Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
แผ่นเสียง
Music Disc 13 JE1 BE1.pngMusic Disc Cat JE1 BE1.pngMusic Disc Blocks JE1 BE1.pngMusic Disc Chirp JE1 BE1.pngMusic Disc Far JE1 BE1.pngMusic Disc Mall JE1 BE1.pngMusic Disc Mellohi JE1 BE1.pngMusic Disc Stal JE1 BE1.pngMusic Disc Strad JE1 BE1.pngMusic Disc Ward JE1 BE1.pngMusic Disc 11 JE2 BE2.pngMusic Disc Wait JE1 BE1.pngMusic Disc Pigstep JE1 BE1.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ไม่ได้

แผ่นเสียง นั้นมีอยู่ 13 แบบ ที่สามารลเล่นเพลงได้โดยการใส่ไอเทมนี้ลงไปในตู้เพลง โดยปกติแล้วเพลงในแผ่นเสียงจะเป็นเพลงที่สร้างสรรค์โดย C418 และ ลีนา เรนอ์; อย่างไรก็ตาม, สามารถใส่เพลงที่กำหนดเองได้โดยการใช้รีซอร์สแพ๊ก

การได้รับ[]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

รุ่น Java
เเผ่นเสียง สิ่งก่อสร้าง ที่ที่พบ ปริมาณ โอกาส
C418 - 13 ดันเจียน Chest 1 21.8%
Woodland mansion Chest 1 21.8%
C418 - cat ดันเจียน Chest 1 21.8%
Woodland mansion Chest 1 21.8%
Lena Raine - Pigstep Bastion Remnant Chest 1 16.7%
Bedrock Edition
เเผ่นเสียง สิ่งก่อสร้าง ที่ที่พบ ปริมาณ โอกาส
C418 - 13 ดันเจียน Chest 1 21.5%
Woodland mansion Chest 1 21.5%
C418 - cat ดันเจียน Chest 1 21.5%
Woodland mansion Chest 1 21.5%
C418 - mellohi สมบัติที่ถูกฝัง Chest 1 18.9%
C418 - wait 1 18.9%
Lena Raine - Pigstep Bastion Remnant Chest 1 16.7%

จากครีปเปอร์[]

เมื่อครีปเปอร์ถูกฆ่าโดยลูกธนูของโครงกระดูกใดๆ หรือโครงกระดูกน้ำแข็ง จะทำให้ครีเปอร์ดรอปแผ่นเสียงอย่างสุ่ม เพิ่มเติมจากไอเทมที่ดรอปตากปกติอยู่แล้ว แต่แผ่นเสียงเพลง Pigstep จะไม่สามารถดรอปโดยครีปเปอร์

รายการแผ่นเสียง[]

Tracks by C418 (except for "11") have been shortened to 30 seconds on this wiki, due to an agreement with the composer. Composed by Lena Raine, "Pigstep" is exempt from this as well.
ไอคอน ชื่อเพลง รายละเอียด ฟังเสียง ความยาว (นาที)
13 C418 เสียงพื้นหลังของถ้ำที่ฟังแล้วทำให้ไม่สบายใจ ประกอบด้วยเสียงกระทบกันของโลหะ เสียงน้ำสาด เสียงลมเป่า เสียงการระเบิดของครีปเปอร์ และเสียงของธนูที่ถูกยิงอย่างอู้อี้ 2:58
cat C418 An upbeat, synthetic melody. 3:05
blocks C418 An upbeat, catchy tune. 5:45
chirp C418 A retro tune with a sample from a 1970 MATTEL Program Disc: Bossa Nova Style playing in the background. 3:05
far C418 A calm, relaxing, nature-like melody. 2:54
mall C418 A calm, underwater-like, piece of serene music. 3:17
mellohi C418 A slow, slightly melancholic waltz with a sample from a mellotron playing in the background. 1:36
stal C418 A moderate jazz-like piece. 2:30
strad C418 A tropical-sounding synth piece. 3:08
ward C418 The record starts off with an excerpt from Chopin's Funeral March[1] played on synth organ but goes into an electronic, upbeat, exploration and adventure tune with a dark undertone. 4:11
11 C418 A deeply unsettling disc; the recording seems to be of a person running across (or maybe breaking) different block types and later on stopping to use equipment of some kind, coughing, and then continuing running with a hastened pace. The block sounds similar to that of dirt and stone. The person is struggling and haunting background noises are heard throughout the recording. Strange noises of barking or wind blowing are heard near the end before abruptly stopping. One can hear a hissing noise akin to what would be expected at the end of an older shellac record at this point. 1:11
wait C418 An upbeat and relaxing song, with a "blocky" feel to it.

This disc was only later added to Minecraft, after having existed in the game data for quite some time (as where are we now).

3:58 (Fades at 3:51)
Pigstep Lena Raine The only disc that may be obtained exclusively in the Nether, in bastion remnants. Has an intense beat, along with more mellow parts further in reminiscent of a radio.‌[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16.0] 2:28

ค่าข้อมูล[]

ID[]

รุ่น Java:

Trackไอดีเนมสเปซ
C418 - 13music_disc_13
C418 - catmusic_disc_cat
C418 - blocksmusic_disc_blocks
C418 - chirpmusic_disc_chirp
C418 - farmusic_disc_far
C418 - mallmusic_disc_mall
C418 - mellohimusic_disc_mellohi
C418 - stalmusic_disc_stal
C418 - stradmusic_disc_strad
C418 - wardmusic_disc_ward
C418 - 11music_disc_11
C418 - waitmusic_disc_wait
Lena Raine - Pigstepmusic_disc_pigstep

รุ่น Bedrock:

