Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
ระวังสับสนกับ Lightning

Light (or lighting) หรือแสง ใน Minecraft ส่งผลต่อการมองเห็น การเกิดของ ม็อบ และการเจริญเติบโตของ พืช

ความสว่าง[]

เส้นโค้งของแสง แกนแนวนอนคือบล็อกแสง, แนวตั้งคือแสงท้องฟ้า

โดยแสงจะมีอยู่ทั้งหมด 16 ระดับ โดยจะเริ่มที่ระดับ 0 (ต่ำสุด) ไปถึงระดับ 15 (มากสุด) เกมใช้ระดับแสงของบล็อกเพื่อคำนวณความสว่างของบล็อกนั้นๆ

ความสว่างของบล็อกนั้นจะขึ้นอยู่กับ ระดับของแสงจากท้องฟ้า และระดับแสงจากบล็อกอื่นๆ ให้ทราบไว้ว่า "แสงท้องฟ้า" จะไม่ลดลงในเวลากลางคืน แต่เส้นโค้งของความสว่างจะเปลี่ยนไปตามเวลาโดยมันจะตรงกับต่าแสงท้องฟ้าในหน้า Debug

ในโลกปกติ แล้วตั้งค่าความสว่างที่ต่ำสุดในเมนูตั้งค่า ความสว่างที่สูงสุดในตอนกลางวันจะอยู่ที่ 98%[luma 1] แต่ในตอนกลางคืนความสว่างจะลดลงถึงราวๆ 17%[luma 1] และจะออกเฉดเป็นสีน้ำเงิน และที่ระดับที่มึดที่สุดจะมีความสว่างที่ 5%[luma 1]

ในเนเธอร์ แสงท้องฟ้าจะไม่มีบทบาท เป็นเพราะว่าในเนเธอร์นั้นไม่มีท้องฟ้า (แม้ว่าหากจะมี มันจะทำความสว่างประมาณ 99%[luma 1]) ตั้งค่าความสว่างที่ต่ำสุดในเมนูตั้งค่า ตวามสว่างจะอยู่ที่ 25%[luma 1] ซึ่งมันจะมึดกว่าบล็อกแสงที่ระดับความสว่าง 7 และไม่มีแสงจากท้งฟ้าเหมือนกับโลกปกติ ทำให้เงาจะออกเฉดส้มๆ

ใน ดิเอน(The End), แสงท้องฟ้าจะไม่มีบทบาท โดยถึงแม้ว่าจะมีท้องฟ้าก็ตาม ลักษณะเช่นนี้ ทำให้หากเราเสกฟ้าผ่าในดิเอน จะไม่มีแสงแฟลชเหมือนกับมิติอื่น หากตั้งค่าความสว่างที่ต่ำสุดในเมนูตั้งค่า ความสว่างจอยู่ที่ร่าวๆ 28%[luma 1] และเฉดสีของความมืดจะเป็นสีฟ้า-เขียว

  1. a b c d e f Brightness here refers to ITU-R BT.601 luminance value (luma)

การแผ่แสง[]

T 13 12 11 10 9 8 7 6 7 8 T
13 12 11 10 9 8 9 8 7 9 13
12 11 10 9 8 9 10 9 8 10 11 12
11 10 9 8 9 10 11 10 9 8
10 9 8 9 10 11 12 11 10 9 8 7 6
9 8 9 10 11 12 13 12 11 10 9 8 7
8 9 10 11 12 13 T 13 12 11 10 9 8

