Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Cartography Table
Cartography Table JE2 BE1.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

เครื่องมือ

?

ความต้านทานระเบิด

2.5

ความแข็ง

2.5

ความสว่าง

0

ความโปร่งใส

ไม่

ติดไฟได้

ไม่, แต่ติดไฟจากลาวาได้

ติดไฟจากลาวา

?

โต๊ะเขียนแผนที่ (อังกฤษ: cartography table) เป็นบล็อกที่เกิดในหมู่บ้าน ใช้สำหรับการแก้ไข และล็อกแผนที่

การได้รับ[]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

โต๊ะเขียนแผนที่เกิดในบ้านของนักเขียนแผนที่ในหมู่บ้าน

การคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Paper +
Any Planks

การใช้งาน[]

โต๊ะเขียนแผนที่ใช้สำหรับการคัดลอกขยายและย่อแผนที่ โต๊ะเขียนแผนที่ยังสามารถล็อค แผนที่โดยใช้ แผ่นกระจกทำให้ไม่สามารถสำรวจเพิ่มเติมได้ โต๊ะเขียนแผนที่ยังสามารถเพิ่มตัวชี้ไปยังแผนที่ สร้างแผนที่ว่างและเปลี่ยนชื่อแผนที่

ด้านล่างนี้เป็นสูตรที่มีอยู่ในโต๊ะเขียนแผนที่:

แผนที่ ไอเทม ผลที่ได้รับ
แผนที่ กระดาษ ขยายแผนที่
แผนที่ แผนที่เปล่า คัดลอกแผนที่
แผนที่ แผ่นกระจก ล็อกแผนที่
แผนที่ เข็มทิศ ตัวชี้ในแผนที่‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]
แผนที่เปล่า เข็มทิศ ตัวชี้ในแผนที่เปล่า‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]
กระดาษ แผนที่เปล่า‌[Bedrock และ PlayStation 4 เท่านั้น]
กระดาษ เข็มทิศ ตัวชี้ในแผนที่เปล่า‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

เชื้อเพลิง[]

โต๊ะเขียนแผนที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาเพื่อเผา 1.5 ไอเทม

การเปลี่ยนอาชีพ[]

หากหมู่บ้านมีโต๊ะเขียนแผนที่ และไม่มีอาชีพเขียนแผนที่ในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่ยังไม่ได้เลือกอาชีพ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนอาชีพเป็นนักเขียนแผนที่

ประวัติ[]

รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1418w44aCartography Table JE1.png เพิ่มโต๊ะเขียนแผนที่
โต๊ะเขียนแผนที่สามารถหาได้จากช่องเก็บของในโหมดสร้างสรรค์และไม่มีฟังก์ชั่นใดๆ
18w46aCartography Table JE2 BE1.pngเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ของโต๊ะเขียนแผนที่
18w48a โต๊ะเขียนแผนที่สามารถเกิดได้ใน หมู่บ้านไปโอมที่ราบ
19w02aโต๊ะเขียนแผนที่ใช้งานได้แล้วและคราฟต์ได้
โต๊ะเขียนแผนที่คัดลอกขยายและล็อคแผนที่ได้แล้ว
19w06aเพิ่มเสียงของโต๊ะเขียนแผนที่
รุ่น Bedrock
1.9.0beta 1.9.0.2เพิ่มโต๊ะเขียนแผนที่
โต๊ะเขียนแผนที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาเพื่อเผา 1.5 ไอเทม
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.10.0beta 1.10.0.3โต๊ะเขียนแผนที่สามารถคราฟต์ขึ้นได้ แต่มีสูตรคราฟต์ที่แตกต่างจาก รุ่น Java Edition
โต๊ะเขียนแผนที่เกิดในบ้านนักเขียนแผนที่ในหมู่บ้าน
1.11.0beta 1.11.0.1โต๊ะเขียนแผนที่ใช้งานได้แล้ว
เปลี่ยนสูตรคราฟต์เป็นสูตรของ รุ่น Java Edition

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “โต๊ะเขียนแผนที่” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี[]


Advertisement