Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับthe craftable map สำหรับmaps showing the locations of certain structures ดูที่ Explorer Map สำหรับother uses ดูที่ Map (disambiguation)
ระวังสับสนกับ World
แผนที่
แผนที่.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

Yes

กองรวมกันได้

Yes (64)

แผนที่ หรือ แม็พ (อังกฤษ: Map) เป็นไอเทมที่ใช้ในการดูภูมิประเทศที่ได้สำรวจ และทำเครื่องหมายจุดสังเกต

การได้รับ[]

การคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Paper +
Compass
Compass
เมื่อผู้เล่นได้สร้างแผนที่ขึ้นมาครั้งแรก แผนที่จะว่างเปล่า การกดใช้แผนที่เปล่าจะเป็นการเปลี่ยนแผนที่เปล่าไปเป็นไอเทมแผนที่, ซึ่งภาพในแผนที่จะค่อยๆ ขึ้นมาเมื่อผู้เล่นได้เดินทางไปรอบๆ ในเขตขอบของแผนที่

โดยแผนที่ที่ว่างเปล่าประเภทนี้เรียกว่า "empty locator map" ในรุ่น Bedrock, หรือ "แผนที่เปล่า" ในรุ่น Java

Paper

[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

แผนที่ที่คราฟต์ขึ้นโดยไม่มีเข็มทิศนั้นจะไม่แสดงเครื่องหมายระบุตำแหน่ง โดยสามารถเพิ่มเข็มทิศเข้าไปในภายหลังได้โดยการรวมแผนที่เข้ากับเข็มทิศบนทั่ง โต๊ะคราฟต์ หรือโต๊ะเขียนแผนที่ แผนที่ประเภทนี้เรียกว่า "แผนที่ว่าง"

การเกิดตามธรรมชาติ[]

Chest loot[]

Item Structure Container Quantity Chance
รุ่น Java
Empty Map Shipwreck Map chest 1 7.7%
Stronghold Library chest 1 10.9%
Village Cartographer's chest 1–3 46.2%
Item Structure Container Quantity Chance
Bedrock Edition
Map[FN 1] Shipwreck Map chest 1 7.7%
Stronghold Library chest 1 10.5%
Village Cartographer's chest 1–3 46.2%
 1. Named unknown map, but changed to map 0, the scale level is 1:4, Maps from the same stack are stackable, but maps that are not stacked are unstackable despite looking identical.


โต๊ะเขียนแผนที่[]

แผนที่ยังสามารถสร้างขึ้นโดยการใช้กระดาษเพียงแค่เเผ่นเดียวบนโต๊ะเขียนแผนที่ในการสร้างแผนที่เปล่า หรือกระดาษกับเข็มทิศ‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] สำหรับ empty locator map

การแลกเปลี่ยน[]

ชาวย้านนักเขียนแผนที่ระดับน้องใหม่จะขายแผนที่ว่างในราคา 7 มรกตในฐานะการแลกเปลี่ยนหนึ่ง จากการแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่เป็นไปได้

ในรุ่น Java, ชาวบ้านนักเขียนแผนที่นัน้อาจให้แผนที่แก่ผู้เล่น เมื่อผู้เล่นนั้นมีเอฟเฟกต์ Hero of the Village

การใช้งาน[]

ดูเพิ่มเติมที่: Tutorials/Mapping

การเขียนแผนที่[]

Crafting a map creates an empty map. The map is drawn for the first time when it is held and used (with use item). This map can then be adjusted to different zoom levels. After conversion to a drawn map item, it starts to draw a top-down view of the player's surroundings, with North pointing to the top of the map. A pointed oval pointer indicates the player's position on the map, and moves in real-time as the player moves across the terrain shown on the map. The map does not center on the player when created, rather, the world is broken up into large invisible grid squares, and the map displays the area of whichever grid square it is in when it is first used.[1] For example, if a player uses a new map in a certain grid square, and then moves a distance away and uses another fresh map but is still within the same grid square, both maps appear identical. To make a map that is not identical to the first one, the player would have to move outside of the edges of the first map (because then they would be in a new grid square). This way, no two maps of the same size can ever partially overlap and every map can display only a fixed area.

To record the world on a map, that specific map must be held in the player's hands while the player moves around the world. The world is recorded as-is during exploration, meaning that if the world is modified, a player must revisit the area while holding the map to update the map's view. Maps can also be cloned. If a player holds a map whose clone is on display in an item frame, then that map updates while holding its clone.