แสงจากบล็อกที่เปล่งแสง จะลดลงในทุกๆ 1 บล็อกจากแหล่งำเนิดแสง ให้ทราบไว้ว่าลักษณะเช่นนี้จะเกิดใน 3 ทิศทางเท่านั้นได้แก่ แกน X, Y, Z เท่านั้น โดยหากกล่าวในอีกนัยหนึ่ง แสงจะลดลงในทิศเฉียงตาม "taxicab distance(เรขาคณิตรถแท็กซี่)" หรือก็คือผลรวมของระยะทางตามแต่ละแกน นี่หมายความว่าถ้าคบเพลิง[Torch] (ที่ให้แสงระดับ 14) นำไปวางไว้บนพื้น แสงจะกระจายออกไป 4 ทิศทาง โดยระดับของแสงที่บล็อกแรกของทั้ง 4 ทิศจะอยู่ที่ระดับ 13 ในขณะที่บล็อกแรกในแนวเฉียงจะอยู่ที่ระดับ 12 (เช่น 14 ลบ 1 ทางใต้, ลบ 1 ทางตะวันออก) เอฟเฟกต์นี้จะสร้างแสงเป็นรูปร่างเพชร หรือ 4 เหลี่ยมที่หมุน 45 องศาโดยมีจุดกึ่งกลางเป็นแหล่งกำเนิดแสงนั้นๆ แหล่งกำเนิดแสงยังสามารถแผ่แสงไปตามเส้นทาง ที่สลับซับซ้อน บิดเบี้ยวได้หากถูกบล็อคโดยบล็อกทึบ โดยตัวเกมจะใช้อัลกอริทึม flood fill (เหมือนกับการเทสีในโปรแกรมวาดรูปต่างๆ)

โปรดจำไว้ว่าการลดลงของแสงเกิดขึ้นในลักษณะ 3 มิติ ซึ่งหมายความว่าหากวางคบเพลิง (ระดับ 14) บนผนังหนึ่งบล็อกขึ้นจากพื้นจากนั้นบล็อกบนพื้นที่เป็นแนวทแยงมุมหนึ่งบล็อกออกไปจะมีระดับแสง 11 (เช่น 14 ลบ 1 ใต้ลบ 1 ทิศตะวันออก, ลบ 1 ลง)

แหล่งกำเนิดแสงต่างๆ[]

การเปลี่ยมเทียบระดับแสงที่แตกต่างกันของ บล็อก ที่เปล่งแสงชนิดต่างๆ

บล็อกต่างๆ[]

ค่าต่อไปนี้คือความสว่างของบล็อกนั่นๆ:

ไอคอน ชื่อบล็อก ระดับของแสง
Beacon JE6 BE2.png Beacon 15
Lava Cauldron BE2.png หม้อต้มยา ที่ใส่ลาวาไว้ด้านใน‌[Bedrock และ PlayStation 4 เท่านั้น] 15
End Gateway JE2 BE1.png ประตูมิติดิเอน (บล็อก) 15
25px ประตูมิติดิเอน (บล็อก) 15
Fire.png ไฟ 15
Glowstone JE4 BE2.png หินเรืองแสง 15
Jack o'Lantern (S) JE4.png Jack o'Lantern 15
Lava JE14.gif ลาวา 15
Lit Redstone Lamp JE3 BE2.png โคมไฟหินแดง, เมื่อทำงาน 15
Sea Lantern JE1 BE1.png โคมไฟทะเล 15
Sea Pickle 4 JE1 BE1.png sea pickles 4 อัน เมื่อวางไว้ใต้ น้ำ 15
Conduit JE1 BE1.png ศิรา 15
Lantern JE1 BE1.png โคมไฟ[BE & JE เท่านั้น][กำลังมา: JE 1.14] 15
Campfire JE2 BE2.png แคมป์ไฟ[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.11.0] 15
End Rod (U) JE2 BE2.png End Rod 14
Torch JE6 BE2.png คบเพลิง 14
Purple Torch BE1.png คบเพลิงสี[Bedrock และ Education เท่านั้น] 14
Underwater Torch BE1.png คบเพลิงใต้น้ำ[Bedrock และ Education เท่านั้น] 14
Lit Furnace (S) JE4.png เตาเผา, เมื่อทำงาน 13
Lit Blast Furnace (S) JE1.png เตาหลอม, เมื่อกำลังทำงาน‌[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.11.0] 13
Lit Smoker (S) JE1.png เตารมควัน, เื่อทำงาน‌[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.11.0] 13
Enchanting Table JE4 BE2.png Enchanting Table[รุ่น Bedrock เท่านั้น] 12
Glowing Obsidian BE1.png ออบซีเดียน เรื่องแสง[รุ่น Bedrock เท่านั้น] 12
Sea Pickle 3 JE1 BE1.png sea pickles 3 อัน, เมื่ออยู่ใต้น้ำ 12
Nether Portal (EW) JE5.png ประตูมิติเนเธอร์ (บล็อก) 11
Redstone Ore JE4 BE3.png แร่หินแดง, เมื่อถูกสัมผัส 9
Sea Pickle 2 JE1 BE1.png sea pickles 2 อัน, เมื่ออยู่ใต้น้ำ 9
Ender Chest.png หีบเอนเดอร์ 7
Redstone Torch JE4.png คบเพลิงหินแดง, เมื่อเปิดอยู่ 7
Sea Pickle 1 JE1 BE1.png sea pickles 1 อัน, เมื่ออยู่ใต้น้ำ 6
Blue Ice JE3 BE2.png น้ำแข็งสีฟ้า[Bedrock และ Education เท่านั้น] 4
Spawner JE3.png Monster Spawner[รุ่น Bedrock เท่านั้น] 3
Magma Block JE2 BE2.png บล็อกแมกม่า 3
Brewing Stand (empty) JE9.png แท่นปรุงยา 1
Brown Mushroom JE9.png เห็ดสีน้ำตาล 1
Dragon Egg JE4.png ไข่มังกร 1
End Portal Frame (S) JE6 BE3.png กรอบประตูมิติดิเอน 1

