แม่แบบ:Disclaimer/doc

จาก Minecraft Wiki
This is the documentation page, it should be transcluded into the main template page. See Template:Documentation for more information

แม่แบบนี้นั้นควรใส่ลงในด้านบนสุดของหน้าบทความใดๆที่มีเนื้อหาที่ดัดแปลงจากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมไปถึงม็อดต่างๆ, เซิร์ฟเวอร์บุคคลที่สาม, โปรแกรม และตัวแก้ไขต่างๆ

การใช้งาน

ให้พิมพ์: {{ปฏิเสธความรับผิดชอบ}}

หรือ สำหรับส่วนย่อย:

{{ปฏิเสธความรับผิดชอบ|ส่วน}}

Diference between normal and section
โค้ด ตัวอย่าง
{{disclaimer}}
เนื้อหาในหน้านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Mojang Studios หรือ Minecraft Wiki
{{discaimer|ส่วน}}
เนื้อหาในส่วนนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Mojang Studios หรือ Minecraft Wiki