Other players are displayed on the map only if they have a map in their inventory cloned from the one being looked at. When placing a map into an item frame, the map displays with a green pointer shown at the location of the item frame. This is to help the player see where they are in relation to the area that the map is showing. If the player leaves a map in an item frame and views a clone of it, the green pointer remains in the spot of the framed copy. This can be used to set up waypoints. Unexplored areas are transparent, making the item frame visible.

When the player leaves the area shown on a specific map, the player pointer transforms into a white dot on that map. The marker shrinks to a smaller white dot if the player is far from the map's center: the radius is 320 blocks per scale factor. The dot moves along the edge of the map to show the relative location of the player. However ในรุ่น Bedrock, the pointer remains as an arrow but shrinks until the player is near the area shown in the map.

While maps in the Nether work, the bedrock ceiling results in nothing more than a red-and-grey pattern. The only useful function is finding where the player is in relation to placed framed maps, which show as green pointers. Additionally, the player pointer rapidly spins and is not a good indicator of direction. Placing a banner in the Nether still shows it on the map as usual. Having a smaller map image while riding a strider in the Nether can help one to see one's footing while traveling over lava.

ในรุ่น Java, when using a map from another dimension, the map shows the player's position and direction when they were last in the dimension of the map. ในรุ่น Bedrock, however, the player can use maps from one dimension while in another dimension. For locator maps, the place marker changes color depending on the dimension that the player is currently in (white for the Overworld, red for the Nether, and magenta for the End). An Overworld map in the Nether shows the player's corresponding location and direction in the Overworld.[2] Similarly, a Nether Map in the Overworld shows the player's corresponding location in the Overworld, but the place marker spins, just like a Nether map in the Nether. An overworld map in the End shows the world spawn.[2] A Nether map cannot be used in the End — the map appears, but the place marker is not shown anywhere — and similarly, an End map cannot be used in the Overworld or the Nether.

A player can make a large piece of pixel art (128x128) facing upward, center a map on it, and place that map in an item frame to create a custom picture. Locking is recommended. See Map item format#Map Pixel Art for details on the techniques.

Maps display as a mini map when held in the off hand, or if the off-hand slot is occupied; the map is full-sized only when held in the dominant hand with both hands free.

เนื้อหาในแผนที่[]

บทความหลัก: Map item format

Maps consist of square pixels arranged like pixels in a 128×128 square pattern, with each pixel representing a square portion of land. Generally, the color of a map pixel matches the color of the most common opaque block in the corresponding area, as seen from the sky. 'Minority blocks' in the target area have no effect on the color of the pixel, thus small features tend to be undetectable on zoomed-out maps.

ในรุ่น Bedrock, grass, foliage and water colors that are biome-dependent are represented accurately on a map.

Maps also show ground up to about 15 blocks below the surface of the water in oceans as slightly lighter blue, to show where the ground rises. This is not true with land above water. Higher elevations in the world mean lighter colors on the map. The map records the surface even as the player moves below the surface.

A standard map represents 128x128 blocks (1 block per pixel, 8x8 chunks) but maps can be zoomed-out to represent up to 2048x2048 blocks (16 square blocks per pixel, 128x128 chunks).

Some relevant distances: 128 blocks (8 chunks) is the update radius from a player in the overworld. However, it is half this (64 blocks) in the End and the Nether. Also, 1024 blocks is the minimum Overworld distance from a nether portal, at which players can build another portal and expect to reach a new location in the Nether. This is the distance across a 1:8 map, and also from a 1:16 map's center to its edge.

เครื่องหมายผู้เล่น และตัวชี้[]

ในรุ่น Java, every map contains a marker that marks the position of the player, and points in the same direction as the player.

ในรุ่น Bedrock, a map can be crafted with or without this marker, and a map without a position marker can add one later by adding a compass to the map. When a map is crafted without a compass, it's simply called an "empty map", but when crafted with a compass, it's called an "empty locator map". The marker also turns red if the player enters the nether with an overworld map and show the player's overworld location relative to the nether location. A map created in the End has a purple marker showing the player's location. If an Overworld map is used in the End, a magenta dot appears on the player's spawn point.

แผนที่/BE

ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Map or Empty Map +
Compass
Compass

[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

Maps crafted from only paper do not show the location marker; to add it, a compass must be added to the map.

ในรุ่น Bedrock, a cartography table can also be used to adding pointer to create locator map or empty locator map, by adding compass with paper, empty map or map.

