Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | ล้างแคช]คู่มือการใช้งาน

Used to show up to 9 shortcut redirects for templates.

Usage

{{shortcut|cmd}}

เว็บย่อ
cmd

{{shortcut|v|cmd|verlink}}

เว็บย่อ
v
cmd
verlink
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | ล้างแคช]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:Shortcut/doc.
Advertisement