แม่แบบ:Table choice

จาก Minecraft Wiki
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานแม่แบบ
เว็บย่อ
tc

แม่แบบนี้ใช้ในการเปลี่ยนสีพื้นหลังของช่องตารางตามตัวเลือกของท่าน

การใช้งาน

ในการใช้งานแม่แบบนี้ ให้เลือกตัวเลือกจากพารามิเตอร์ที่มี และยังสามารถเลือกที่จะใส่ข้อความแบบกำหนดเองได้อีกด้วย โปรดทราบว่า หากพิมพ์ข้อความแบบกำหนดเองเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอักษรตัวแรกจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ

สามารถใช้ style= ในการปรับรูปแบบของตัวอักษรได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการใช้ในบทความ เช่น สร้างสรรค์#บล็อกและไอเทมที่ไม่มีในช่องเก็บของ

{| class="wikitable" style="margin: 0px"
| {{tc|yes}}
|}

จะแสดงผลเป็น:

ใช่
{| class="wikitable" style="margin: 0px"
| {{tc|yes|ได้}}
|}

จะแสดงผลเป็น:

ได้
{| class="wikitable" style="margin: 0px"
| {{tc|unknown|ไม่แน่ใจ|style=text-decoration:underline}}
|}

จะแสดงผลเป็น:

ไม่แน่ใจ

พารามิเตอร์ที่ใช้ได้

พารามิเตอร์ ตัวอย่างการแสดงผล
yes/ใช่/green ใช่
always/เสมอ เสมอ
no/ไม่ใช่/red ไม่ใช่
never/ไม่เคย ไม่เคย
rarely/ไม่บ่อย ไม่บ่อย
neutral/เป็นกลาง เป็นกลาง
partial/บางส่วน บางส่วน
planned/upcoming/แผน/กำลังมา แผน
unknown/ไม่ทราบ ไม่ทราบ
in off
in! ON
out off
out! ON
n/a N/A
-
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:Table choice/doc.