การขยายออก[]

แผนที่/BE

โต๊ะเขียนแผนที่ ยังสามารถใช้ในการขยายแผนที่ออกได้ โดนการใช้กระดาษเพียงแผ่นเดียวต่อระดับของการขยาย

A blank map can not be zoomed out. A map has to have something already marked on it for the zooming to be possible.

รายละเอียดการขยาย[]

The zoom functions from the time the map is centered (zoom level 0) to the largest size (zoom level 4).

Zoom step 0 Zoom step 1 Zoom step 2 Zoom step 3 Zoom step 4
Zoom step 0, 1:1 Zoom step 1, 1:2 Zoom step 2, 1:4 Zoom step 3, 1:8 Zoom step 4, 1:16
Zoom level 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4
1 map pixel represents 1 block 2×2 blocks 4×4 blocks 8×8 blocks 16×16 blocks
(1×1 chunk)
Scaling ratio 1:1 1:2 1:4 1:8 1:16
Map covers an area of 128×128 blocks 256×256 blocks 512×512 blocks 1024×1024 blocks 2048×2048 blocks
8×8 chunks 16×16 chunks 32×32 chunks 64×64 chunks 128×128 chunks
Smallest discernible features Blocks Trees, Paths Lakes, Buildings Mountains, Rivers Biomes, Mountain Ranges
Use cases Pixel art, Base plans Base surroundings Structure mapping Landscape mapping Biome mapping
Total paper needed to zoom out from Level 0 in crafting table or anvil‌[BE เท่านั้น] - 8 16 24 32
in cartography table - 1 2 3 4

Maps are always aligned to a grid at all zoom levels. That means zooming out any different map in a specific area covered by that map always has the same center. Zooming in does not retain the same center, but retains the same east and south (right and bottom) border. As such, maps are aligned by map width (1024 blocks for a level 3 maps) minus 64. A level 3 map generated at spawn covers X and Z coordinates from -64 to 959. All maps generated in this area zoom out to the same coordinates, guaranteeing that they are always 'aligned' on a map wall. For a zoomed out map to cover a new area, it must start with a base (level 0) map that is in that area.

At zoom level 0, a map created on the point (0,0) has (0,0) at the center of the map. At higher zoom levels of the same map, the coordinate (0,0) is in the top left square of the map.

ในรุ่น Java, zoom level can be seen on a map by turning on Advanced Tooltips (a Debug screen option that can be toggled by holding F3 and pressing H). The tooltip of the map then shows the zoom level and scaling factor.

การทำสำเนา[]

A mix of empty maps and empty locator maps may be used. Whether the cloned maps show position markers is dependent only on the input map.

แผนที่/BE A cartography table can also be used to clone a map.

The parts of the world that have already been explored and mapped are copied, and newly explored areas appear on both instances. If one of the maps is later zoomed out, then both maps lose their connection and function as completely separate maps that have to be individually filled by exploring.

In Creative mode, a map in an item frame may be cloned by using pick block on it, as long as that map is not also in the player's inventory.

It doesn't matter if the map to be cloned is at a higher zoom level (made of more paper) than the blank map. Upon copying the map, both resulting maps have the same magnification as the starting map.

ส่วนประกอบในการคราฟต์[]

การทำเครื่องหมาย[]

ในรุ่น Java the player has the ability to mark spots on a map. To do this, use a map on a placed-down banner, and the spot of the banner gets marked on the map. The mark takes the color of whatever the base color is for the banner, and if the banner has a name, the mark shows that name. Banner marks on a map are always oriented with their top facing north, regardless of the banner's actual orientation. If the banner is destroyed, the mark of the banner remains at first, but if the player gets closer to where the banner previously was, it disappears as the area is updated on the map.

If a map is mounted on an item frame and is within the area it depicts, the mounted map will display its current location with a green indicator that's rotated to match its orientation.

ในรุ่น Bedrock this is what a map lying on an item frame looks like, while showing markers.

ในรุ่น Bedrock the player can place copies of locator maps in item frames in order to create a land mark. The marker is a green dot that resembles the shape of the player's marker, but in green color. The position the marker points at depends on the direction the item frame is facing. It is worth noting that the markers work only on copies of the same map. Other maps of the same area do not show the existing markers that the player(s) had placed.

If a player has a cloned map in their inventory, their pointer appears white when viewed on the same map held by another player. Hence, if all players have the same cloned map in their inventory, all markers would appear white when the clone map is viewed.

