โต๊ะทำอาวุธ

จาก Minecraft Wiki
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล
โต๊ะทำอาวุธ
Smithing Table JE2 BE2.png
Smithing Table JE1 BE1.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้[เฉพาะรุ่น Bedrock]
ไม่ได้[เฉพาะรุ่น Java]

กองรวมกันได้

ได้ (64)

เครื่องมือ

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

?

ความสว่าง

0

ความโปร่งใส

ไม่

ติดไฟได้

ไม่, แต่ติดไฟจากลาวาได้

ติดไฟจากลาวา

?


โต๊ะทำอาวุธ (อังกฤษ: Smithing table) เป็นบล็อกที่เกิดในหมู่บ้าน

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Crafting Table +
Cobblestone

[เฉพาะรุ่น Bedrock]

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โต๊ะทำอาวุธสามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ในหมู่บ้าน

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ซึ่งแตกต่างจากโต๊ะอื่น ๆ เช่น โต๊ะคราฟต์ และ โต๊ะทำแผนที่ ปัจจุบันโต๊ะทำอาวุธไม่มีสามารถใช้งานได้

การเปลี่ยนอาชีพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หากหมู่บ้านมีโต๊ะทำอาวุธและหมู่บ้านไม่มีอาชีพtoolsmithชาวบ้านที่ยังไม่ได้เลือกอาชีพมีโอกาสที่จะเปลี่ยนอาชีพเป็นtoolsmith[เฉพาะรุ่น Bedrock][กำลังมา: BE 1.10]

เชื้อเพลิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถใช้โต๊ะทำอาวุธเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาเพื่อเผา 1.5 ไอเทม[เฉพาะรุ่น Bedrock]ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java
1.1418w44aSmithing Table JE1 BE1.png เพิ่มโต๊ะทำแผนที่
โต๊ะทำแผนที่สามารถหาได้จากช่องเก็บของในโหมดสร้างสรรค์และไม่มีฟังก์ชั่นใดๆ
18w46aSmithing Table JE2 BE2.png เท็กซ์เจอร์ของโต๊ะทำอาวุธได้รับการปรับปรุงแล้ว
18w48aตอนนี้โต๊ะทำอาวุธสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติในหมู่บ้านไปโอมที่ราบ
รุ่น Bedrock
1.9.0beta 1.9.0.2Smithing Table JE1 BE1.png 18w44a.
โต๊ะทำธนูสามารถคราฟต์ได้และสามารถใช้ในเตาเผาเพื่อเผา 1.5 ไอเทม
ตอนนี้สามารถสร้างตาราง Smithing ได้ แต่ต้องเปิดใช้งานการเล่นเกมแบบทดลองexperimental gameplay enabled.
รุ่น Bedrock
1.10.0beta 1.10.0.3Crafting recipe for the smithing table is no longer behind Experimental Gameplay.
Smithing tables now generate in the toolsmith houses in new villages.
beta 1.10.0.4Smithing Table JE2 BE2.png The smithing table's texture has now been updated to match Java Edition's.
1.11.0beta 1.11.0.3Fully implemented smithing tables, separate from Experimental Gameplay.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “โต๊ะทำอาวุธ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่