Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
โคมไฟทะเล
Sea Lantern JE1.gif
สร้างทดแทนใหม่ได้

?

กองรวมกันได้

?

เครื่องมือ

?

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

?

ความสว่าง

?

ความโปร่งใส

?

ติดไฟได้

?

ติดไฟจากลาวา

?

ระวังสับสนกับ โคมไฟ

โคมไฟทะเล เป็นบล็อกที่ให้กำเนิดแสงใต้น้ำ สามารถพบได้ในอนุสรณ์สถานไต้น้ำ และซากปรักหักพังใต้น้ำ

การได้รับ[]

โคมไฟทะเลในตัวมันเองนั้น สามารถรับได้โดยการขุดด้วยเครื่องมือที่ผ่านการร่ายมนตร์แบบนุ่มนวล เมื่อถูกขุดด้วยเครื่องมืออื่นที่ไม่ได้ผ่านการร่ายมนตร์แบบนุ่มนวล มันจะดรอปคริสตัลพริสมารีน 2–3 อัน โดยการใช้เครื่องมือที่ผ่านการรา่ยมนตร์แบบโชกลาภจะเพิ่มจำนวนของคริสตัลพริสมารีนที่ดรอป โดยวิธีการเก็บโคมไฟทะเลที่ดรอปเป็นคริสตัลนั้นเป็นวิธีที่สิ้นเปลือง

บล็อก Sea Lantern
ความแข็ง 0.3
Breaking time (secs)
ปกติ 0.45

โดยแต่ระรัดับของการร่ายมนตร์แบบโชกลาภนั้นจะเพิ่มจำนวนของคริสตัลพริสมารีนที่จะดรอป โดยหมายเหตุไว้ว่าจำนวนมากที่สุดที่จะดรอปคือ 5 ดังนั้นการร่ายมนตร์โชกภาพ ๓ เพิ่มโอกาสที่โคมไฟทะเลจะดรอปคริสตัลพริสมารีน 5 อัน

Namespaced IDSourceDrops
DefaultFortune IFortune IIFortune IIISilk Touch
blocks/sea_lanternSea Lantern[2 (50%) or
3 (50%)]
[2 (25%) or
3 (50%) or
4 (25%)]
[2 (16.7%) or
3 (33.3%) or
4 (33.3%) or
5 (16.7%)]
[2 (12.5%) or
3 (25%) or
4 (25%) or
5 (37.5%)]
1 (100%)

การเกิดตามธรรมชาติ[]

โคมไทะเลนั้นสามารถพบได้ทั่วไปในอนุสรณ์สถานใต้ทะเล เช่นเดียวกับซากปรักหักพังใต้น้ำบางแห่ง

จากการคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Prismarine Shard +
Prismarine Crystals

Sea Lantern

การใช้งาน[]

แหล่งแสง[]

โคมไฟทะเลเปร่งแสงออกมา ที่ระดับ 15 ซึ่งเป็นระดับความสว่างที่สูงสุดในเกม โดยระดับที่ให้ความสว่างนั้นเท่ากับหินเรืองแสง, โคมไฟเรดสโตน, jack o'lantern, โคมไฟ, ดวงประทีป, และศิรา.

พลังศิรา[]

บทความหลัก: ศิรา

โคมไฟทะเลสามารถใช้ในการกระตุ้นศิราให้ทำงานได้ โดยการสร้างบล็อกไว้รอบๆ การกระทำเช่นนี้ จะทำให้ศิราทำงาน และปล่อยเอฟเฟคพลังศิราออกมาในรัศมีหนึ่ง โดยขนาดของรัศมีจะขึ้นอยู่กับจำนวนของบล็อกกระตุ้นที่วางรอบๆ ศิรา โดยบล็อกระตุ้นอื่นๆ ที่สามารถใช้ด้วยกันได้มีดังนี้: บล็อกพริสมารีน,พริสมารีนสีเข้ม, และอิฐพริสมารีน

เสียง[]

แม่แบบ:Sound table/Block/Glass

ค่าข้อมูล[]

ID[]

รุ่น Java:

ชื่อตัวระบุชื่อคีย์ท้องถิ่น
Sea Lanternsea_lanternblock.minecraft.sea_lantern

รุ่น Bedrock:

ชื่อตัวระบุไอดีตัวเลข ชื่อคีย์ท้องถิ่น
Sea Lanternsealantern169tile.sealantern.name


.

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
MoskstraumenActivate a ConduitPlace a conduit in a valid prismarine/sea lantern structure to activate it.Xbox 360YesYesWii U50GGold

ประวัติ[]

รุ่น Java
1.817 พฤษภาคม 2014ภาพแรกของโคมไฟทะเลที่เปิดเผยโดย Jeb บนหน้า Instagram ของเขา ซึ่งเท็กเจอร์มีลักษณะท่ต่างไปจากปัจจุบัน มีการเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดมากกว่า
29 พฤษภาคม 2014Jeb ได้ตั้งชื่อบล็อกใหม่นี้ว่า "sea lantern" หรือในภาษาไทยที่แปลว่า "โคมไฟทะเล"
11 มิถุนายน 2014Jeb เปิดเผยเท็กเจอร์ใหม่ของบล็อกโคมไฟทะเล
14w25a32px เพิ่มโคมไฟทะเล
1.1317w47aก่อนการอัพเดท 1.13 บล็อก ID ของโคมไฟทะเลนี้มีค่าคือ 169
18w09aตอนนี้โคมไฟทะเลจะเกิดเป็นส่วนหนึ่งของ underwater ruins
18w15aโคมไฟทะเลตอนนี้ใช้ในการกระตุ้นการทำงานของศิรา
รุ่น Pocket Alpha
0.16.0build 132px เพิ่มโคมไฟทะเล
รุ่น Bedrock
1.4.0beta 1.2.20.1ตอนนี้โคมไฟทะเลจะเกิดเป็นส่วนหนึ่งของ underwater ruins
1.5.0beta 1.5.0.1โคมไฟทะเลตอนนี้ใช้ในการกระตุ้นการทำงานของศิรา
รุ่น Legacy Console
TU31CU19 1.22 Patch 31.0.132px เพิ่มโคมไฟทะเล
New Nintendo 3DS Edition
1.3.1232px เพิ่มโคมไฟทะเล

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “โคมไฟทะเล” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

  • สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวที่มองเห็นลางๆ จากบล็อกโคมไฟทะเลที่เป็นระรอกคลื่อนได้

แกลเลอรี่[]

อ้างอิง[]


Advertisement