Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
แถวฟอง
Bubble Column.png
Bubble Column Upwards (non-fancy).pngBubble Column Whirlpool (non-fancy).png
Bubble Column
ชนิด

?

ความโปร่งใส

ใช่

ความสว่าง

ไม่

เครื่องมือ

ไม่มี

ความไวไฟ

ไม่

แถวฟอง (อังกฤษ :bubble column) นั้นเป็นบล็อกที่เกิดจากการวางบล็อกแมกม่า หรือทรายวิญญาณ ลงในน้ำ แถวฟองจะดูดหรือผลักเอนทิตี้ตามบล็อกที่วาง ตามลำดับ

การได้รับ[]

การขุด[]

แถวฟองนั้นไม่สามารถรับมาเป็นรูปของไอเทมได้‌[รุ่น Java เท่านั้น] แต่สามารถใช้คำสั่ง block-placement ต่างๆ เช่น /setblock ในการวางบล็อกแถวฟองเป็นต้น

ในรุ่น Bedrock, แถวฟองจะสามารถรับมาในรูปของไอเทมได้โดยการใช้เครื่องมือแก้ไข หรือผ่านทางแพ็คพฤติกรรม

การเกิดตามธรรมชาติ[]

Bubble column. (Click to see the animation)

When generating the world, caves, ravines and underwater ruins generate below the water surface. When lava generates in the former two, some lava is converted to obsidian, and some to magma blocks, which create bubble columns. All bubble columns generate bubble column blocks until the column reaches the surface of the water or a solid block above the magma block.

หลังการสร้างโลก[]

When a magma block is placed underwater, a whirlpool bubble column is generated.

When soul sand is placed under source water blocks, an upward bubble column is generated.

การใช้งาน[]

A player or any other air-breathing mob can enter a bubble column to replenish their air supply, at the same speed that they would when they leave the water entirely. Water-breathing mobs avoid bubble columns; they die if trapped in one. A bubble column is destroyed when moved by a piston. When creating a bubble column, all blocks above must be source blocks.‌[รุ่น Java เท่านั้น] This requires either naturally generated water, or for the player to place a water source for each block they would like the column to reach. Placing a kelp plant up a flowing water column changes any flowing water blocks into source blocks. Bubble columns can also be created in downward flowing water,‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น](broken in 1.16 [1]) however this causes all water to be converted to water source blocks. Bubble columns do not propagate through waterlogged blocks. The height of a bubble column is limited only by the water's surface or by any obstructing blocks underwater.

น้ำวน[]

Whirlpool bubble columns can be identified by the presence of air bubbles wandering downward. They drag entities downward. A boat ridden over a whirlpool shakes and eventually sinks if kept above the whirlpool for too long. This has a vertical range of 86 blocks.

ลอยชึ้น[]

Upward bubble columns can be identified by the presence of vertically rising air bubbles. An upward bubble column accelerates entities upward. The longer an object rises through the bubble column, the faster it travels. At high enough speeds, players and entities can be launched out of water by several blocks. Sitting on the surface above a rising bubble column causes entities to bounce upward repeatedly by about 1 block. Players within an upward bubble column cannot swim downwards against that bubble column's push.

การขนส่ง[]

Entities move at a speed of approximately 11 blocks (meters) per second when ascending a bubble column or 4.9 blocks per second in the opposite direction.

เสียง[]

เสียงคำบรรยายแหล่งที่มาคำอธิบายตำแหน่งของรีซอร์สชื่อคีย์ท้องถิ่นความดังเสียงระดับความสูงต่ำของเสียงระยะการลดความดังเสียง
Bubbles pop??block.bubble_column.bubble_popsubtitles.block.bubble_column.bubble_pop0.1?16
Bubbles flow??block.bubble_column.upwards_ambientsubtitles.block.bubble_column.upwards_ambient0.6?16
Bubbles woosh??block.bubble_column.upwards_insidesubtitles.block.bubble_column.upwards_inside0.7?16
Bubbles whirl??block.bubble_column.whirlpool_ambientsubtitles.block.bubble_column.whirlpool_ambient0.6?16
Bubbles zoom??block.bubble_column.whirlpool_insidesubtitles.block.bubble_column.whirlpool_inside0.7?16

ค่าข้อมูล[]

ID[]

รุ่น Java:

ชื่อตัวระบุชื่อคีย์ท้องถิ่น
Bubble Columnbubble_columnblock.minecraft.bubble_column

รุ่น Bedrock:

ชื่อตัวระบุไอดีตัวเลข ชื่อคีย์ท้องถิ่น
Bubble Columnbubble_column415tile.bubble_column.name

ข้อมูลบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Data values

ในรุ่น Bedrock, bubble columns uses the following data values:

ค่าข้อมูล คำอธิบาย
0 แถวฟองนั้นเป็นน้ำวน
1 แถวฟองนั้นไหลลอยขึ้น

สถาณะบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

รุ่น Java:

ชื่อ ค่าเริ่มต้น ค่าที่สามารถใช้ได้ คำอธิบาย
dragtruefalse
true
กำหนดว่าแถวฟองจะเป็นน้ำวนลง หรือไหลลอยขึ้น

รุ่น Bedrock:

ชื่อ ค่าเริ่มต้น ค่าที่สามารถใช้ได้ คำอธิบาย
drag_down00
1
กำหนดว่าแถวฟองจะเป็นน้ำวนลง หรือไหลลอยขึ้น

แม่แบบ:ประวัติ[]

[[แก้#เปลี่ยนทาง แม่แบบ:YouTube link|November 18, 2017]]แถวฟองนั้นถูกแสดงให้เห็นครั้งแรกในสื่อวิดิโอจากภายในงาน MINECON Earth 2017
รุ่น Java
1.1318w07aBubble Column JE1 BE1.png เพิ่มแถวฟอง
18w08aแถวฟองตอนนี้จะเกิดในหุบเขาใต้น้ำ
18w09aแถวฟองตอนนี้จะเกิดในซากปรักหักพังใต้น้ำ
รุ่น Bedrock
1.5.0beta 1.5.0.4Bubble Column Upwards (non-fancy) BE1.png Bubble Column Whirlpool (non-fancy) BE1.png เพิ่มแถวฟอง
beta 1.5.0.7Bubble Column JE1 BE1.png แถวฟองนั้นตอนนี้สามารถกระตุ้นได้เหมือนกับ รุ่น Java, แต่จะสามารถทำได้กับอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น
รุ่น Legacy Console
TU69 1.76 Patch 38Bubble Column JE1 BE1.png เพิ่มแถวฟอง

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “แถวฟอง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี่[]

รุ่นจาวา[]

รุ่นเบ้ดร็อค[]

Advertisement