Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
เนื้อหาในหน้ามีการใช้ แม่แบบ:กล่องข้อมูล อาหาร 
กรุณาเปลี่ยนไปใช้ "แม่แบบ:Item" แทน เนื่องจาก แม่แบบ:กล่องข้อมูล อาหาร กำลังจะถูกลบและผนวกรวมเข้ากับ แม่แบบ:Item
แอปเปิ้ลทอง
Golden Apple.png
Enchanted Golden Apple.gif
Enchanted Golden Apple
ความหายาก

Common

ฟื้นฟู

?

การทดแทนได้

ได้

กองรวมกันได้

?

ค่าข้อมูล

 dec: ? hex: ? bin: ?

ชื่อ

แอปเปิ้ลทอง

แอปเปิ้ลทอง (อังกฤษ: Golden Apple) เป็นไอเทมอาหารพิเศษ ซึ่งผู้เล่นเล่นสามารถกินมันได้

แอปเปิ้ลทองร่ายมนตร์ (อังกฤษ: Enchanted Golden Apple; ในเกมใช้ว่า "แอปเปิ้ลร่ายมนตร์สีทอง; ในรุ่น pocketใช้ว่า "Enchanted Apple") หรือเรียก Notch Apple ใน Achievement ได้ด้วย ซึ่งนี่คือแอปเปิลทองชนิดที่หายาก และมีเอฟเฟกต์ที่แข็งแกร่งต่าง ๆ

การได้รับ[]

การคราฟต์[]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Golden Apple Gold Ingot +
Apple

Enchanted Golden Apple Block of Gold +
Apple

Enchanted Golden Apple
[Pocket และ Legacy Console เท่านั้น]

การเกิดในธรรมชาติ[]

Item Structure Container Quantity Chance
รุ่น Java
Golden Apple Dungeon Chest 1 21.5%
Mineshaft Chest 1 28.2%
Bastion remnant Generic chest 1 10.1%
Hoglin stable chest 1 11.4%
Desert temple Chest 1 23.5%
Igloo Chest 1 100%
Ruined portal Chest 1 20.5%
Stronghold Altar chest 1 2.5%
Underwater ruins Big ruins chest 1 4.3%
Woodland mansion Chest 1 21.8%
Bedrock Edition
Golden Apple Dungeon Chest 1 21.8%
Mineshaft Chest 1 28.2%
Bastion remnant Generic chest 1 10.1%
Hoglin stable chest 1 11.4%
Desert temple Chest 1 23.5%
Igloo Chest 1 100%
Ruined portal Chest 1 20.5%
Stronghold Altar chest 1 2.4%
Underwater ruins Big ruins chest 1 4.3%
Woodland mansion Chest 1 21.5%

Unknown item notch-apple.

Item Structure Container Quantity Chance

การใช้งาน[]

ดูเพิ่มเติมที่: Hunger management

ในการกินแอปเปิ้ลทอง ให้กดปุ่มuse(ใช้) ในระหว่างเลือกจากในช่องแถบเครื่องมือ ทั้งคู่ฟื้นฟู 4 (Hunger.svgHunger.svg) แต้มของความหิว แล 9.6 hunger saturation.

แอปเปิ้นทองปกติให้ Absorption I เป็นเวลา 2 นาที (ให้ 4 (Absorption Heart.svgAbsorption Heart.svg) แต้มของ absorption health) และ Regeneration II (1 (Half Heart.svg) ทุกๆ 25 ติ้ก หรือราวๆ Heart.svg × 0.4 ต่อวินาที) เป็นเวลา 5 วินาที (นานจนสามารถรักษาหัวใจได้ 2 ดวง หรือ 4 (Heart.svgHeart.svg) แต้ม)

แอปเปิ้ลทองร่ายมนต์ให้ Absorption IV เป็นเวลา 2 นาที (ให้ 16 (Absorption Heart.svgAbsorption Heart.svgAbsorption Heart.svgAbsorption Heart.svgAbsorption Heart.svgAbsorption Heart.svgAbsorption Heart.svgAbsorption Heart.svg) แต้มของ absorption health), Regeneration II (1 (Half Heart.svg) ทุกๆ 25 ติ้ก หรือราวๆ Heart.svg × 0.4 ต่อวินาที) เป็นเวลา 20 วินาที (นานจนสามารถรักษา 16 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) แต้ม) Fire Resistance I เป็นเวลา 5 นาที และ Resistance I (ลดอัตราความเสียหาย 20% จากทุกแหล่งความเสียหายยกเว้นการตกลงไปใน the Void) เป็นเวลา 5 นาที

แอปเปิ้ลทองสามารถกินได้แม่แถบความหิวของผู้เล่นนั้นยังเต็มอยู่

การรักษาซอมบี้ชาวบ้าน[]

บทความหลัก: ซอมบี้ชาวบ้าน

แอปเปิ้ลทองปกติ และ potion of weakness สามารถใช้ในการเปลี่ยนซอมบี้ชาวบ้านให้กลับไปเป็นชาวบ้านได้

ม้า[]

แอปเปิ้ลทองทั้ง 2 ชนิดสามารถใช้ในการเพิ่มโอกาศที่จะทำให้ม้าเชื่องได้สูงขึ้น 10%, ใช้สำหรับการขยายพันธุ์ม้า และสามารถใช้เพื่อลดเวลาของลูกม้าที่ใช้ในการเจริญเติบโตลง 4 นาที