อื่นๆ[]

Icon Source Light Level
แสงอาทิตย์ 15

แสงอาทิตย์ ในระหว่าง ฝนตก หรือ หิมะตก 12
แสงอาทิตย์ ในระหว่าง พายุฝนฟ้าคนอง 10[storm 1]
แสงจันทร์ 4
  1. During thunderstorms, hostile mobs are allowed to spawn as if the sky light level were actually 5.

บล็อกที่กรองแสง[]

How ice affects light. Click through to see it animated between ice and water.

Opaque blocks prevent the spread of light; a 21×21 square of opaque material is enough to spawn mobs in the shadow underneath. By contrast, some transparent blocks such as glass and iron bars have no effect on light level. All other transparent blocks reduce the spread of light.

Leaves and cobwebs do not have any extra effect on block light, but they do diffuse sky light. This means that below these blocks, the sky light level decreases by 1 for each block of distance downward, starting at the obstruction. In Java Edition, water has the same effect. This effect can be clearly seen by creating an opaque 1×1 chimney with leaves or a cobweb at its opening at the top.

The following values are the amount by which each block decreases the light value. The light emitted decreases by one for each block of distance from the light source, more depending on the block through which it passes.

Icon Block Amount of decrease
Farmland JE4 BE6.png Farmland Full decrease as if opaque‌[Java และ Legacy Console เท่านั้น]
Cobblestone Slab JE4 BE3.png Slab
Cobblestone Stairs (N) JE6 BE6.png Stairs
Ice JE2 BE3.png Ice 1 ‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

None, but diffuses sky light at the top-most block‌[รุ่น Java เท่านั้น]

Water JE16.png Water
Cobweb JE5.png Cobweb None, but diffuses sky light at the top-most block
Oak Leaves JE3 BE4.png Leaves

Mobs also cast circular‌[รุ่น Java เท่านั้น]/tridecagonal‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] shadows; however, these are unrelated to the light level.

