Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
แคมป์ไฟ
Campfire JE2 BE2.gifUnlit Campfire JE2 BE2.png
Soul Campfire JE1 BE1.gifUnlit Campfire JE2 BE2.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

ใช้

กองรวมกันได้

ใช้ (64)

เครื่องมือ

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

2.0

ความสว่าง

15

ความโปร่งใส

ไม่

ติดไฟได้

?

ติดไฟจากลาวา

?

แคมป์ไฟ (อังกฤษ: Campfire) เป็นบล็อกที่สามารถใช้ในการปรุงอาหารหรือทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง หรือใช้เป็นสัญญาณควัน

การได้รับ[]

แคมป์ไฟทำลายด้วยเครื่องมือใดๆก็ได้หรือไม่มีเครื่องมือ แต่ ขวานนั้นทำลายเร็วที่สุด พวกมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือทำลายโดยลูกสูบไม่ว่าจะอยู่ในสถานะสว่างหรือมืด แม้ว่าการทำลายแคมป์ไฟจะได้ถ่าน 2 ก้อน ซึ่งได้คืนมามากกว่า 1 ก้อน แต่อย่างไรก็ตามต้องสูญเสียไม้เป็นจำนวนมาก

แคมป์ไฟสามารถทำลายกลับมาเป็นบล็อกได้โดยการใช้เครื่องมือที่ร่ายมนตร์กับ Silk Touch หากไอเทมถูกเผาไว้บนแคมป์ไฟไอเทมจะถูกดรอปเสมอเมื่อถูกทำลาย

การคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Stick +
Coal หรือ
Charcoal +
Any Log หรือ
Any Stripped Log หรือ
Any Wood หรือ
Any Stripped Wood

การเกิดตามธรรมชาติ[]

แคมป์ไฟสามารถเกิดได้ใน หมู่บ้าน taiga และ หมู่บ้าน snowy taiga

การใช้[]

Campfires are lit by default when placed. Campfires can be manually lit by using or dispensing flint and steel or fire charges on them. A campfire will become unlit by waterlogging it, placing water on top of it, or throwing a splash water bottle on it; however, like with slabs, water will not naturally flow into campfires. Campfires will not be extinguished due to rain. Since dispensers with water buckets and Flint and Steel work too, campfires can be used in redstone creations as memory cells.

สัญญาณควัน[]

อนุภาคควันของแคมป์ไฟสามารถลอยขึ้นมาประมาณ 8 บล็อกแล้วจะหายไป หากวางWood logไว้ด้านล่างแคมป์ไฟควันจะลอยสูงอีก 10 บล็อก และHay baleสามารถปล่อยควันได้ยาวกว่าถึง 25 บล็อก

อนุภาคควันของแคมป์ไฟสามารถผ่านบล็อกแรกได้ปริมาณของอนุภาคที่จะลดลงตามเวลา บล็อกสามารถไม่ให้อนุภาคผ่านไปได้

ความเสียหาย[]

Campfires damage living entities standing on top of them even if underwater (with exceptions such as shulkers or guardians), whether lit or unlit, dealing 1 (Half Heart.svg) of damage every tick (although damage immunity reduces this to once every half-second). Unusually though, being related to fires, campfires do not deal real fire damage like normal fires, nor destroy items. Though; damage taken is considered fire damage and is reduced by armor, shields, the Resistance potion effects, and the Protection and Fire Protection enchantments. Armor will take damage, but a shield will not. The player can avoid being damaged at all, either by sneaking, using a potion of fire resistance, or by wearing Frost Walker boots, similar to magma blocks. Blocks that are the height of a trapdoor or lower (such as carpets) will not prevent a campfire from damaging mobs and players above it.

การปรุงอาหาร[]

The player can place raw food (raw beef, raw chicken, raw rabbit, raw porkchop, raw mutton, raw cod, raw salmon, potato, kelp) on a lit campfire by using the food item on it. Up to four food items can be placed on a single campfire. On a campfire, foods produce small smoke particles, indicating they are being cooked. Food items take 30 seconds (600 ticks) to cook, compared to 10 seconds for furnaces or 5 seconds for smokers[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.11], and will pop off the campfire when finished cooking. Unlike other blocks that can cook food, campfires do not require any kind of fuel and will be able to cook food items indefinitely as long as it remains lit, they also do not have a physical inventory. However, food items cannot be placed on an unlit campfire.

แหล่งกำเนิดแสง[]

แคมป์ไฟปล่อยระดับแสงที่ 15 ระดับ

ประวัติ[]

] ] ]
September 26, 2018Campfires are announced to be part of the biome vote at MINECON Earth 2018.
September 29, 2018Campfires are showcased at MINECON Earth 2018.
September 29, 2018Taiga wins the biome vote, meaning campfires will be added to the game in 1.14.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1419w02aCampfire JE1 BE1.pngUnlit Campfire JE1 BE1.png เพิ่มแคมป์ไฟ
19w03a

Campfire JE2 BE2.pngUnlit Campfire JE2 BE2.png เปลี่ยนเท็กซ์เจอร์แคมป์ไฟ

Lit campfires now produce spark particles.
ระดับแสงจาก 9 ระดับ เปลี่ยนเป็น 15 ระดับ
แคมป์ไฟถูกวางในทิศทางเดียว
Lit campfires produce smoke plume particles more often.
19w04aแคมป์ไฟเกิดที่ taiga villages on the ground and inside chimneys.
19w08aแคมป์ไฟสามารถดับไฟได้ด้วยขวดน้ำ
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.10beta 1.10.0.3Campfire JE1 BE1.png เพิ่มแคมป์ไฟ, หาได้เฉพาะผ่านใน Experimental Gameplay เท่านั้น
1.11.0beta 1.11.0.1Fully implemented campfires.
Campfire JE2 BE2.pngUnlit Campfire JE2 BE2.png เปลี่ยนเท็กซ์แคมป์ไฟ

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “แคมป์ไฟ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี[]

Advertisement