Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Clock JE3.gif
บทความนี้ต้องการการอัปเดตข้อมูล 
โปรดช่วยอัปเดตหน้านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอัปเดตหรือข้อมูลใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน
เหตุผล: อัปเดตเนื้อหาของ 1.19 และแปลเนื้อหาทั้งหมด
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
แผ่นกระดาน
Oak Planks.pngSpruce Planks.pngBirch Planks.pngJungle Planks.pngAcacia Planks.pngDark Oak Planks.pngCrimson Planks.pngWarped Planks.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

เครื่องมือ

ความต้านทานระเบิด

3

ความแข็ง

2

ความสว่าง

ไม่

ความโปร่งใส

ไม่

ติดไฟได้

ไม้โลกปกติ: ได้ (5)
ไม้เนเทอร์: ไม่

ติดไฟจากลาวา

ไม้โลกปกติ: ได้
ไม้เนเทอร์: ไม่

ไม้แปรรูป (อังกฤษ: Planks)[fn 1] เป็นบล็อกทั่วไปและบล็อกพื้นฐานที่ใช้ในสูตรคราฟต์จำนวนมาก ถือเป็นไอเทมแรกที่ผู้เล่นสามารถคราฟต์ได้ในโหมดเอาชีวิตรอดและโหมดผจญภัย ไม้แปรรูปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ "ไม้โลกปกติแปรรูป" ได้จากการคราฟต์ไม้โลกปกติซึ่งได้แก่ไม้โอ๊ก, เบิร์ช, สน, ป่าดงดิบ, อะเคเซีย และโอ๊กดำ ไม้ดังกล่าวสามารถติดไฟได้ อีกประเภทหนึ่งคือ "ไม้เนเทอร์แปรรูป" ได้จากการคราฟต์ท่อนไม้จากมิติเนเทอร์ซึ่งได้แก่ไม้สีเลือดและไม้ป่าวิปริต เป็นไม้ที่ไม่ติดไฟ

การได้รับ[]

การทุบ[]

Planks can be broken by hand, but using an axe speeds up the process.

บล็อก Planks
ความแข็ง 2
เครื่องมือ
เวลาในการทุบ[FN 1]
ปกติ 3
ไม้ 1.5
หิน 0.75
เหล็ก 0.5
เพชร 0.4
เนเธอร์ไรต์ 0.35
ทอง 0.25
 1. เวลาในที่นี้คือการใช้เครื่องมือที่ไม่มีการร่ายมนตร์ใด ๆ ในหน่วยเวลาวินาที สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ การทำลาย § ความเร็ว

การเกิดตามธรรมชาติ[]

Oak

Oak planks generate as part of:

 • Mineshafts, where they are used as beams supported by oak fences and as a platform where air is beneath.
 • Plains villages, where they are used for various structures including walls, roofs, and floors of many buildings, as well as paths over water.
 • Strongholds, where they are used for floors and pillars in the library and storage rooms.
 • Woodland mansions
 • Shipwrecks
Spruce

Spruce planks generate as part of:

 • Swamp huts, where they are used as a primary building material.
 • Taiga, Snowy tundra, and Snowy taiga[BE เท่านั้น] villages, as a part of several buildings.
 • Underwater ruins
 • Shipwrecks
Birch

Birch planks generate as part of:

Jungle

Jungle planks generate as part of:

 • Shipwrecks
Acacia

Acacia planks generate as part of:

 • Savanna villages
 • Shipwrecks[BE เท่านั้น]
Dark oak

Dark oak planks generate as part of:

 • Mineshafts generated in badlands biomes
 • Woodland mansions
 • Underwater ruins
 • Shipwrecks
 • Pillager outposts

ลูตของหีบ[]

Item Structure Container Quantity Chance
รุ่น Java
Oak Planks Bonus chest Chest 1–12 70.5%
Bedrock Edition
Oak Planks Bonus chest Chest 1–12 100%

การคราฟต์[]

The saplings and fungi at the bottom grow into logs and stems that are in the center, which are crafted into wood planks at the top.

ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Matching Log หรือ
Matching Stripped Log หรือ
Matching Wood หรือ
Matching Stripped Wood

4444444
Matching Stem หรือ
Matching Stripped Stem หรือ
Matching Hyphae หรือ
Matching Stripped Hyphae

44

การใช้งาน[]

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Barrel Any Planks +
Any Wood Slab
[[Mangrove Wood Slab|[[Mangrove Wood Slab|
[รุ่น Java เท่านั้น]
Bed Matching Wool +
Any Planks

Wool color must match. Planks do not need to match.
Bookshelf Any Planks +
Book

Bowl Any Planks
Cartography Table Paper +
Any Planks

Composter Any wood Fence +
Any Planks

[รุ่น Java เท่านั้น]
Fletching Table Flint +
Any Planks

Grindstone Stick +
Stone Slab +
Any Planks

[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.10]
Jukebox Any Planks +
Diamond

Loom String +
Any Planks

Piston Any Planks +
Cobblestone +
Iron Ingot +
Redstone Dust

Shield Any Planks +
Iron Ingot

Sign ไม้แปรรูปชนิดเดียวกัน +
แท่งไม้

333333333
Stick Any Planks
Wooden Pressure Plate Matching Planks

Wooden Pickaxe Any Planks +
Stick

บันไดไม้ ไม้แปรรูปชนิดเดียวกัน

444444444
ประตูกับดักไม้ ไม้แปรรูปชนิดเดียวกัน

22222222222
ประตูรั้ว ชนิดของไม้แปรรูปที่ต้องการ +
แท่งไม้

ประตูไม้ แผ่นกระดานที่ตรงกับตัวแปรไม้ของประตูที่ต้องการ

333333333
ปุ่มไม้ แผ่นกระดานที่ตรงกับตัวแปรไม้ของปุ่มที่ต้องการ

รั้วไม้ ชนิดของไม้แปรรูปที่ต้องการ +
แท่งไม้

33333333333
แผ่นไม้ ไม้แปรรูปชนิดเดียวกัน

666666666

ค่าข้อมูล[]

ไอดี[]

รุ่น Java:

ชื่อตัวระบุแท็กบล็อก (JE)แท็กไอเทม (JE)ชื่อคีย์ท้องถิ่น
ไม้โอ๊กแปรรูปoak_planksplanksplanksblock.minecraft.oak_planks
ไม้สนแปรรูปspruce_planksplanksplanksblock.minecraft.spruce_planks
ไม้เบิร์ชแปรรูปbirch_planksplanksplanksblock.minecraft.birch_planks
ไม้ป่าดงดิบแปรรูปjungle_planksplanksplanksblock.minecraft.jungle_planks
ไม้อะเคเซียแปรรูปacacia_planksplanksplanksblock.minecraft.acacia_planks
ไม้โอ๊กดำแปรรูปdark_oak_planksplanksplanksblock.minecraft.dark_oak_planks
ไม้สีเลือดแปรรูปcrimson_planksplanks
non_flammable_wood
planks
non_flammable_wood
block.minecraft.crimson_planks
ไม้ป่าวิปริตแปรรูปwarped_planksplanks
non_flammable_wood
planks
non_flammable_wood
block.minecraft.warped_planks

รุ่น Bedrock:

ชื่อตัวระบุไอดีตัวเลข ชื่อคีย์ท้องถิ่น
ไม้โลกปกติแปรรูปplanks5tile.planks.oak.name
tile.planks.spruce.name
tile.planks.birch.name
tile.planks.jungle.name
tile.planks.acacia.name
tile.planks.big_oak.name
ไม้สีเลือดแปรรูปcrimson_planks497tile.crimson_planks.name
ไม้ป่าวิปริตแปรรูปwarped_planks498tile.warped_planks.name

ข้อมูลบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: ค่าข้อมูล

ในรุ่น Bedrock, wood planks use the following data values:

แผ่นกระดาน/DV

If a command is used to create planks with data value 6 or higher, the resulting planks have the data value 0 (oak planks).

Note: unlike in other editions, the names for wood planks (as listed with tooltips in the player's inventory and in the recipe book) in Bedrock Edition actually read "[wood type] Wood Planks," e.g. "Dark Oak Wood Planks." This was previously the case in other versions of the game but was changed in Java Edition 17w47a, and subsequently[when?] was changed in Pocket Edition to match.

สถานะบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: สถานะบล็อก

ในรุ่น Bedrock, wood planks use the following block states:

แผ่นกระดาน/BS

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngMinecraftหัวใจหลักและเนื้อเรื่องของเกม
(The heart and story of the game)
มีโต๊ะคราฟต์อยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/root

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Benchmakingคราฟต์ workbench ด้วยสี่บล็อก planks
(Craft a workbench with four blocks of planks)
Pick up a crafting table from your inventory's crafting field output or a crafting table output.YesYesYesYes10GBronze
LibrarianBuild some bookshelves to improve your enchantment tablePick up a bookshelf from a crafting table output.YesYesYesYes20GBronze

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “แผ่นกระดาน” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

หมายเหตุ[]

 1. หรือชื่อทางการคือ Planks ในรุ่น Java และ Wood Planks ในรุ่น Bedrock
Advertisement