เอฟเฟกต์[]

บันทึกความ: โปรดทราบว่าระดับแสงเป็นเพียงหนึ่งในข้อควรพิจราณาการเกิดของม็อบ และการเติบโดตของพืช

ม็อบต่างๆ[]

Level 0–3 Level 4-7 Level 8 Level 9 Level 10 Level 11 Level 12 Level 13–15
ค้างคาว Spawn at y: 0-62 Spawn at y: 0-62 from October 20th to November 3rd Do not spawn
Blazes Spawn in Nether Fortresses Hostile, do not spawn
วิเธอร์สเกเลตัน Spawn in Nether Fortresses Hostile, do not spawn
สไลม์ Spawn in swamp biomes at y: 51–69 Spawn in certain chunks in most biomes (except mushroom island, the Nether, the End, and the Void) at y: 0–40
ซอมบี้ต่างๆ
สเกเลตันต่างๆ
Spawn in the Overworld Hostile, do not spawn Hostile, burns in sunlight
ครีปเปอร์
แม่มด
Silverfish[note 1]
Spawn in the Overworld Hostile, do not spawn
แมงมุม
แมงมุมถ้ำ
Spawn in the Overworld Hostile, do not spawn Do not spawn, neutral unless provoked
เอนเดอร์แมน Spawn in the Overworld, the Nether and the End Do not spawn, neutral unless provoked Do not spawn, teleports randomly and often ignores players when in sunlight
  1. These restrictions only apply to Silverfish spawned in a Monster Spawner, not from an Infested Block.

บล็อกต่างๆ[]

Level 0–3 Level 4-7 Level 8 Level 9 Level 10 Level 11 Level 12 Level 13–15
Snow
Ice[note 1]
Forms, does not melt Forms and melts Melts
Mushrooms Spread Uproot unless on mycelium or podzol
Saplings
Pumpkin or Melon stems
[note 2]
Does not grow Grows
Wheat
Carrots
Potatoes
Beetroots[note 3]
Uproot Does not grow Grows
Grass Block
Mycelium[note 4]
Becomes dirt if opaque block or partially transparent block on top Does not spread Spreads to nearby dirt (see below)
Dirt[note 4] Does not accept spread Accepts spread if no opaque or partially transparent block on top
  1. Sunlight does not affect snow and ice. The relevant light level is what would be in the block if it were air.
  2. For growth, the relevant light level is that in the block above the plant. The growth of pumpkins or melons from a stem checks the light above the stem, not the block where the pumpkin or melon grows.
  3. For growth, the relevant light level is that in the block above the plant. For uprooting, the relevant light level is the plant block itself.
  4. a b The relevant light level is that in the air block above it. "Partially transparent" blocks are those that reduce light by at least 3 levels (2 in addition to the normal propagation reduction), such as water or ice.

อื่นๆ[]

Level 0–3 Level 4-7 Level 8 Level 9 Level 10 Level 11 Level 12 Level 13–15
Ambience On Off

การปรับแสงให้ราบเรียบ[]

The difference between Smooth Lighting on and off.

การปรับแสงให้ราบเรียบ เป็นการตั้งค่ากลไกแสงที่จะทำการประสานแสงที่บริเวณมุมต่างๆของบล็อกซึ่งจะไดเภาพที่สวยงาม และดูสมจริงมากขึ้นและทำให้แสงจากแหล่งต่างๆดูราบเรียบสวยงาม โดยจะมีผลต่อภาพบนจอเท่านั้น วิธีการคำนวนระดับแสงยังจะเป็นเหมือนเดิม และไม่มีผลต่อการเกิดของม็อบหรือการเจริญเติบโตของพืช รูปวาด และ น้ำ จะไม่ปรากฎ‌[รุ่น Java เท่านั้น][1]

ในรุ่น Bedrock Edition สามาเปิด หรือปิดกลไกนี้ได้ในหน้าเมนูตั่งค่าเท่านั้น แต่ในรุ่น Java Edition และ Legacy Console Edition จะสามารถเลือกปรับได้ 3 แบบได้แก่: น้อยสุด, ทากสุด, หรือ ปืด และสามารถปรับได้ที่ Option>Video options

วิดิโอ[]

หมายเหตุ: วิดีโอนี้ล้าสมัยเนื่องจากมีการเพิ่มแหล่งกำเนิดแสงใหม่ (โคมไฟทะเล End Rods, Sea pickles ฯลฯ )

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “แสง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี่[]

อ้างอิง[]

Advertisement