การคราฟ[]

ค่าข้อมูล[]

ในรุ่น Java แอปเปิ้ลทองทั้ง 2 มี ID เป็น minecraft:golden_apple (322)

ค่าข้อมูล คำอธิบาย
0 Golden Apple
1 Enchanted Golden Apple

ในรุ่น Pocket Edition แอปเป้ลทองมี ID เป็น minecraft:golden_apple (322) และแอปเปิ้ลทองคำร่ายมนต์มีค่า ID เป็น minecraft:appleenchanted (466)

รางวัล[]

บทความหลัก: Achievements

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: Advancements

วิดีโอ[]

หมายเหตุ: วิดิโอนี้ล้าสมัยแล้ว; ในรุ่น 1.6.1, เราสามารถคราฟแอปเปิ้ลทองโดยใช้ทองในกราคราฟ แต่ตั้งแต่รุ่น 1.9 แอปเปิ้ลทองนั้นไม่สามารถคราฟได้อีกต่อไป

ประวัติ[]

รุ่น Java Infdev
February 23, 2010A player named JTE put a crafting recipe for golden apples as a joke at the bottom of a crafting guide he made. The recipe used gold ingots instead of gold blocks, like the golden apple recipe introduced in 1.6.[1]
February 27, 2010Golden apples added. They healed a full 20 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) health points, making them the single best food in the entire game. They are crafted with an apple and eight blocks of gold.
Seecret Friday 2Golden apples can now be rarely found in dungeons.
รุ่น Java Beta
1.8Due to the addition of hunger, golden apples were changed so that they restored 10 (Hunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svg) instead of 20 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) health points, but also gave Regeneration for 30 seconds.
release
1.0Beta 1.9-pre2Golden apples were given 'glint' (animated purple glow) when viewed from the player's inventory, and its tooltip was changed from the standard white to a magenta color.
Beta 1.9-pre3Golden apples can now be found in the new stronghold altar chests.
1.111w48aGolden apples became easier to craft. Standard apples became able to very rarely drop from oak leaves, meaning that players no longer have to venture into strongholds/dungeons to find one.
?Golden apples were changed so that they restored 4 (Hunger.svgHunger.svg) and only gave 4 seconds of Regeneration. Their crafting recipe was also modified, requiring 8 gold nuggets instead of 8 blocks of gold to craft. Although its natural spawn is rare, it is easier to obtain through crafting.
1.3.112w21aAdded enchanted golden apples. Highly resembling the golden apple prior to 1.1, it has Regeneration IV (30 seconds), Resistance (5 minutes), and Fire Resistance (5 minutes). Crafted with 8 blocks of gold, it shines like an enchanted item and has a purple tooltip instead of the standard golden apple's blue one. The standard golden apple remained unchanged.
1.4.212w32aGolden apples can be fed to a zombie villager with the Weakness debuff causing them to revert to villagers after a delay of about 3 minutes.
1.6.113w23aNormal golden apples use 8 gold ingots instead of 8 gold nuggets, and the Regeneration effect was slowed down.
13w23bNormal golden apples give the player Health Boost for 1:30 and Regeneration II for 0:10. This temporarily gives the player 4 extra base health points, and it heals a total of 4 (Heart.svgHeart.svg) health points.
13w24bThe Health Boost effect was replaced with Absorption, lasting 1:30. Enchanted golden apples gave the player Absorption as well, and Regeneration IV was increased to Regeneration V.
?Absorption now lasts 2:00.
1.814w06aCrafting an enchanted golden apple will give you the achievement "Overpowered".
1.915w37aThe Regeneration effect from normal golden apples has been reduced to Regeneration I (from II in 1.8).
Enchanted golden apples give Regeneration II (down from V) and Absorption IV (up from I), in addition to the unchanged Resistance and Fire Resistance effects. The duration of the Regeneration effect has also been decreased to 20 seconds.
15w43aA single golden apple can sometimes be found in igloo chests.
15w43bThis golden apple is now always found in igloo chests.
15w44aEnchanted golden apples are now uncraftable, making them no longer renewable.
The Regeneration effect from normal golden apples has been returned to Regeneration II, as it had been in 1.8.
Increased average yield of normal golden apples from dungeon chests.
Added normal golden apples to desert temple and mineshaft chests.
Added enchanted golden apples to dungeon, desert temple and mineshaft chests.
1.1116w39aNormal and enchanted golden apples are now found in the new woodland mansion chests.
รุ่น Pocket Alpha
0.12.1build 1Added golden apples and enchanted golden apples.
build 3Added golden apple crafting recipe.
build 4Added enchanted golden apple crafting recipe.
รุ่น Pocket
1.1build 1Enchanted golden apple now known as Enchanted Apple.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1Added golden apples.
TU5Due to the addition of hunger, golden apples were changed so that they restored 10 (Hunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svg) instead of 20 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) health points, but also gave Regeneration for 30 seconds.
TU14 1.04 Added enchanted golden apples.
TU19CU7 1.12 Gives extra "absorption" health for a short period

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “แอปเปิ้ลทอง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี่[]

อ้างอิง[]

Advertisement