Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Dark Oak Sapling JE7 BE2.png
บทความ นี้ยังเป็นโครง 
คุณสามารถช่วยเราได้โดยการเพิ่มข้อมูล
Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับแท็กในดาต้าแพ็ก สำหรับความหมายอื่น ดูที่ แท็ก (แก้ความกำกวม)
Information icon.svg
ฟีเจอร์นี้พิเศษเฉพาะใน รุ่น Java 

แท็ก (อังกฤษ: Tag) ในดาต้าแพ็ก (Data pack) สามารถทำให้ผู้เล่นจัดกลุ่มไอเทม บล็อก ของไหล ประเภทเอนทิตี้ หรือฟังก์ชันด้วยกันโดยการใช้ไฟล์ JSON

การใช้งาน[]

สำหรับการใช้งานแท็กของบล็อก ไอเทม หรือฟังก์ชัน จะต้องมีการใส่ไฟล์ JSON เข้าไปในดาต้าแพ็กภายในโฟลเดอร์ data/(namespace)/tags/blocks, data/(namespace)/tags/items, data/(namespace)/tags/entity_types หรือ data/(namespace)/tags/functions ตามลำดับ

ใน Minecraft เองก็มีการใช้แท็กเช่นกัน ตัวอย่างเช่น แท็กบล็อกในวานิลลาที่มีใช้งานสำหรับคุณสมบัติของบล็อกต่าง ๆ, แท็กไอเทมในวานิลลาที่มีการใช้งานสำหรับคุณสมบัติของไอเทมต่าง ๆ, ไฟล์ความก้าวหน้า (advancement) และไฟล์สูตรคราฟต์ (recipe) ในวานิลลา และแท็กประเภทเอนทิตี้ในวานิลลาที่มีการใช้งานสำหรับคุณสมบัติของม็อบต่าง ๆ ทั้งนี้สามารถดูเพิ่มได้ที่ส่วน #รายการแท็ก สำหรับการใช้งานของแท็กต่าง ๆ

ในเกมวานิลลาไม่มีแท็กฟังก์ชัน (function tag) เพราะว่าในเกมวานิลลาไม่มีระบบฟังก์ชัน แต่เกมจะสามารถอ่านแท็กฟังก์ชันบางตัวภายใต้เนมสเปซ minecraft ได้

โครงสร้างโฟลเดอร์[]

 • (data pack root directory)
  • data
   • (namespace)
    • tags
     • blocks
      • (name).json
     • entity_types
      • (name).json
     • fluids
      • (name).json
     • functions
      • (name).json
     • items
      • (name).json

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “แท็ก” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Advertisement