Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
โจมตีศักดิ์สิทธิ์
ระดับสูงสุด

ไอเทมปฐมภูมิ

[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

ไอเทมทุติยภูมิ

[รุ่น Java เท่านั้น]

น้ำหนักการร่ายมนตร์

5

ไม่สามารถใช้ร่วมกับ

สังหารอาร์โทรพอด, ความคม

โจมตีศักดิ์สิทธิ์ (ภาษาอังกฤษ: Smite) นั้นเป็นการร่ายมนตร์สำหรับดาบ หรือขวาน ซึ่งสามารถเพิ่มความเสียหายในการโจมตีไปยังม็อบอันเดด

การใช้งาน[]

การร่ายมนตร์ Smite สามารถร่ายให้กับดาบ หรือขวาน โดยจะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีไปยังม็อบอันเดด ซึ่งได้แก่โครงกระดูก, ซอมบี้, ซอมบี้ชาวบ้าน, วิธเทอร์, โครงกระดูกวิธเทอร์, ซอมบี้พิกลิน, ม้าโครงกระดูก, ม้าซอมบี้, โครงกระดูกแช่แข็ง, ซอมบี้ทะเลทราย, แฟนท่อม, ซิมบี้ใต้น้ำ, และซอกลิน

โดยในแต่ละระดับของการร่ายมนตร์จะเพิ่มความเสียหาย 2.5 (Heart.svgHalf Heart.svg) ไปยังม็อบอันเดด

ความเสียหายต่อครั้งการโจมตี[]

ตารางต่อไปนี้จะแสงดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการโจมตีในหนึ่งครั้งตามระดับของการร่ายมนตร์, โดยสมมุติว่าเป้าหมายไม่ได้สวมชุดเกราะใดๆ และการโจมตีนั้นชาร์จอย่างเต็มที่แล้ว‌[รุ่น Java เท่านั้น] ความเสียหายคริติคัลจะอยู่ในวงเล็บ

รุ่น Java[]

อาวุธ!!ความเสียหายฐาน!!โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๑!!โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๒!!โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๓!!โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๔!!โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๕
ดาบ
ดาบไม้ 4 (6) 6.5 (8.5) 9 (11) 11.5 (13.5) 14 (16) 16.5 (18.5)
ดาบทอง 4 (6) 6.5 (8.5) 9 (11) 11.5 (13.5) 14 (16) 16.5 (18.5)
ดาบหิน 5 (7.5) 7.5 (10) 10 (12.5) 12.5 (15) 15 (17.5) 17.5 (20)
ดาบเหล็ก 6 (9) 8.5 (11.5) 11 (14) 13.5 (16.5) 16 (19) 18.5 (21.5)
ดาบเพชร 7 (10.5) 9.5 (13) 12 (15.5) 14.5 (18) 17 (20.5) 19.5 (23)
ดาบเนเทอไรต์ 8 (12) 10.5 (14.5) 13 (17) 15.5 (19.5) 18 (22) 20.5 (24.5)
ขวาน
อาวุธ ความเสียหายฐาน โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๑ โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๒ โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๓ โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๔ โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๕
ขวานไม้ 7 (10.5) 9.5 (13) 12 (15.5) 14.5 (18) 17 (20.5) 19.5 (23)
ขวานทอง 7 (10.5) 9.5 (13) 12 (15.5) 14.5 (18) 17 (20.5) 19.5 (23)
ขวานหิน 9 (13.5) 11.5 (16) 14 (18.5) 16.5 (21) 19 (23.5) 21.5 (26)
ขวานเหล็ก 9 (13.5) 11.5 (16) 14 (18.5) 16.5 (21) 19 (23.5) 21.5 (26)
ขวานเพชร 9 (13.5) 11.5 (16) 14 (18.5) 16.5 (21) 19 (23.5) 21.5 (26)
ขวานเนเทอไรต์ 10 (15) 12.5 (17.5) 15 (20) 17.5 (22.5) 20 (25) 22.5 (27.5)

รุ่น Bedrock[]

