Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement

เฉพาะรุ่นนี้

[ดู | แก้ไข | ประวัติ | ล้างแคช]คู่มือการใช้งาน
เว็บย่อ
ve
ver ex
ver excl

A simple template for quickly typing out and formatting "<span style="color:maroon;">เฉพาะรุ่นนี้</span>:"

[ดู | แก้ไข | ประวัติ | ล้างแคช]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:Version exclusive/doc.
Advertisement