Java Edition. Bedrock Edition.
All banners marked on a map, alongside a named banner.

How every banner appears ในรุ่น Java on a map, including named banners.

ในรุ่น Bedrock this is how a locator map shows map markers while held by a player.

การล็อกแผนที่[]

Maps can be locked when using a glass pane in a cartography table. This creates a new Map containing the same data and locks it. All copies of this new map are also locked. A locked map never changes, even when the depicted terrain changes.

Condition Newly created map Map after terrain alteration
Unlocked map Map Zoom 0.png Unlocked Map.png
Locked map Map Zoom 0.png Map Zoom 0.png

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Map RoomPlace 9 fully explored, adjacent maps into 9 item frames in a 3 by 3 square.YesYesYesWii U, Switch40GSilver

ไอคอนของแผนที่แบบต่างๆ[]

ดูเพิ่มเติมที่: Player.dat format, Map item format และ map_icons.png

Note: map icons are 8x8 in Java Edition, but 16x16 in Bedrock Edition. As such, there are minor misalignment issues in Java Edition: MC-214649

Map icons texture ในรุ่น Java

Map icons texture ในรุ่น Bedrock

Java ID Bedrock ID Text ID Appearance Purpose Shown in item frames?
0 player Player (texture) JE1 BE1.png Player (texture) BE2.png White marker Players (on map) No
1 1 frame Green Marker (texture) JE1 BE1.png Green Marker (texture) BE2.png Green marker Item frames[ตรวจสอบ] Yes
2 red_marker Red Marker (texture) JE1 BE1.png Red Marker (texture) BE2.png Red marker Position converted to overworld when opening overworld map in Nether‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] No
3 blue_marker Blue Marker (texture) JE1 BE1.png Blue Marker (texture) BE2.png Blue marker Other players No
4 target_x Target X (texture) JE1 BE1.png Target X (texture) BE2.png White X Unused Yes
5 5 target_point Target Point (texture) JE1 BE1.png Target Point (texture) BE2.png Red triangle Unused Yes
6 6 player_off_map Player Off Map (texture) JE1 BE1.png Large white dot Players off map, nearby‌[รุ่น Java เท่านั้น] No
7 13 player_off_limits Player Off Limits (texture) JE1.png Player Off Limits (texture) BE.png Small white dot Players off map, far away‌[รุ่น Java เท่านั้น] No
8 14 mansion Mansion (texture) JE1.png Woodland mansion Woodland mansion Yes
9 15 monument Monument (texture) JE1.png Ocean monument Ocean monument Yes
10 - 25 banner_* Banner White (texture) JE1.png Banner Light Gray (texture) JE1.png Banner Gray (texture) JE1.png Banner Black (texture) JE1.png Banner Brown (texture) JE1.png Banner Red (texture) JE1.png Banner Orange (texture) JE1.png Banner Yellow (texture) JE1.png Banner Lime (texture) JE1.png Banner Green (texture) JE1.png Banner Cyan (texture) JE1.png Banner Light Blue (texture) JE1.png Banner Blue (texture) JE1.png Banner Magenta (texture) JE1.png Banner Purple (texture) JE1.png Banner Pink (texture) JE1.png
Banners in all 16 wool colors‌[รุ่น Java เท่านั้น]
Banner markers Yes
26 4 red_x Red X (texture) JE1.png Red X Buried treasure Yes
8 Magenta Marker (texture) BE1.png Magenta marker Position converted to overworld when opening overworld map in End‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] No
9 Orange Marker (texture) BE1.png Orange marker[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม] Other players Yes
10 Yellow Marker (texture) BE1.png Yellow marker Other players No
11 Cyan Marker (texture) BE1.png Cyan marker Other players No
- 12 Green Point (texture) BE1.png Green Triangle Other structure such as stronghold, fortress, endcity, etc. when used as explorer map destination‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] Yes

It should be noted that even if the player used a NBT editor to add an additional icon on the map, Minecraft shows only the first one listed when the player loads up their world.

