Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
เศษแร่โบราณ
Ancient Debris JE1 BE1.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

?

กองรวมกันได้

?

เครื่องมือ

?

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

?

ความสว่าง

?

ความโปร่งใส

?

ติดไฟได้

?

ติดไฟจากลาวา

?

เศษแร่โบราณเป็นแร่หายากที่สามารถพบได้ในชั้นล่างๆ ของเนเธอร์, และเป็นไอเทมที่ใช้ในการทำเศษแร่เนเธอไรต์ มันสามารถลอยอบู่บนลาวาใสนรูปของไอเท็มได้ และมันจะไม่หายไปจากการโดนเผาไหม้ด้วยไฟ มันยังมีค่าของความต้านทานแรงระเบิดที่สูงมาก ทำให้ไม่สามารถระเบิดบล็อกนี้ได้ในกรณีปกติ

การได้รับ[]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

แผนภูมิแสดงอัตราการเกิดของเศษแร่โบราณต้อชั้นค่า Y; โดยที่ชั้น Y=15 จะสามารถพบเศษแร่โบราณได้มากที่สุด โดยเฉลี่ย

เศษแร่โบราณจะเกิดอยู่ในเนเธอร์ในรูปของสายแร่ ซึ่งสามารถเกิดได้มากถึง 2 สายแร่ต่อ chunk: โดยภายในหนึ่งสายแร่อาจประกอบมาจากเศษแร่โบราณ 1–3 บล็อก ที่พยายามจะเกิดด้วยการแจกแจงปรกติเป็นระยะๆ (คล้ายกับ ลาพิสลาซูลี) ที่ระดับ 8 ถึง 22, และจะเพิ่มสายแร่ขนาดเล็กที่ 1-2 บล็อก ที่พยายามจะเกิดอย่างสุ่มในแนวระดับ 8 ถึง 119 ซึ่งโดยเฉลี่ยนแล้วจะสามารถพบเศษแร่โบราณ 1.7 บล็อกต่อหนึ่ง chunk, โดยสามารถพบได้มากที่สุดที่ 5 บล็อกในหนึ่ง chunk เศษแร่โบราณจะไม่สามารถเกิดติดอยู่กับอากาศได้

การขุด/ทุบ[]

เศษแร่โบราณจะดรอปตัวเองในรูปของไอเท็ม หากขุดด้วยอีเตอร์เพชรขึ้นไป หากขุดด้วยเครื่องมืออื่น มันจะไม่ดรอปอะไรทั้งสิ้น

บล็อก Ancient Debris
ความแข็ง 30
เครื่องมือ
เวลาในการทุบ[FN 1]
ปกติ 150
ไม้ 75
หิน 37.5
เหล็ก 25
เพชร 5.65
เนเธอร์ไรต์ 5
ทอง 12.5
  1. เวลาในที่นี้คือการใช้เครื่องมือที่ไม่มีการร่ายมนตร์ใด ๆ ในหน่วยเวลาวินาที สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ การทำลาย § ความเร็ว

เศษแร่โบราณที่สามารถพบได้ในธรรมชาติ

จากหีบ[]

Item Structure Container Quantity Chance
รุ่น Java
Ancient Debris Bastion remnant Generic chest 1 13.5%
Treasure chest 2 12.7%
Hoglin stable chest 2 5.7%
Bedrock Edition
Ancient Debris Bastion remnant Generic chest 1 13.5%
Hoglin stable chest 1 5.7%
Treasure chest 2 12.7%

การใช้งาน[]

การเผา/หลอม/ถลุง[]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Smelting
Netherite Scrap Ancient Debris +
Any fuel


เสียง[]

เสียงคำบรรยายแหล่งที่มาคำอธิบายตำแหน่งของรีซอร์สชื่อคีย์ท้องถิ่นความดังเสียงระดับความสูงต่ำของเสียงระยะการลดความดังเสียง
Block brokenบล็อกBreaking the blockblock.ancient_debris.breaksubtitles.block.generic.break1.0?16
ไม่มี[sound 2]บล็อกFalling on the block with fall damageblock.ancient_debris.fallไม่มี[sound 2]0.5?16
Block breakingบล็อกMining the blockblock.ancient_debris.hitsubtitles.block.generic.hit0.25?16
Block placedบล็อกPlacing the blockblock.ancient_debris.placesubtitles.block.generic.place1.0?16
Footstepsบล็อกWalking on the blockblock.ancient_debris.stepsubtitles.block.generic.footsteps0.15?16
  1. MC-177082
  2. a b [[Mojira:MC-None[sound 1]|MC-None[sound 1]]]

ค่าข้อมูล[]

ID[]

ในรุ่น java:

ชื่อตัวระบุชื่อคีย์ท้องถิ่น
Ancient Debrisancient_debrisblock.minecraft.ancient_debris

{ในรุ่น Bedrock:

ชื่อตัวระบุไอดีตัวเลข ชื่อคีย์ท้องถิ่น
Ancient Debrisancient_debris?tile.ancient_debris.name

แม่แบบ:ประวัติ[]

รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1620w06aAncient Debris JE1 BE1.png เพิ่มเศษแร่โบราณ
20w16aเศษแร่โบราณ ตอนนี้สามารถพบได้ในหีบของ bastion remnants
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.16.0beta 1.16.0.51Ancient Debris JE1 BE1.png เพิ่มเศษแร่โบราณ
beta 1.16.0.57เศษแร่โบราณ ตอนนี้สามารถพบได้ในหีบของ bastion remnants
beta 1.16.0.59การเผาเศษแร่โบราณตอนนี้จะให้ค่าประสบการณ์แล้ว

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “เศษแร่โบราณ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

  • โดยหากเทียบความหายากของเศษแร่โบราณแล้ว แร่มรกตยังคงหายากกว่าเนื่องจากขนาดของสายแร่ และโอกาสการเกิดต่อ chunk
    • และตั้งแต่ที่หินเนเธอร์สามารถขุด/ทุบได้เร็วกว่า หากเทียบกับ หิน หรือหินหยาบ, โดยการทำเหมืองในแนวตรงเพื่อหาเศษแร่โบราณนั้นจะทำได้อย่างรวดเร็วกว่าการทำเหมืองในแนวตรงเพื่อหามรกต
  • เทกเจอร์ของเศษแร่โบราณ มีความต้องการที่จะทำให้ดูเหมือนแผ่นโลหะที่โดนกดทับ[1]
  • เศษแร่โบราณจะมอบค่าประสบการณ์มากที่สุด หากเทียบกับเเร่อื่นๆ เมื่อนำไปเผา.

ดูเพิ่ม[]

อ้างอิง[]

Advertisement