ดาบ
อาวุธ ความเสียหายฐาน โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๑ โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๒ โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๓ โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๔ โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๕
ดาบไม้ 5 (7.5) 7.5 (10) 10 (12.5) 12.5 (15) 15 (17.5) 17.5 (20)
ดาบทอง 5 (7.5) 7.5 (10) 10 (12.5) 12.5 (15) 15 (17.5) 17.5 (20)
ดาบหิน 6 (9) 8.5 (11.5) 11 (14) 13.5 (16.5) 16 (19) 18.5 (21.5)
ดาบเหล็ก 7 (10.5) 8.5 (13) 11 (15.5) 13.5 (18) 17 (20.5) 19.5 (23)
ดาบเพชร 8 (12) 10.5 (14.5) 13 (17) 15.5 (19.5) 18 (22) 20.5 (24.5)
ดาบเนเทอไรต์ 9 (13.5) 11.5 (16) 14 (18.5) 16.5 (21) 19 (23.5) 21.5 (26)
ขวาน
อาวุธ ความเสียหายฐาน โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๑ โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๒ โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๓ โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๔ โจมตีศักดิ์สิทธิ์ ๕
ขวานไม้ 4 (6) 6.5 (8.5) 9 (11) 11.5 (13.5) 14 (16) 16.5 (18.5)
ขวานทอง 4 (6) 6.5 (8.5) 9 (11) 11.5 (13.5) 14 (16) 16.5 (18.5)
ขวานหิน 5 (7) 7.5 (9.5) 10 (12) 12.5 (14.5) 15 (17) 17.5 (19.5)
ขวานเหล็ก 6 (9) 8.5 (11.5) 11 (14) 13.5 (16.5) 16 (19) 18.5 (21.5)
ขวานเพชร 7 (10) 9.5 (12.5) 12 (15) 14.5 (17.5) 17 (20) 19.5 (22.5)
ขวานเนเทอไรต์ 8 (12) 10.5 (14.5) 13 (17) 15.5 (19.5) 18 (22) 20.5 (24.5)

ความเข้ากันไม่ได้[]

การร่ายมนตร์ความคม, โจมตีศักดิ์สิทธิ์ และสังหารอาร์โทรพอดนั้นไม่สามารถเข้ากันได้ กล่าวคือจะไม่สามารร่ายมนตร์ดังกล่าวไปยังไอเทมเดียวกันพร้อมกัน เว้นแต่การใช้คำสั่ง ซึ่งผลที่ออกจะบวกรวมกัน

ประวัติ[]

รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 3เพิ่มการรร่ายมนตร์โจมตีศักดิ์สิทธิ์
1.4.212w32aเพิ่มซอมบี้ชาวบ้าน ซึ่งสามารถรับความเสียหายมากขึ้นได้ จากการถูกโจมตีด้วยการรร่ายมนตร์โจมตีศักดิ์สิทธิ์
12w34aเพิ่มวิธเทอร์ ซึ่งสามารถรับความเสียหายมากขึ้นได้ จากการถูกโจมตีด้วยการรร่ายมนตร์โจมตีศักดิ์สิทธิ์
12w36aเพิ่มโครงกระดูกวิธเทอร์ ซึ่งสามารถรับความเสียหายมากขึ้นได้ จากการถูกโจมตีด้วยการรร่ายมนตร์โจมตีศักดิ์สิทธิ์
1.6.113w16aเพิ่มม้าโครงกระดูก และม้าซอมบี้ ซึ่งสามารถรับความเสียหายมากขึ้นได้ จากการถูกโจมตีด้วยการรร่ายมนตร์โจมตีศักดิ์สิทธิ์
1.1016w20aเพิ่ม โครงกระดูกแช่แข็ง และซอมบี้ทะเลทราย ซึ่งสามารถรับความเสียหายมากขึ้นได้ จากการถูกโจมตีด้วยการรร่ายมนตร์โจมตีศักดิ์สิทธิ์
1.1318w10cแฟนท่อม ตอนนี้จะได้รับเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น เมื่อถูกโจมตีด้วยการรร่ายมนตร์โจมตีศักดิ์สิทธิ์ได้
18w11aเพิ่ม ซอมบี้ใต้น้ำ, ซึ่งสามารถรับความเสียหายมากขึ้นได้ จากการถูกโจมตีด้วยการรร่ายมนตร์โจมตีศักดิ์สิทธิ์
1.1620w15aซอกลิน ตอนนี้จะได้รับเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น เมื่อถูกโจมตีด้วยการรร่ายมนตร์โจมตีศักดิ์สิทธิ์ได้
รุ่น Pocket Alpha
v0.12.1build 1เพิ่มการรร่ายมนตร์โจมตีศักดิ์สิทธิ์
รุ่น Legacy Console
TU7CU1 1.0 Patch 11.0.1เพิ่มการรร่ายมนตร์โจมตีศักดิ์สิทธิ์
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0เพิ่มการรร่ายมนตร์โจมตีศักดิ์สิทธิ์
1.3.12เพิ่มวิธเทอร์ ซึ่งสามารถรับความเสียหายมากขึ้นได้ จากการถูกโจมตีด้วยการรร่ายมนตร์โจมตีศักดิ์สิทธิ์

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “โจมตีศักดิ์สิทธิ์” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Advertisement