ประวัติ[]

ดูเพิ่มเติมที่: map_icons.png และ Java Edition history of textures § Map icons
Ambox banner content.svg
หน้านี้จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มรูปภาพให้มากขึ้น 
กรุณานำประกาศนี้ออกเมื่อคุณได้เพิ่มรูปภาพที่เหมาะสมลงในบทความแล้ว
คำอธิบายที่เจาะจง: MC-72962
April 27, 2011Notch unveiled screenshots of the map.
April 28, 2011Notch said that he would try to make maps place-able on walls.
รุ่น Java Beta
1.6Test Build 3Map (item) JE1 BE1.png Added maps.
1.6.6The ability to auto-craft maps using shift-click has been disabled.
1.8Pre-releaseMaps can now be found in library chests in the brand-new strongholds.
Auto crafting maps has been restored. Map cloning, therefore, is unavailable for a period of time.
1.8.1Maps now work both while walking and flying.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 5Prior to this update, the sun in Minecraft rise in the North, which threw off many players and led to a common misconception that Minecraft maps/worlds were oriented with East at the top. The sun now rises in the east and sets in the west, making navigation much more intuitive.
Before the change in sun position, it was commonly said that Minecraft maps/worlds are oriented with East at the top; sunrise, by definition, occurs at the East, which means it is certainly true that the maps were oriented "East" since the Sun rose from the top (North). However, Jeb asserted (and Notch agreed) that the sun rose in the north.[3][4] Most mods and map-making tools, however, used the terms East and North consistent with their actual definitions (e.g. a Cartograph-generated map with North at the top is rotated 90 degrees from the in-game map).
1.4.212w34aEmpty Map JE1 BE1.png Crafting a map now creates an empty map. The map is drawn for the first time when it is held and right clicked, and is centered near the location of the player when clicked (not as before where it was centered on the location it was crafted.)
Previously, in order to map a new area, the map had to be crafted in that area (rather than carrying a previously-crafted map to the new area). The point where a map is crafted becomes its permanent center, and could never be changed.
The pointer no longer disappears when leaving the map, but transforms into a white dot, indicating on what side of the map the player is located.
Maps now align to a grid, making it easier to create adjacent maps.
Maps can now be zoomed out (but not zoomed in).
Maps can now be cloned and scaled.
12w34bMaps now have a zoom level, which was fixed at 1:8 prior to snapshot 12w34a,[5] but now starts at 1:1 and can be increased up to 1:16 by re-crafting an existing map.
Maps are no longer numbered on the top-left corner and is labeled through the tooltip.
12w36aNew maps are now crafted at a scale factor of 1:1. A zoomed in map can be zoomed out by re-crafting it with another 8 sheets of paper on a crafting table. Each time this is done, the scale increases - 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 with a map scale of 1:16 being the current maximum.
1.7.213w38aThe map size has been increased when placed on a wall using the item frame.
More colors have been added to maps for different blocks.[6]
1.814w31aZoomed maps now conform to an expanded grid based on their zoom level. Previously, careful considerations would need to be taken to creating a wall of adjoining maps.
1.8.1pre1Some colors have been changed on maps to more accurately represent their respective block.
1.915w31aMaps now display as a mini-map when held in the off-hand, or if the off-hand slot is occupied; the (old) large version is visible only when held in the dominant hand with the secondary hand free.
15w34aNew maps can now be crafted at a scale factor of 1:4.
A crafting recipe has been added for zooming in maps.
15w43aThe average yield of empty maps from stronghold library chests has been doubled.
15w45aNew maps are once again crafted at a scale factor of 1:1, as they had been before snapshot 15w34a.
The crafting recipe, that was introduced in 15w34a, for zooming in maps has been removed.
1.1116w39aMaps now work in the End.
Empty maps are now sold by cartographer villagers as their tier 3 trade.
Added explorer maps, sold by cartographers as their tier 4 trades.
1.1217w17aMaps now have separate colors for colored terracotta blocks from other colored blocks.
1.1317w47aPrior to The Flattening, these items' numeral IDs were 358 and 395.
Maps now use additional NBT to specify which map they contain. Prior to this version, they used the damage value instead.
Map IDs are no longer limited to 32,768.
17w50aMaps can now be placed on floor and ceiling item frames.
18w10aSpots on maps can now be marked using banners.
18w11aEmpty maps can now generate in shipwreck chests.
pre7Maps have been changed slightly, in regard to which blocks are shown and which blocks are not.
1.1418w43aEmpty Map JE2 BE2.png Map (item) JE2 BE2.png The textures of maps have been changed.
19w02aMaps can now be cloned and zoomed out (extended) by using a cartography table.
Maps can now be locked by using a glass pane with a cartography table.
The recipes for cloning and zooming out maps have been removed.
รุ่น Pocket Alpha
v0.14.0build 1Empty Map JE1 BE1.png Map (item) JE1 BE1.png Added maps.
Maps are crafted using nine paper, one for every slot of the crafting grid.
Maps must be combined with a compass using an anvil in order to show the player's position.
Maps can be zoomed using an anvil.
build 3New maps are now crafted at full zoom.
Empty maps now have a "Create Map" button to initialize them.
build 7New maps are now crafted at a scale factor of 1:1.
v0.15.0?Maps can now be crafted either with 8 pieces of paper and a compass or 9 pieces of paper, to get a map with or without a position marker.
v0.16.0build 1Different colors have been added to maps for different biomes.
รุ่น Pocket
1.0.0?Windows 10 Edition can now use the anvil as well as the crafting table to clone, zoom and apply markers, just as Pocket Edition in general could.
Maps can now be found inside stronghold library chests.
1.1.0alpha 1.1.0.0Empty maps with direction markers built-in are now called "locator maps".
alpha 1.1.0.3"Locator maps" are now called "empty locator maps".
Empty maps are now sold by cartographer villagers for 7-11 emeralds as their tier 3 trade.
รุ่น Bedrock
1.4.0beta 1.2.14.2Maps can now be found inside map room chests in shipwrecks.
?The texture of the filled map overlay has been changed.
?Maps now function in dimensions other than the dimension in which they were created.
1.10.0beta 1.10.0.3Maps can now be found in cartographer house chests in villages.
Empty Map JE2 BE2.png The texture of empty maps has been changed.
1.11.0beta 1.11.0.1Empty maps can now be created from 1 paper in cartography tables.
Maps can now be zoomed, cloned, renamed, and have pointers added in cartography tables.
beta 1.11.0.4Cartographer villagers now sell empty map for an emerald as their first tier trades.
Empty locator maps can now be bought from cartographer villagers.
1.13.0beta 1.13.0.1Map (item) BE3.png Locked Map (item) BE2.png Filled maps and locked maps now have unique inventory icons.
1.16.0beta 1.16.0.57Trading has been changed, novice-level cartographer now sell an empty map for 7 emeralds. Cartographer villager no longer sell empty locator map.
1.16.100beta 1.16.100.56The ID of maps have been changed from emptymap to empty_map and map to filled_map.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Map (item) JE1 BE1.png Added maps.
The player spawns with a free map.
Maps are available only as Zoom 3 step maps.
TU21CU9 1.14 Empty Map JE1 BE1.png Crafting a map now produces an empty map.
1.90 Empty Map JE2 BE2.png Map (item) JE2 BE2.png The textures of maps have been changed.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “แผนที่” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

