jungle leaves can now be obtained in survival mode as part of jungle trees.
Leaves now release spiders, creating a higher amount of spiders in tree-rich biomes at night (version exclusive).
v0.12.1build 1Snowy Oak Leaves BE1.png Snowy Spruce Leaves BE1.png Snowy Birch Leaves BE1.png Snowy Oak Leaves BE1.png Snowy Oak Leaves BE1.png Leaves in snowy biomes now gradually become frost-covered during snowfall.
รุ่น Pocket
1.1.0alpha 1.1.0.0Leaves now generate in woodland mansions.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.22Jungle Leaves BE3.png Snowy Jungle Leaves BE1.png Jungle leaves are now transparent on higher-end devices when Fancy leaves are turned on.
1.10.0beta 1.10.0.3Leaves now have a small chance to drop sticks when decaying.
Oak Leaves BE5.png Spruce Leaves BE3.png Birch Leaves BE4.png Jungle Leaves BE4.png Acacia Leaves BE2.png Dark Oak Leaves BE2.png Snowy Oak Leaves BE2.png Snowy Spruce Leaves BE2.png Snowy Birch Leaves BE2.png Snowy Jungle Leaves BE2.png Snowy Acacia Leaves BE2.png Snowy Dark Oak Leaves BE2.png The textures of all leaves have been changed.
1.11.0beta 1.11.0.1Leaves can now be used to fill up composters.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Oak Leaves JE3 BE4.png Added leaves.
TU5Leaf blocks placed by the player no longer decay like normal leaves do.
TU9Birch Leaves JE1 BE2.png Spruce Leaves JE1 BE2.png Added birch and spruce leaves.
TU1232px Added jungle leaves.
TU14 1.04 Water drip particles appear underneath leaves if it's raining.
รุ่น PlayStation 4
1.90Leaves now have a small chance to drop sticks when decaying.
Oak Leaves JE4.png Spruce Leaves JE2.png Birch Leaves JE2.png Jungle Leaves JE2.png Acacia Leaves JE2.png Dark Oak Leaves JE2.png The textures of all leaves have been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Oak Leaves BE4.png Birch Leaves BE3.png 32px Spruce Leaves BE2.png Oak Leaves BE4.png Oak Leaves BE4.png Added leaves.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ใบไม้” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดน่ารู้[]

  • Occasionally, leaves grow through other blocks, acting as though they are still connected to the tree. They may also completely replace blocks they try to grow into.
  • Leaves do not prevent chests from being opened.
  • Some trees seem to occasionally drop apples or saplings without being destroyed due to creation of leaf blocks not supported by logs.
  • The frost texture ในรุ่น Bedrock is not an instant transition. Instead, the leaves slowly shift from their original color to the frosty one.
  • Leaves disappear when pushed by pistons.
  • Leaves Z-fight with blocks such as carpet that are placed on top; a bug that Mojang decided not to fix.[4][รุ่น Bedrock เท่านั้น]

อ้างอิง[]

Advertisement