Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement

พื้นและผนังแสดงบล็อกเหล็กและแร่เหล็ก ไอเทมตรงกลางคือเศษเหล็ก ไอเทมด้านซ้ายและขวาคือแท่งเหล็ก

เหล็ก (อังกฤษ: iron) อาจหมายถึง

บล็อก ไอเทม[]

 • แท่งเหล็ก − ได้จากการหลอมแร่เหล็ก ใช้คราฟต์เครื่องมือ อาวุธ เกราะ เป็นต้น
 • แร่เหล็ก − พบใต้ดิน เมื่อขุดจะดรอปตัวมันเอง เมื่อนำไปหลอมจะได้แท่งเหล็ก
 • เศษเหล็ก − ได้จากการหลอมเครื่องมือที่ทำจากเหล็กในเตาเผา หรือจากการแลกเปลี่ยนกับพิกลิน ใช้คราฟต์เป็นแท่งเหล็กได้
 • บล็อกเหล็ก − บล็อกแท่งเหล็กบีบอัดเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บ ใช้สร้างโกเลมเหล็ก หรือเป็นฐานพีระมิดของดวงประทีป
 • ลูกกรงเหล็ก − บล็อกที่มีลักษณะคล้ายกับแผ่นกระจก แต่มีความต้านการระเบิดสูงกว่า
 • ประตูเหล็ก − ประตูชนิดหนึ่งที่ทำงานโดยอาศัยสัญญาณเรดสโตน
 • ประตูกับดักเหล็ก − ประตูกับดักชนิดหนึ่งที่ทำงานโดยอาศัยสัญญาณเรดสโตน
 • แป้นเหยียบแบบหนัก − แป้นเหยียบชนิดหนึ่งที่ส่งสัญญาณเรดสโตนไปรอบ ๆ เมื่อผู้เล่นเหยียบ
 • Ironธาตุเคมีหนึ่งในรุ่น Bedrock และรุ่นสำหรับการศึกษา

ม็อบ[]

 • โกเลมเหล็กม็อบเป็นกลางที่โจมตีม็อบที่ไม่เป็นมิตรหรือม็อบเป็นกลางชนิดอื่นเพื่อปกป้องชาวบ้านหรือผู้เล่นที่ให้กำเนิดมัน สำหรับโกเลมเหล็กที่เกิดขึ้นจากชาวบ้าน เมื่อผู้เล่นทำร้ายชาวบ้าน โกเลมเหล็กจะโจมตีผู้เล่นได้

เครื่องมือ อาวุธ เกราะ[]

ระบบเกม[]

 • Iron Tier
 • Iron Armor material

Minecraft Dungeons[]

 • Iron Golem
 • Iron Hide Amulet
 • Iron Golem Cape

ดูเพิ่ม[]

Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง
Advertisement