Trackไอดีเนมสเปซไอดีตัวเลข
C418 - 13record_13 500
C418 - catrecord_cat 501
C418 - blocksrecord_blocks 502
C418 - chirprecord_chirp 503
C418 - farrecord_far 504
C418 - mallrecord_mall 505
C418 - mellohirecord_mellohi 506
C418 - stalrecord_stal 507
C418 - stradrecord_strad 508
C418 - wardrecord_ward 509
C418 - 11record_11 510
C418 - waitrecord_wait 511
Lena Raine - Pigsteprecord_pigstep 759

ไฟล์เสียงดิบของเพลง[]

The 13 music tracks created for records by C418/Lena Raine can be found in:

  • Windows: %appdata%\.minecraft\assets\virtual\legacy\records
  • Linux: ~/.minecraft/resources/streaming/
  • macOS: ~/Library/Application Support/minecraft/resources/streaming/
  • Android:~/storage/emulated/0/games/com.mojang/resource_packs/vanilla_music/sounds/game/records/

All music disc files are in .ogg format.

ประวัติ[]

] ]
รุ่น Java Alpha
April 2010C418 uploaded a video to YouTube, containing previews of many music tracks that were later added as records.
v1.0.14Music Disc 13 JE1 BE1.png 13 and Music Disc Cat JE1 BE1.png cat were the first records to be added to Minecraft. Records were officially named "music discs". 13 was an ambient track before this update.[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม]
Music discs were added to dungeon chests.
ไม่ทราบรุ่น
?Music discs are dropped by creepers shot by skeletons.
รุ่น Java Beta
1.2_02Before this update, gold 13 music discs were noticeably more common than green cat ones. Now, green cat discs are more often dropped.
August 1, 2011C418 announces new music discs.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 2Music Disc 11 JE1 BE1.png Music Disc Blocks JE1 BE1.png Music Disc Chirp JE1 BE1.png Music Disc Far JE1 BE1.png Music Disc Mall JE1 BE1.png Music Disc Mellohi JE1 BE1.png Music Disc Stal JE1 BE1.png Music Disc Strad JE1 BE1.png Music Disc Ward JE1 BE1.png 9 new discs were implemented, adding up to a total of 11 discs, although they are not dropped by any creepers. These are stored along with the first discs, 13.mus and cat.mus, (which have been decoded as 13.ogg and cat.ogg respectively). Before this update,[when?] there were 12 unused music files, now only one remains unused, which is the song "where are we now". "Where are we now" was not added with the rest of the new 9 discs because of problems with the spaces in the name.[2]
1.111w50aAll of the discs except for 11 can be dropped by creepers killed by skeletons. Also, they all have the same probability of being dropped now.
1.4.41.4.3Music Disc Wait JE1 BE1.png The disc where are we now was renamed to wait and was made available in game.[3]11 is also available in Survival now. It is dropped by creepers in the same way as other discs.
1.513w04aActive jukeboxes give off a redstone signal when a comparator is placed behind it; its strength depends on the ID of the inserted disc.
1.6.113w24aCustom music discs can now be made using resource packs.
Before this version, cat and 13 were the only discs in .ogg formats, all the other discs were in .mus format, which was decrypted by Minecraft on-the-fly.
1.915w44aDecreased average yield from dungeon chests.
1.1116w39aMusic discs cat and 13 are now found in the new woodland mansion chests.
1.1317w47aThe IDs have been changed from record_$song to music_disc_$song.
Prior to The Flattening, these items' numeral IDs were 2256 through 2267.
1.1418w43aMusic Disc 11 JE2 BE2.png Texture of music disc 11 has now been changed.
Music discs are now also dropped by creepers killed by strays.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1620w16aMusic Disc Pigstep JE1 BE1.png Added a new music disc called "Pigstep". It cannot be dropped by creepers, and can only be obtained from Bastion Remnants.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2Music Disc 11 JE1 BE1.png Music Disc 13 JE1 BE1.png Music Disc Blocks JE1 BE1.png Music Disc Cat JE1 BE1.png Music Disc Chirp JE1 BE1.png Music Disc Far JE1 BE1.png Music Disc Mall JE1 BE1.png Music Disc Mellohi JE1 BE1.png Music Disc Stal JE1 BE1.png Music Disc Strad JE1 BE1.png Music Disc Wait JE1 BE1.png Music Disc Ward JE1 BE1.png Added music discs.
All of the discs except for 11 can be dropped by creepers killed by skeletons.
?11 can now be dropped by creepers.
1.4.0beta 1.2.14.2Mellohi and wait can be found inside buried treasure chest.
1.10.0beta 1.10.0.3Music Disc 11 JE2 BE2.png Texture of music disc 11 has now been changed.
Music discs now are dropped by creepers killed by strays.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.16beta 1.16.0.57Music Disc Pigstep JE1 BE1.png Added a new music disc called "Pigstep".
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Music Disc 13 JE1 BE1.png Music Disc Cat JE1 BE1.png Added 13 and cat.
TU5Music Disc 11 JE1 BE1.png Music Disc Blocks JE1 BE1.png Music Disc Chirp JE1 BE1.png Music Disc Far JE1 BE1.png Music Disc Mall JE1 BE1.png Music Disc Mellohi JE1 BE1.png Music Disc Stal JE1 BE1.png Music Disc Strad JE1 BE1.png Music Disc Cat JE1 BE1.png Music Disc Ward JE1 BE1.png Added the remaining 10 music discs.
TU12Music Disc Wait JE1 BE1.png Where Are We Now uses the blue texture used in the PC version, opposed to the green Cat texture it used to use.
TU22CU10 1.15 Added Where Are We Now to Survival.
1.90 Music Disc 11 JE2 BE2.png Texture of music disc 11 has now been changed.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “แผ่นเสียง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

References[]

Advertisement