 • Use of the F1 key can allow the player to hold a map without blocking their view at all.
 • Prior to 1.13, the highest possible Map-ID was 32767.[ต้องการการทดสอบในเกม]
  • If this number was reached, negative Map-IDs were used and could be updated only by reloading the game. When the counter returned to 0, maps started to be overwritten.
 • A map created using /give can be any map by using the Map parameter to specify the map number desired. E.g. /give [player] minecraft:filled_map{map:5} gives the specified player map_5. If no data value is supplied it defaults to map_0. If map_0 has not ever been crafted, it is centered on x=0, z=0.
 • The maps are stored separately as their own data (.dat) file as map_x.dat with (x) being the map number, see map item format for more info. By manipulating this number, players can organize their maps to suit them, or if they accidentally create a map in the same location, they can delete their extra map so as to save the number they make.
 • Certain programs can be used to make customized maps with images or text on them instead of actual maps, many people use these in adventure maps to show pictures or to tell a story.
 • Since all copies of a map are links to the same file, copying an unfinished map keeps it synchronized with the copy as the player fills it in. Thus, a copy stored in a chest can act as a remote backup.
 • A map that is in an item frame does not update itself until a player picks it up, lets it reload, and places it back again.
  • However, if a player holds a clone of the map, both maps update.
 • Filled maps are the only items that make 90 degree rotations in item frames, and it's also the only item that can expand the item frame into full block wide.
 • On Legacy Console Edition, the player will always spawn with a map.
 • Maps on Legacy Console Edition will always show the player's current coordinates.
 • A map cannot be crafted on New Nintendo 3DS Edition. Instead, the map is always displayed on the second screen along with the coordinates.

แกลเลอรี่[]

เนเทอร์[]

ดิเอนด์[]

แผนที่กรอบโชว์สิ่งของ[]

ดูเพิ่ม[]

 • Explorer Map
 • Clock
 • Navigation

อ้างอิง[]

Advertisement